Już niedługo możesz złożyć wniosek o 300 plus na wyprawkę szkolną. Jak i kiedy to zrobić?

2022-06-22 23:02

300 plus to świadczenie wypłacane w ramach programu rządowego "Dobry Start", który powstał z myślą o każdym rodzicu borykającym się ze skompletowaniem wyprawki szkolnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać świadczenie i kiedy należy złożyć wniosek?

300 plus na wyprawkę szkolną
Autor: Getty images Już niedługo możesz złożyć wniosek o 300 plus na wyprawkę szkolną. Jak to zrobić i kiedy?

300 plus to świadczenie wypłacane w ramach programu rządowego "Dobry Start" z myślą o wyprawce szkolnej. Według badań firmy Delloite, przeciętna polska rodzina na wyprawkę dla dziecka w 2021 roku  wydała nawet 1718 zł. Ponad dwie trzecie tej kwoty zostało przeznaczone na ubrania, buty i przybory szkolne. Ile zapłacimy za przybory szkolne w tym roku, gdy inflacja szaleje?

To pytanie spędza rodzicom sen z powiek. Jednak należy pamiętać o możliwości skorzystania z rządowego programu "Dobry start", który przewiduje dofinansowanie w postaci 300 zł na wyprawkę szkolną. Co prawda jest to znacznie niższa kwota, niż przewidywany koszt wyprawki szkolnej, jednak pozwoli zakupić najpotrzebniejsze przybory szkolne.

Spis treści

 1. Dla kogo 300 plus?
 2. Kto nie dostanie 300 plus?
 3. Kto może złożyć wniosek w ramach programu "Dobry start"?
 4. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
 5. Jakie dane powinien zawierać wniosek o 300 plus?
 6. Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?
Ile kosztuje szkolna wyprawka w 2020?

Dla kogo 300 plus?

Dopłatę 300 plus dostaną rodzice dzieci oraz osoby, które:

 • nie ukończyły 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24. roku życia),
 • uczęszczają do podstawówki lub liceum,
 • od zeszłego roku świadczenie przysługuje również uczniom, którzy uczęszczają do szkół policealnych lub szkół dla dorosłych,
 • przebywają w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Warto pamiętać, że dofinansowanie należy się raz w roku wszystkim wyżej wymienionym dzieciom i nie jest ograniczone żadnym kryterium dochodowym. Ponadto kwota ta nie jest opodatkowana i nie wlicza się w dochód rodziny.

O świadczeniach przysługujących rodzicom niepełnosprawnych dzieci, przeczytasz w artykułach: Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice niepełnosprawnych dzieci?

Dziecko niepełnosprawne: świadczenia pieniężne, które ci przysługują

Kto nie dostanie 300 plus?

Świadczenie 300 plus nie będzie wypłacane na dzieci, które:

 • uczęszczają do żłobka, przedszkola lub "zerówki",
 • rozpoczęły naukę na uczelniach wyższych,
 • przebywają w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, poprawczaku, areszcie, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej placówce, która zapewnia nieodpłatne utrzymanie.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu "Dobry start"?

Wniosek na 300 plus może złożyć:

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny lub faktyczny.

natomiast w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej:

 • rodzic zastępczy,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

W przypadku, gdy rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem (zgodnie z orzeczeniem sądu), świadczenie przyznawane jest zarówno matce jak i ojcu w kwocie po 150 zł dla każdego.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

W roku szkolnym 2022/2023 wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można robić to już od 1 lipca, wypełniając wniosek poprzez:

 • stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • bankowość elektroniczną.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022. Procedura składania wniosku jest bardzo podobna do wnioskowania na 500 plus.

Jakie dane powinien zawierać wniosek o 300 plus?

We wniosku należy podać informacje takie jak:

 • nazwa i adres organu właściwego, do którego składany jest wniosek

oraz dane dotyczące rodziców i dzieci, na których świadczenie będzie pobierane, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL (w przypadku braku nr PESEL, numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 • stan cywilny osoby, która składa wniosek,
 • dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu)

należy również wypełnić oświadczenie:

 • o uczęszczaniu dziecka do szkoły (wraz z nazwą i adresem placówki),
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych, należy podpisać oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności.

We wniosku należy wskazać również numer konta, na który zostanie wypłacone świadczenie. 

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?

Jak zapewniają urzędnicy świadczenie, o które wniosek został złożony w lipcu i sierpniu, będzie wypłacane na początku roku szkolnego, maksymalnie do 30 września.

Wnioski składane później będą rozpatrywane w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia. Rodzice lub opiekunowie nie muszą czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia – informację taką dostaną drogą mailową na podany we wniosku adres e-mail lub będą musieli odebrać ją osobiście.

Pierwsze wypłaty 1500 zł z tytułu "babciowego" na konta rodziców mają wpłynąć jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że nie wszyscy rodzice dzieci w wieku od 1 do 3 lat dostaną pieniądze. Jedna grupa wydaje się być wykluczona.
300 plus to świadczenie, o którym wie większość rodziców uczniów. Na wyprawkę szkolną możemy dostać kolejne 100 zł jednorazowego wsparcia. Te środki nie są jednak przeznaczone dla wszystkich, o ich wypłatę może wnioskować tylko określona grupa.
"Aktywny rodzic" to trzy nowe świadczenia, które mają wspierać pracujących rodziców małych dzieci. "Likwidujemy bariery, które powodowały, że nie mogli decydować się na jednoczesne łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym" - podkreśliła wiceministra Aleksandra Gajewska.
W tym roku rodzice mogą wysłać dzieci na 9-dniowy wypoczynek, za który w dużej mierze nie będą musieli płacić z własnej kieszeni. Dofinansowanie do wyjazdu w góry lub nad morze wyniesie nawet 1200 zł.
800 plus nie jest przyznawane z automatu, aby uzyskać prawo do świadczenia, musimy złożyć wniosek. Nie robimy tego jednorazowo, ale na każdy nowy okres świadczeniowy. A ten niedługo się rozpoczyna. Co to znaczy? Jeśli dalej chcesz otrzymywać 800 zł na dziecko, musisz się pospieszyć.
Rok szkolny jeszcze się nie skończył, a wielu rodziców już rozmyśla o wydatkach, które czekają ich we wrześniu. A tych nie brakuje. Jeśli chcesz odpowiednio wcześniej wszystko zaplanować i mieć spokojną głowę w wakacje, zobacz, jakie są świadczenia dla uczniów.
Rząd chce uszczelnić przepisy dotyczące wypłacania 800 plus na każde dziecko. Okazuje się, że od połowy 2025 roku w określonych przypadkach świadczenie nie będzie już wypłacane. Kto nie otrzyma pieniędzy?
800 plus przyznawane jest na konkretny okres świadczeniowy. Jeśli chcesz w dalszym ciągu je pobierać i zależy ci na tym, aby było wypłacane bez przerwy, musisz dotrzymać konkretnego terminu. Nie złożyłaś wniosku o 800 plus? To już ostatni dzwonek.
Jeśli dopiero będziesz rozliczać PIT, pamiętaj o uldze na dziecko. W tym roku można z niej skorzystać także mając jedno dziecko i to bez limitu dochodów. Zmiana dotyczy rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
300 plus to standardowe świadczenie wypłacane na każdego ucznia, które pozwala na opłacenie wyprawki do szkoły. Nie wszyscy wiedzą o innym świadczeniu, o które niektórzy rodzice mogą wnioskować. Chodzi o dodatkowe pieniądze na ucznia.
Premier Donald Tusk zapowiada, że nadchodzi "koniec ery wykluczenia" i pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będą przysługiwały nie tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jak twierdzi, rodzice otrzymają wsparcie finansowe jeszcze w tym roku.
Rodzice na różnych etapach życia dzieci mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego. Niektóre świadczenia przysługują jednorazowo, inne wypłacane są cykliczne. Różnią się również kryteria, które musimy spełnić - najczęstszym jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie.