ZUS podał, kiedy zacznie wypłacać 300+. Sprawdź, czy należy się także tobie

2022-07-15 9:02

ZUS podał datę wypłat pierwszych świadczeń w programie 300+. Wnioski o dodatkowe wsparcie finansowe rodzice mogą składać już od 1 lipca. Kto może ubiegać się o świadczenie? Kiedy ruszą pierwsze wypłaty? Tego dowiesz się poniżej.

Ruszają wypłaty 300+
Autor: Getty Images

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł. Wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada. Termin wypłat jest uzależniony od tego kiedy złożymy wniosek. Osoby, które już to zrobiły, wkrótce mogą spodziewać się przelewu na konto.

Warto pamiętać, że tak samo, jak w przypadku świadczenia wychowawczego 500+, wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jaki sposób możemy to zrobić? Kiedy w tym roku ruszają pierwsze wypłaty 300+?

Zobacz także: Plecaki szkolne — jaki wybrać tornister do szkoły?

Ile kosztuje szkolna wyprawka w 2020?

Jak złożyć wniosek?

To już kolejna rok, gdy wnioski o świadczenie dobry start składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić w szybki i wygodny sposób, nie wychodząc z domu.

Wystarczy skorzystać z bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia MRiPS lub poprzez PUE ZUS. Wcześniej warto przygotować PESEL dziecka, który będzie niezbędny do złożenia wniosku.

Kiedy pierwsze wypłaty 300+?

Składając wniosek do końca sierpnia, świadczenie powinno zostać wypłacone najpóźniej do 30 września 2022 r. Jeżeli zrobimy to po tym terminie, wypłaty możemy się spodziewać w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Osoby, które złożenie wniosku o przyznanie 300+ mają już za sobą, mogą wkrótce spodziewać się przelewu. Pierwsze wypłaty ruszają już 18 lipca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zostały już skierowane pierwsze informacje o przyznaniu świadczenia. Każdy, kto złożył już wniosek, może to sprawdzić na portalu PUE ZUS.

Powiadomienia o przyznaniu są przekazywane również na adres mailowy wskazany we wniosku.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start może złożyć rodzic, opiekun prawny, ale również opiekun faktyczny dziecka, który posiada postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu dziecka.

Świadczenie przysługuje każdemu dziecku w wieku szkolnym od 7. do 20. roku życia lub do 24. Roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Warto pamiętać, że 300+ nie przysługuje studentom.

300+ dla obywateli Ukrainy

W tym roku o 300+ mogą ubiegać się także obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022r w związku z działaniami wojennymi.

Warto jednak pamiętać, że świadczenia dla rodzin przysługują tylko podczas pobytu w Polsce.  

Jeżeli granicę przekroczyło jedynie dziecko z Ukrainy, opiekuna tymczasowego lub pieczę zastępczą ustanawia polski sąd.

Czytaj również: Świadczenia dla samotnej matki: jakie wsparcie może otrzymać kobieta samotnie wychowująca dziecko?