300 plus na wyprawkę szkolną. Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

300 zł na dziecko
Autor: thinkstockphotos.com

300 plus to świadczenie wypłacane w ramach programu rządowego "Dobry Start", który powstał z myślą o każdym rodzicu borykającym się ze skompletowaniem wyprawki szkolnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać świadczenie i kiedy należy złożyć wniosek?

Według zeszłorocznych badań firmy Delloite, przeciętna polska rodzina na wyprawkę dla dziecka miała wydać nawet 1718 zł. Ponad dwie trzecie tej kwoty zostało przeznaczone na ubrania, buty i przybory szkolne.

Tak wysoka kwota spędza rodzicom sen z powiek. Jednak należy pamiętać o możliwości skorzystania z rządowego programu "Dobry start", który przewiduje dofinansowanie w postaci 300 zł na wyprawkę szkolną. Co prawda jest to znacznie niższa kwota, niż przewidywany koszt wyprawki szkolnej, jednak pozwoli zakupić najpotrzebniejsze przybory szkolne.

Z artykułu dowiesz się:

Dla kogo 300 plus?

Dopłatę 300 plus dostaną rodzice dzieci oraz osoby, które:

 • nie ukończyły 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24. roku życia),
 • uczęszczają do podstawówki lub liceum,
 • od zeszłego roku świadczenie przysługuje również uczniom, którzy uczęszczają do szkół policealnych lub szkół dla dorosłych,
 • przebywają w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Warto pamiętać, że dofinansowanie należy się raz w roku wszystkim wyżej wymienionym dzieciom i nie jest ograniczone żadnym kryterium dochodowym. Ponadto kwota ta nie jest opodatkowana i nie wlicza się w dochód rodziny.

O świadczeniach przysługujących rodzicom niepełnosprawnych dzieci, przeczytasz w artykułach:

Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice niepełnosprawnych dzieci?

Dziecko niepełnosprawne: świadczenia pieniężne, które ci przysługują

Kto nie dostanie 300 plus?

Świadczenie 300 plus nie będzie wypłacane na dzieci, które:

 • uczęszczają do żłobka, przedszkola lub "zerówki",
 • rozpoczęły naukę na uczelniach wyższych,
 • przebywają w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, poprawczaku, areszcie, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej placówce, która zapewnia nieodpłatne utrzymanie.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu "Dobry start"?

Wniosek na 300 plus może złożyć:

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny lub faktyczny.

natomiast w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej:

 • rodzic zastępczy,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

W przypadku, gdy rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem (zgodnie z orzeczeniem sądu), świadczenie przyznawane jest zarówno matce jak i ojcu w kwocie po 150 zł dla każdego.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w dwojaki sposób: przez internet lub tradycyjnie. W przypadku złożenia przez internet można robić to już od 1 lipca, wypełniając wniosek poprzez:

W przypadku wnioskowania tradycyjnego, papierowego należy udać się do właściwej dla miejsca zamieszkania placówki urzędu lub ośrodka pomocy społecznej. Wniosek można również przesłać pocztą. Papierowe wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia.

Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak też tradycyjną do 30 listopada.

Procedura składania wniosku jest bardzo podobna do wnioskowania na 500 plus.

Jakie dane powinien zawierać wniosek o 300 plus?

We wniosku należy podać informacje takie jak:

 • nazwa i adres organu właściwego, do którego składany jest wniosek

oraz dane dotyczące rodziców i dzieci, na których świadczenie będzie pobierane, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL (w przypadku braku nr PESEL, numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 • stan cywilny osoby, która składa wniosek,
 • dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu)

należy również wypełnić oświadczenie:

 • o uczęszczaniu dziecka do szkoły (wraz z nazwą i adresem placówki),
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych, należy podpisać oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności.

We wniosku należy wskazać również numer konta, na który zostanie wypłacone świadczenie. 

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?

Jak zapewniają urzędnicy świadczenie, o które wniosek został złożony w lipcu i sierpniu, będzie wypłacane na początku roku szkolnego, maksymalnie do 30 września.

Wnioski składane później będą rozpatrywane w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia. Rodzice lub opiekunowie nie muszą czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia – informację taką dostaną drogą mailową na podany we wniosku adres e-mail lub będą musieli odebrać ją osobiście.

Kup e-poradnik
E-poradnik pieniądze na dziecko

Autor: redakcja

Z poradnika dowiesz się:

 • komu przysługuje urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy
 • czy na każdym z nich dostaje się zasiłek macierzyński
 • jak otrzymać: becikowe, 500 plus, kosiniakowe
O autorze
Klaudia Markiewicz
Klaudia Markiewicz-Szpindowska
Redaktor prowadząca serwisu Mjakmama.pl. Specjalizuje się w tematyce: nastolatek, edukacja, dom oraz prawo i finanse. Szczególnie zainteresowana problemami dzieci w wirtualnym świecie. Prywatnie miłośniczka podróży oraz jazdy konnej.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W magazynie Dziecko Zakupy i My: ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży, a także inspiracje i porady dla całej rodziny! Sprawdź, jak zadbać o najbliższych!

Pobierz
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE