Przedszkola publiczne Warszawa Ursynów – lista placówek

2020-02-03 15:47

Na warszawskim Ursynowie jest 21 przedszkoli, w tym również przedszkola integracyjne i specjalne. Sprawdź, co oferują zanim wybierzesz odpowiednie przedszkole dla swojego dziecka. Oto lista przedszkoli na Ursynowie.

Przedszkola - Ursynów
Autor: Getty images

Spis treści

 1. Przedszkole nr 50
 2. Przedszkole nr 52
 3. Przedszkole nr 55 im. "Polskich Podróżników"
 4. Przedszkole nr 79
 5. Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"
 6. Przedszkole nr 159
 7. Przedszkole nr 201 "Misia Ursynka" 
 8. Przedszkole Specjalne nr 213
 9. Przedszkole nr 267
 10. Przedszkole nr 282
 11. Przedszkole nr 283
 12. Przedszkole nr 286
 13. Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej
 14. Przedszkole nr 352
 15. Przedszkole nr 366
 16. Przedszkole nr 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 17. Przedszkole Integracyjne nr 394
 18. Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej
 19. Przedszkole nr 400
 20. Przedszkole nr 401
 21. Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
 22. Zasady i warunki rekrutacji do przedszkoli. WIDEO

Przedszkole nr 50

ul. Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa, tel. 226448787

Mieści się w nowoczesnym, obszernym budynku. Sale są widne, przestronne, przyjaźnie urządzone. Wokół budynku jest ogród wyposażony w sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu. Nauczyciele dużą wagę przywiązują do tego, by codziennie czytać dzieciom książki, dobierając lektury tak, by dzieci znalazły w nich coś inspirującego dla siebie. Oprócz zajęć dydaktycznych przedszkolaki mogą uczestniczyć w rytmice, gimnastyce i języku angielskim. Przedszkole prowadzi diety dla dzieci z alergiami pokarmowymi oraz chorobami dietozależnymi.

Przedszkole nr 52

ul. Koncertowa 8, 02-787 Warszawa, tel. 226437293

Położone z dala od ruchliwych dróg, w środku osiedla, na skraju skweru, w przestronnym budynku. Dysponuje sporym placem zabaw i terenem zielonym. W przedszkolu funkcjonuje obecnie 12 oddziałów, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z logopedą i psychologiem, a także w rytmice.

Przedszkole nr 55 im. "Polskich Podróżników"

ul. Jana Cybisa 1, 02-784 Warszawa, tel. 226437685

Mieści się w rozległym, parterowym budynku w sąsiedztwie szkoły podstawowej, w środku osiedla, z dala od miejskiego hałasu. Ma osiem sal dydaktycznych, przestronną salę gimnastyczną wyposażoną w duże zabawki zręcznościowe oraz sprzęt gimnastyczny. Rolę placu zabaw pełni duży ogród przedszkolny podzielony na część dla dzieci młodszych i starszych, wyposażony m.in. w małpie gaje, altanki chroniące przed zbytnim nasłonecznieniem, trzy piaskownice, bujawki.

Dzieci mogą brać udział w zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, religia, zajęcia sportowe, zajęcia zespołu teatralnego Bajeczka, zajęcia międzygrupowego zespołu wokalno-tanecznego 5.5

Przedszkolny dietetyk w planowaniu menu uwzględnia alergie pokarmowe oraz specjalistyczne diety (na podstawie zaświadczeń lekarskich).

Przedszkole nr 79

ul. Kajakowa 10, 02-838 Warszawa, tel. 226447464

Przedszkole dysponuje siedmioma nowoczesnymi salami dydaktycznymi, salą ruchową, gabinetami psychologa i logopedy. Nauczyciele za cel stawiają sobie m.in. rozwijanie zmysłów poprzez zabawy w sali i w ogrodzie, a także wielozmysłowe poznawanie otaczającej natury. Umożliwia to, będący wizytówką przedszkola, piękny ogród, o bardzo dużej powierzchni i bujnym starodrzewie, wyposażony w drewniany oraz nowej generacji sprzęt do zabaw, który wkomponowany jest w bujną roślinność. Wśród gałęzi zainstalowane są budki i karmniki dla ptaków. Przedszkole znajduje się bardzo blisko Lasu Kabackiego, co pozwala na wzmocnienie naturalnego kontaktu dzieci z przyrodą – tu odbywają się zajęcia edukacyjne, przyrodnicze, obserwacje. Przedszkolaki są pod opieką psychologa i logopedy.

Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"

ul. Wokalna 1, 02-787 Warszawa, tel. 226434796

Placówka mieści się w przestronnym budynku między blokami osiedla, z dala od dróg szybkiego ruchu. Otoczona jest placem zabaw i terenem zielonym. Sale są duże i jasne, wyposażone w zabawki oraz sprzęt do zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki, zajęciach sportowych i religii, a także w dodatkowo płatnych zajęciach Aikido, piłki nożnej i tańca.

Sprawdź listę przedszkoli w dzielnicach:

Przedszkole nr 159

ul. Taneczna 74, 02-829 Warszawa, tel. 226412523

Zlokalizowane jest tuż obok przedszkola nr 126. Uczęszczające tu dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa, biorą udział w licznych projektach (w tym Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie), a także w zajęciach dodatkowych: język angielski, gimnastyka korekcyjna, plastyka, rytmika, sportowe przedszkole, religia.

Przedszkole nr 201 "Misia Ursynka" 

ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa, tel. 226491999

Mieści się w piętrowym i nowoczesnym budynku, stanowiącego część kompleksu, w którym mieści się również szkoła podstawowa i centrum sportowe z basenem. Ma własny, duży plac zabaw. Sale są przestronne, dobrze wyposażone. W budynku jest też gabinet psychologa i logopedy oraz pediatry. Ma również oddział przy ul. Polnej Róży 1. Dzieci mogą brać udział w zajęciach z psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, a także w zajęciach dodatkowych oraz projektach realizowanych przez wychowawczynie.

Przedszkole Specjalne nr 213

ul. Leonida Teligi 1, 02-777 Warszawa, tel. 226437559

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 9 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Do grup przedszkolnych przyjmowani są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Placówka zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju, dzieci mogą brać udział w zajęciach grupowych i indywidualnych, a także w terapii dostosowanej do potrzeb. W grupie jest maksymalnie dziesięcioro dzieci, którymi opiekuje się nauczyciel - pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Ich pracę wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. 

Przedszkole nr 267

ul. Witolda Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa, tel. 226486171

Otoczone pięknym, dużym ogrodem wraz z placem zabaw przedszkole mieści się w kompleksie wraz ze szkołą podstawową. Ma przestronne, słoneczne sale. Przedszkolaki mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i umuzykalniających, biorą udział w konkursach i przeglądach twórczości.

Przedszkole nr 282

ul. Na Uboczu 7, 02-791 Warszawa, tel. 226486950

Znajduje się w przestronnym, zmodernizowanym budynku. Przedszkolaki mają do dyspozycji duże, słoneczne, dobrze wyposażone sale i bardzo nowoczesny plac zabaw. Przedszkole stawia sobie za cel stworzenie warunków do rozwijania właściwych postaw społecznych, rozbudzenia zainteresowania literaturą, kształtowania właściwego stosunku do przyrody, rozwijanie zainteresowań.

Przedszkole nr 283

ul. Puszczyka 6, 02-785 Warszawa, tel. 226436036

Placówka stanowi kompleks razem ze szkołą podstawową. Leży w środku osiedla, z dala od ruchliwych ulic, niedaleko stacji metra „Ursynów”. Mieści się parterowym budynku otoczonym dużym ogrodem, w którym znajduje się spory plac zabaw, wyposażony w sprzęt rekreacyjno-sportowy. Przedszkolaki mogą korzystać też z sali gimnastyczno-rekreacyjnej, w której prócz zabaw i ćwiczeń odbywają się również zajęcia dodatkowe. W przedszkolu uczy się 182 dzieci – każda z grup wiekowych ma do dyspozycji przestronną, dobrze wyposażoną salę do zajęć dydaktycznych i do zabawy. Dzieci mogą uczestniczyć w przeglądach, konkursach, zajęciach dodatkowych – z umuzykalnienia, rytmiki, tańca, zajęć sportowych i gimnastycznych, a także zajęć plastycznych. Przedszkolaki z problemami rozwojowymi uczestniczą w zajęciach z psychologiem, a dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy mogą skorzystać z bezpłatnej terapii logopedycznej.

Przedszkole nr 286

ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa, tel. 226487426

Zlokalizowane jest w przestronnym budynku. Przedszkolaki mogą bawić się na dużym placu zabaw w przedszkolnym ogrodzie. Jak czytamy na stronie internetowej, przedszkole „jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania, przeżywania. Nasze środowisko edukacyjne zapewnia indywidualizację w procesie nauczania oraz poznawania świata. Nauczyciele aktywnie wdrażają nowatorskie programy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Naszymi priorytetami są przede wszystkim radość dzieci i zadowolenie rodziców”. Przedszkolaki mogą korzystać z szeregu bezpłatnych zajęć dodatkowych: gimnastyka, zajęcia muzyczne i sportowe, a po godzinach pracy przedszkola również z zajęć dodatkowo płatnych.

Sprawdź listę przedszkoli w dzielnicach:

Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej

ul. Edwarda Warchałowskiego 4, 02-776 Warszawa, tel. 226431369

Placówka zajmuje obszerny budynek. Sale są widne i przestronne, wyposażone w sprzęty do zajęć dydaktycznych i zabawki. Przedszkolaki biorą udział w licznych projektach i konkursach, mogą też uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, takich jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, są pod opieką psychologa i zespołu logopedów.

Przedszkole nr 352

ul. Leonida Teligi 3, 02-777 Warszawa, tel. 226415221

To jedno z największych warszawskich przedszkoli – w dwukondygnacyjnym budynku mieści aż 13 oddziałów. Ma przestronne sale dydaktyczne, salę integracji sensorycznej oraz bardzo duży ogród. Oprócz podstawy programowej realizuje również własne programy wychowawcze i szereg projektów. Dzieci biorą udział w projektach, konkursach i akcjach charytatywnych.

Przedszkole nr 366

ul. Hawajska 7, 02-776 Warszawa, tel. 226417222

Przedszkole mieści się w dużym budynku, połączonym ze Szkołą Podstawową. Obecnie uczęszcza do niego 300 dzieci, podzielonych na 12 oddziałów. W budynku znajduje się 12 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, sala gimnastyczno-rekreacyjna, gabinet logopedy i psychologa, stołówka. Budynek otoczony jest dużym ogrodem, w którym są m.in. piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie, sprzęt rekreacyjno-sportowy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody wspierania rozwoju. Przedszkole prowadzi działania z zakresu edukacji prozdrowotnej, dzieci uczestniczą w wydarzeniach artystycznych, a także w akcjach charytatywnych, w tym w Szlachetnej Paczce, Polach Nadziei, Pomóżmy pomagać.

Przedszkole nr 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. A.Romockiego "Morro" 10, 02-786 Warszawa, tel. 226438697

Rozległy, parterowy budynek przedszkola leży w środku osiedla, liczy 8 oddziałów przedszkolnych. Maluchy mają do dyspozycji plac zabaw znajdujący się w przedszkolnym ogrodzie, dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Biorą udział w konkursach, wycieczkach, przeglądach artystycznych, uczestniczą w programach edukacyjnych („Wiem, co jem”, „Kreatywny przedszkolak”) oraz w zajęciach dodatkowych.

Przedszkole Integracyjne nr 394

ul. Leonida Teligi 1, 02-777 Warszawa, tel. 226415216

Placówka przyjmuje dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Poprzez działania dydaktyczne i wychowawcze opiekunowie chcą nauczyć podopiecznych wrażliwości, zdolności empatii i niesienia pomocy słabszym. Przedszkole znajduje się w przestronnym, przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych budynku, dzieci podzielone są na pięć grup.

Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej

ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa, tel. 226486551

Budynek przedszkola znajduje się w dużym ogrodzie wypełnionym urządzeniami sportowymi, zabawkami, sprzętem rekreacyjnym. Mieści się w nim osiem oddziałów, a dodatkowe cztery znajdują się w filii zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej. Prócz podstawy programowej realizuje szereg programów, a dzieci mogą brać udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej i z języka angielskiego.

Przedszkole nr 400

ul. Eugeniusza Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa, tel. 226487212

Leży w pobliżu Lasu Kabackiego i Parku Natolińskiego. Mieści się w budynku z dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, otoczonym pięknym, zadbanym ogrodem podzielonym na strefy tematyczne. W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują różne metody wychowawcze, w tym:

 • „Edukacja przez ruch” metoda Doroty Dziamskiej
 • „Dziecięca matematyka” prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej (wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka)
 • „Ruch Rozwijający” Weroniki Sherborne
 • Gimnastyka Twórcza R.Labana, C.Orffa
 • Pedagogika zabawy KLANZA
 • Drama, pantomima
 • Metoda projektów
 • Elementy metody Marii Montessori
 • Globalne czytanie metodą dr Ireny Majchrzak

Sprawdź listę przedszkoli w dzielnicach:

Przedszkole nr 401

ul. Edwarda Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa, tel. 226415405

Do przedszkola uczęszcza obecnie 190 dzieci. Obszerny budynek mieści 8 sal dydaktycznych, salę ruchową, stołówkę. Otaczający go ogród liczy 3 tys. m. kw, jest wyposażony w piaskownice i sprzęt oraz zabawki ogrodowe. W codziennej pracy stosowane są metody sprzyjające odkrywaniu świata. Dzieci mogą korzystać z bezpłatnych zajęć dodatkowych z logopedą, psychologiem, a także z zajęć muzycznych, przyrodniczych, sportowych, języka angielskiego, tańca.

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Pála Telekiego 8, 02-793 Warszawa, tel. 225440653

Kolorowy, przyjazny piętrowy budynek przedszkola mieści dziewięć oddziałów przedszkolnych. Sale (w tym gimnastyczna) są słoneczne i przestronne, posiłki wydawane w dużej stołówce. Uczęszczające tu dzieci mogą korzystać z opieki logopedy, psychologa oraz terapeuty integracji sensorycznej. W przedszkolu odbywają się różne zajęcia i warsztaty edukacyjne, a także bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka i rytmika.

Zasady i warunki rekrutacji do przedszkoli. WIDEO

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza