300 plus na wyprawkę szkolną. Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

2019-08-09 12:21 Klaudia Markiewicz-Szpindowska
300 zł na dziecko
Autor: thinkstockphotos.com

300 plus to świadczenie wypłacane w ramach programu rządowego "Dobry Start", który powstał z myślą o każdym rodzicu borykającym się ze skompletowaniem wyprawki szkolnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać świadczenie i kiedy należy złożyć wniosek?

Według badań firmy Delloite, przeciętna polska rodzina na wyprawkę dla dziecka wyda nawet 1718 zł. Ponad dwie trzecie tej kwoty zostanie przeznaczone na ubrania, buty i przybory szkolne. Tak wysoka kwota spędza rodzicom sen z powiek. Jednak należy pamiętać o możliwości skorzystania z rządowego programu "Dobry start", który przewiduje dofinansowanie w postaci 300 zł na wyprawkę szkolną. Co prawda jest to znacznie niższa kwota, niż przewidywany w tym roku koszt wyprawki szkolnej, jednak pozwoli zakupić najpotrzebniejsze szkolne przybory.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Dla kogo 300 plus?
  2. Kto nie dostanie 300 plus?
  3. Kto może złożyć wniosek w ramach programu "Dobry start"?
  4. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
  5. Jakie dane powinien zawierać wniosek o 300 plus?
  6. Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?

Dla kogo 300 plus?

Dopłatę 300 plus dostaną rodzice dzieci oraz osoby, które:

   • nie ukończyły 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24. roku życia),
   • uczęszczają do podstawówki lub liceum,
   • od bieżącego, 2019 roku świadczenie przysługuje również uczniom, którzy uczęszczają do szkół policealnych lub szkół dla dorosłych,
   • przebywają w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Warto pamiętać, że dofinansowanie należy się raz w roku wszystkim wyżej wymienionym dzieciom i nie jest ograniczone żadnym kryterium dochodowym. Ponadto kwota ta nie jest opodatkowana i nie wlicza się w dochód rodziny.

O świadczeniach przysługujących rodzicom niepełnosprawnych dzieci, przeczytasz w artykułach:

Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice niepełnosprawnych dzieci?

Dziecko niepełnosprawne: świadczenia pieniężne, które ci przysługują

Kto nie dostanie 300 plus?

Świadczenie 300 plus nie będzie wypłacane na dzieci, które:

   • uczęszczają do żłobka, przedszkola lub "zerówki",
   • rozpoczęły naukę na uczelniach wyższych,
   • przebywają w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, poprawczaku, areszcie, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej placówce, która zapewnia nieodpłatne utrzymanie.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu "Dobry start"?

Wniosek na 300 plus może złożyć:

   • rodzic dziecka,
   • opiekun prawny lub faktyczny.

natomiast w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej:

   • rodzic zastępczy,
   • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
   • dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

W przypadku, gdy rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem (zgodnie z orzeczeniem sądu), świadczenie przyznawane jest zarówno matce jak i ojcu w kwocie po 150 zł dla każdego.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w dwojaki sposób: przez internet lub tradycyjnie. W przypadku złożenia przez internet można robić to już od 1 lipca, wypełniając wniosek poprzez:

W przypadku wnioskowania tradycyjnego, papierowego należy udać się do właściwej dla miejsca zamieszkania placówki urzędu lub ośrodka pomocy społecznej. Wniosek można również przesłać pocztą. Papierowe wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia.

Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak też tradycyjną do 30 listopada.

Procedura składania wniosku jest bardzo podobna do wnioskowania na 500 plus.

Jakie dane powinien zawierać wniosek o 300 plus?

We wniosku należy podać informacje takie jak:

   • nazwa i adres organu właściwego, do którego składany jest wniosek

oraz dane dotyczące rodziców i dzieci, na których świadczenie będzie pobierane, w tym:

   • imię i nazwisko,
   • data urodzenia,
   • adres zamieszkania,
   • obywatelstwo,
   • numer PESEL (w przypadku braku nr PESEL, numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
   • stan cywilny osoby, która składa wniosek,
   • dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu)

należy również wypełnić oświadczenie:

   • o uczęszczaniu dziecka do szkoły (wraz z nazwą i adresem placówki),
   • w przypadku dzieci niepełnosprawnych, należy podpisać oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności.

We wniosku należy wskazać również numer konta, na który zostanie wypłacone świadczenie. 

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?

Jak zapewniają urzędnicy świadczenie, o które wniosek został złożony w lipcu i sierpniu, będzie wypłacane na początku roku szkolnego, maksymalnie do 30 września.

Wnioski składane później będą rozpatrywane w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia. Rodzice lub opiekunowie nie muszą czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia – informację taką dostaną drogą mailową na podany we wniosku adres e-mail lub będą musieli odebrać ją osobiście.

Kup e-poradnik
E-poradnik pieniądze na dziecko

Autor: redakcja

Z poradnika dowiesz się:

 • komu przysługuje urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy
 • czy na każdym z nich dostaje się zasiłek macierzyński
 • jak otrzymać: becikowe, 500 plus, kosiniakowe
O autorze
Klaudia Markiewicz
Klaudia Markiewicz-Szpindowska
Redaktor prowadząca serwisu Mjakmama.pl. Specjalizuje się w tematyce: nastolatek, edukacja, dom oraz prawo i finanse. Szczególnie zainteresowana problemami dzieci w wirtualnym świecie. Prywatnie miłośniczka podróży oraz jazdy konnej. Kontakt: kmarkiewicz2@grupazpr.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

Czytaj e-wydanie! Z kodem rabatowym: "wiosna" tylko 2,50 zł za 96 stron porad o zdrowiu! Dodatkowo otrzymasz dostęp do numerów archiwalnych. W nr 4/2020 „Zdrowia m.in.: poradnik alergika, choroby zakaźne pod lupą, „młody” zawał serca, mity o recyklingu.

Dowiedz się więcej
Miesięcznik Zdrowie 4/2020
KOMENTARZE