Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice niepełnosprawnych dzieci?

2019-04-23 10:53 Agnieszka Roszkowska
niepełnosprawne
Autor: Gettyimages

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć na różne, nie tylko finansowe, świadczenia, dzięki którym opieka nad malcem będzie łatwiejsza. Na co mogą liczyć rodzice niepełnosprawnego dziecka?

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością wymaga stałej opieki i nakładów finansowych, które niejednokrotnie przekraczają możliwości przeciętnie sytuowanej rodziny. Dlatego też mogą liczyć na pomoc finansową od państwa. Oprócz niej przysługują im również inne - niefinansowe - świadczenia. Oto one:

   1. Opieka medyczna i rehabilitacja
   2. Ośrodki wczesnej interwencji
   3. Opieka wytchnieniowa
   4. Wsparcie innych rodziców

Opieka medyczna i rehabilitacja

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ma pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej.

Dziecko z podejrzeniem niepełnosprawności powinno trafić do poradni neonatologicznej, w której kwalifikuje się dzieci do tzw. opieki koordynowanej i przygotowuje indywidualny plan opieki medycznej.

W skład zespołu specjalistów badającego dziecko wchodzą: neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, kardiolog, ortopeda, endokrynolog – w zależności od potrzeby.

Lekarzem prowadzącym jest specjalista neonatolog lub pediatra – to on monitoruje terapię, ocenia jej efekty oraz wydaje zalecenia co do dalszego postępowania.

Czytaj: Dziecko niepełnosprawne: świadczenia pieniężne, które ci przysługują

Zwolnienie lekarskie (L-4) na dziecko: kto, kiedy i na ile czasu może je otrzymać

Ośrodki wczesnej interwencji

Lekarz może też skierować malucha do ośrodka wczesnej interwencji. To specjalna placówka dla dzieci do 7 lat, zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (adresy najbliższej można znaleźć w internecie).

Powinno do niej trafić dziecko opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub upośledzone umysłowo, także ze sprzężonymi kalectwami, zaburzeniami i chorobami, m.in. z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, epilepsją.

W ośrodkach wczesnej interwencji kładzie się nacisk nie tylko na diagnozę medyczną, ale kompleksowe działania wspierające. Zespół złożony z lekarza i – w zależności od potrzeby – psychiatry, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego – stawia dziecku diagnozę, układa program i prowadzi terapię.

Czytaj: Becikowe 2019 - komu przysługuje, wniosek, dokumenty do becikowego

Program obejmuje rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub w małych grupach.

Także rodzice powinni otrzymać tam wsparcie psychiczne, informacje oraz edukację podnoszącą ich kompetencje – rodzicielskie i rehabilitacyjne – niezbędne w nowej życiowej sytuacji, zwłaszcza do pracy z dzieckiem w domu. W ośrodku można też liczyć na porady prawne i wsparcie w kontaktach z placówkami służby zdrowia.

Opieka wytchnieniowa

Rodzicom dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagającego stałej opieki przysługuje do 120 godzin rocznie tzw. opieki wytchnieniowej.

Polega to na tym, że mogą oni wziąć „urlop” albo kilka godzin wolnego na załatwienie swoich spraw, a w tym czasie dziecko będzie przebywać pod opieką innej, przeszkolonej osoby czy w przystosowanym do tego miejscu.

Zadanie to, zgodnie z ustawą „Za życiem”, nałożone jest na miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, a konkretną opiekę mają świadczyć np. dzienne ośrodki wsparcia, wyspecjalizowane organizacje pozarządowe lub indywidualne opiekunki świadczące usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne.

Warunkiem skorzystania z takiej opieki są dochody nieprzekraczające 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

Czytaj: Urlop macierzyński 2019 - komu przysługuje, dokumenty, wniosek

Wsparcie innych rodziców

Bardzo ważne jest nawiązanie kontaktu z innymi rodzicami dzieci z niepełnosprawnością tego samego typu – można się od nich bardzo wiele dowiedzieć i otrzymać tak potrzebne teraz wsparcie. Dlatego warto szukać takich stowarzyszeń – najlepiej w bliskiej okolicy, a jeśli to niemożliwe – to przez internet, ogólnopolskich.

Takie stowarzyszenia są prawdziwą skarbnicą wiedzy na tematy związane z sytuacją dzieci niepełnosprawnych, organizują też spotkania, warsztaty, wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne, a także pomoc materialną.

Czytaj: 500 plus na pierwsze dziecko - kiedy przysługuje, jak uzyskać, kryterium dochodowe

Warto też zgłaszać się do fundacji pokrywających koszty rehabilitacji, zabiegów, zakupu specjalistycznych sprzętów itd. Oto adresy kilku wybranych organizacji.

 • www.niepelnosprawni.pl – największy portal o tematyce niepełnosprawności
 • www.bardziejkochani.pl – Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
 • www.mukowiscydoza.pl – Serwis MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
 • www.oswoic-los.org – strona Fundacji „Oswoić Los” z Lublina
 • www.gajusz.org.pl – strona Fundacji „Gajusz” w Łodzi
 • www.tacy-sami.org – Stowarzyszenie rodziców dzieci niepełnosprawnych „TACY SAMI” w Głubczycach
 • fundacja.tvn.pl – strona Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, finansującej m.in. leczenie chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W magazynie Dziecko Zakupy i My: ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży, a także inspiracje i porady dla całej rodziny! Sprawdź, jak zadbać o najbliższych – czytaj już za 3 zł!

Sprawdź
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE