Przedszkola Warszawa Śródmieście – lista przedszkoli publicznych

2020-02-03 14:10
Przedszkole 4
Autor: Getty images

Wybór przedszkola nie jest łatwy – wszak tu malec spędzi kilka lat. Ważne więc, by była to placówka sprawdzona i oferująca szereg zajęć rozwijających. Co oferują te w Śródmieściu?

Przedszkole nr 1

ul. Grzybowska 12/14A, 00-132 Warszawa, tel. 226204727 

Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci, podzielonych na cztery grupy wiekowe liczące po 25 dzieci. Hasłem przewodnim jest „Badamy, odkrywamy, eksperymentujemy”. Przedszkolaki uczestniczą w eksperymentach i pokazach naukowych, które stopniem trudności dostosowane są do ich wieku. Mają też możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika.

Czytaj:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola: wzór, uzasadnienie wniosku

Przedszkole nr 2

ul. Orla 11, 00-143 Warszawa, tel. 226203563

Mieści się w pobliżu stacji metra Ratusz Arsenał i Teatru Kamienica. Jest otoczone dużym ogrodem z piękną roślinnością, wyposażonym w zabawki. Ma trzy przestronne sale dydaktyczne, salę do zabaw ruchowych, gabinet logopedy i psychologa. W przedszkolu ogranicza się spożycie soli i cukru: do przyrządzania potraw kucharki używają naturalnych ziół i przypraw. W placówce działa Przedszkolny Kącik Wymiany Książek, wydawany jest kwartalnik Orliczek.

Przedszkole nr 3

ul. Grzybowska 7, 00-132 Warszawa, tel. 226209158

Placówka jest kameralna, ma dwa oddziały – jeden dla dzieci 3-4 letnich, drugi dla dzieci 5-6 letnich. Ma jasne, przestronne sale, a za budynkiem jest ogród z placem zabaw. W ramach zajęć programowych odbywają się m.in. zajęcia z matematyki, plastyki, gimnastyki i muzyki, a dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego i rytmiki.

Przedszkole nr 4

ul. Elektoralna 15/17, 00-137 Warszawa, tel. 226204246

Mieści się w estetycznym budynku, ma widne, przestronne sale. Otoczone jest rozległym ogrodem, w którym znajduje się dobrze wyposażony plac zabaw. W przedszkolu są cztery grupy, dzieci mogą korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz umuzykalnienia, są też objęte stałą pomocą logopedyczną i psychologiczną.

Sprawdź listę przedszkoli w dzielnicach:

Przedszkole nr 5

ul. Okrąg 6B, 00-407 Warszawa, tel. 226216605

Mieści się w cichej, spokojnej okolicy, w wolno stojącym budynku. Plac zabaw jest zaciszny, oddalony od ulicy, wypełniony zabawkami i zielenią, wyposażony w nowoczesny sprzęt stymulujący rozwój psychomotoryczny. Sale zabaw i zajęć są jasne i przestronne, dobrze wyposażone. Na życzenie rodziców możliwe jest uwzględnienie w diecie drobnych alergii pokarmowych. Dzieci uczestniczą w teatrzykach, koncertach, wycieczkach.

Przedszkole Integracyjne nr 6

ul. Cecylii Śniegockiej 4/6, 00-430 Warszawa, tel. 226282729

W przedszkolu są trzy grupy, a w każdej z nich są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Brak jednorodności wiekowej wprowadza w naturalny sposób rodzinny – przyjacielski charakter relacji i budujących się więzi między dziećmi. Przedszkolaki same mogą kierować swoją aktywnością, planować i organizować działania, uczą się współpracować z innymi dziećmi i rozwiązywać konflikty, kreatywnie wykorzystywać dostępne sprzęty i materiały.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

ul. Sowia 4, 00-318 Warszawa, tel. 228266562

Mieści się w zabytkowym budynku na Mariensztacie. Prowadzi 4 oddziały dla maksymalnie 76 dzieci: zdrowych oraz tych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym z niewielką niepełnosprawnością ruchową oraz dzieci z prostymi dietami eliminacyjnymi. Jest w stanie zapewnić pobyt dzieciom z cukrzycą, na pompie insulinowej. Wszystkie dzieci bawią się wspólnie, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w życiu przedszkola pod dodatkową opieką pedagoga specjalnego. Jeśli zachodzi taka potrzeba, korzystają z zajęć z logopedą, terapeutą SI, psychologiem.

Przedszkole Integracyjne nr 8

ul. Karmelicka 3B, 00-149 Warszawa, tel. 228310121

Uczęszczają do niego dzieci zdrowe oraz dzieci z zezem i niedowidzeniem jednoocznym, które na miejscu poddawane są leczeniu ortoptycznemu i pleoptycznemu, są też pod stałą opieką specjalistów. Przedszkole dysponuje nowocześnie wyposażonym gabinetem ortoptycznym, wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i umuzykalniających.

Przedszkole nr 9

ul. Dzielna 5A, 00-162 Warszawa, tel. 228310405

Zlokalizowane jest na Muranowie, w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku, w otoczeniu zieleni. Ma duży zadrzewiony ogród wraz z placem zabaw. W przedszkolu są cztery przestronne sale do zabaw i zajęć, sala wyposażona w sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych i integracji sensorycznej i w instrumenty muzyczne. Dzieci są pod opieką logopedy i psychologa, mogą brać udział w zajęciach z języka angielskiego, francuskiego, rytmiki i gimnastyki.

Sprawdź listę przedszkoli w dzielnicach:

Przedszkole nr 10

ul. Nowolipki 10A, 00-153 Warszawa, tel. 228310632

Znajduje się w wolno stojącym budynku na Muranowie, odległym od hałasu miejskiego. Sale zabaw i zajęć są jasne, przestronne, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, nowoczesne meble. Sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt gimnastyczny i rehabilitacyjny. Ogród przedszkolny umożliwia dzieciom podejmowanie różnorodnych zabaw, zdobywanie wiedzy, obserwowanie, eksperymentowanie. Dzieci mogą brać udział w zajęciach z psychologiem i logopedą.

Przedszkole nr 11

ul. Stanisława Dubois 3, 00-184 Warszawa, tel. 228312017

Położone jest w sąsiedztwie Parku Krasińskich. Ma duży ogród z placem zabaw. W przedszkolu mieszczą się 4 oddziały. Sale wyposażone są w estetyczne i funkcjonalne meble, różnorodne pomoce dydaktyczne. Jest też miejsce do ćwiczeń gimnastycznych, gabinet Integracji Sensorycznej, gabinet logopedy. W miarę możliwości uwzględniane są diety pokarmowe. Dzieci mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: rytmika i gimnastyka korekcyjna.

Przedszkole nr 12

ul. Niska 9, 00-176 Warszawa, tel. 228317209

Mieści się w pięćdziesięcioletnim budynku, który niedawno przeszedł generalny remont. Sale są jasne, przestronne, bogato wyposażone. Przedszkolaki mają do dyspozycji bujny ogród przedszkolny oraz nowoczesny plac zabaw. Co jakiś czas w przedszkolu koncentrują muzycy z Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, organizowane są rodzinne pikniki. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

Przedszkole nr 13

ul. Leona Schillera 6A, 00-248 Warszawa, tel. 228317497

Znajduje się w pobliżu stacji metra Ratusz Arsenał. Ma cztery dobrze wyposażone, widne sale, a także salę gimnastyczną oraz gabinet dydaktyczny, z którego korzystają psycholog i logopeda. Tradycją przedszkola jest organizacja spektakli tzw.,, teatru totalnego” z udziałem wszystkich dzieci i nauczycieli. Dzieci mają do dyspozycji nowocześnie wyposażony ogród wraz z placem zabaw, mogą brać udział w warsztatach teatralnych, rytmice, zajęciach z języka angielskiego.

Przedszkole nr 14

ul. Senatorska 24A, 00-095 Warszawa, tel. 228270240

Dysponuje przestronnymi salami dydaktycznymi. Dużo zajęć odbywa się w sali gimnastycznej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej . W sali odbywają się również zajęcia umuzykalniające, lekcje języka angielskiego, tańce. Jest też pokój, w którym odbywają się zajęcia z logopedii oraz spotkania z psychologiem. Ogród podzielony jest na dwie części, dla dzieci młodszych i starszych i wyposażony w sprzęt do zabaw: huśtawki, bujawki, drabinki, przeplotnie i piaskownice. W przedszkolu prowadzone są zabawy poprawiające jakość widzenia oraz profilaktyka zdrowotna w zakresie prawidłowej postawy we współpracy z rehabilitantem i lekarzem ortopedą.

Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"

ul. Wojciecha Górskiego 5A, 00-030 Warszawa, tel. 228270944

W pracy przedszkola wykorzystywane są twórcze metody pracy, które wspierają i rozwijają aktywność dziecka (Ruch Rozwijający W. Sherborne, Pedagogika Zabawy, metoda C. Orffa, pantomima i inne). Wychowawczynie realizują programy edukacji przedszkolnej oraz własne programy autorskie. W przedszkolu są różnorodne kąciki zainteresowań, wydawana gazetka przedszkolna „Dobry duszek”, dzieci mogą korzystać z zajęć języka angielskiego, rytmiki oraz umuzykalnienia.

Przedszkole nr 17 "Kółko Graniaste"

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 00-055 Warszawa, tel. 228265865

Mieści się w ścisłym centrum stolicy, w pobliżu Ogrodu Saskiego i stacji metra Świętokrzyska. W przedszkolu są 4 grupy liczące po 25 dzieci. Sale są widne, dobrze wyposażone. Przedszkole ma 2 place zabaw, na każdym są sprężynowe bujaki, huśtawka ważka, drabinki, mostek, statek i inne urządzenia ogrodowe, piaskownice.

Przedszkole nr 19

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 12, 00-656 Warszawa, tel. 226286152

Mieści się w trzykondygnacyjnym budynku otoczonym dużym terenem zielonym, który podzielono na część przeznaczoną dla dzieci młodszych i starszych. Ogród wyposażony jest w sprzęt i zabawki. Placówka dysponuje przestronnymi salami dydaktycznymi, salą gimnastyczną, jest też gabinet logopedy i psychologa.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20

ul. Stefanii Sempołowskiej 2A, 05-574 Warszawa, tel. 226284745

Mieści w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku, otoczonym dużym placem zabaw.
Sale są przestronne, dobrze wyposażone. W przedszkolu są cztery oddziały. Dzieci uczestniczą w ciekawych zajęciach rozwijających – artystycznych, naukowych. Przedszkole oferuje dzieciom stałą pomoc pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty SI.

Przedszkole nr 21

ul. Marszałkowska 27/35A, 00-639 Warszawa, tel. 228251785

Czynne w godzinach 7:00 - 20:00. Dookoła przedszkola znajduje się duży, zadrzewiony ogród przedszkolny wraz z placem zabaw dla dzieci. Do przedszkola może uczęszczać 100 dzieci, które podzielone są na cztery grupy wiekowe. Jak czytamy na stronie www placówki: „W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody, tworzymy sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.”

Przedszkole nr 23 Kraina Uśmiechu i Zabawy

ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa, tel. 228417181

Leży w pobliżu parku Łazienki. Jego cztery sale dydaktyczne są duże, jasne, estetycznie urządzone. W przedszkolu jest też m.in. pokój metodyczny oraz pokój dla psychologa i logopedy. Obok budynku jest ogród przedszkolny, wyposażony w atrakcyjne urządzenia terenowe. Każda grupa wiekowa ma swój plac zabaw, a przy sprzyjającej pogodzie odbywają się tu zajęcia edukacyjne. Dodatkowo dzieci mogą brać udział w zajęciach z rytmiki, tańca i gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkole nr 24

ul. Drewniana 10/16, 00-345 Warszawa, tel. 228264265

Ma przestronne, kolorowe i estetycznie urządzone sale dla dzieci, salę gimnastyczną, gabinet logopedy. Stwarza rodzinną i przyjazną atmosferę, gdzie każde dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie. Wychowawczynie starają się zaszczepić w dzieciach takie cechy, jak bezinteresowność, wrażliwość na potrzeby innych poprzez udział w różnych akcjach charytatywnych i projektach środowiskowych. W dużym ogrodzie przedszkolnym jest miejsce na zabawy sportowe i zajęcia przyrodniczo-badawcze.

Przedszkole nr 25

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4A, 00-621 Warszawa, tel. 228253670

Kameralne przedszkole, w którym funkcjonują dwie grupy mieszane wiekowo: 3-4 latki oraz 5-6 latki. W pracy z dziećmi wykorzystywana jest strategię odnoszenia "małych i większych sukcesów". Maluchy mają możliwość samorealizacji, współdziałania w grupie, działania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, kreatywnego myślenia, w grupie starszej jest dodatkowo kącik komputerowy z licznymi programami edukacyjnymi.

Przedszkole nr 26

ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa, tel. 228251555

Mieści się w budynku mieszkalnym przy ulicy Nowowiejskiej. Uczęszcza do niego 75 dzieci, które podzielono na trzy oddziały. Ma duży taras i ogród. Wyposażone jest w nowoczesne meble, sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne. W przedszkolu funkcjonuje dobrze wyposażona sala do terapii (SI), w której systematycznie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci.

Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"

ul. Rozbrat 10/14, 00-451 Warszawa, tel. 226293810

W jego przestronnych, jasnych wnętrzach przebywają dzieci z trzech grup: 3,4,5-6 latków. Przedszkole realizuje program zatwierdzony przez MEN, a każde dziecko może brać udział w zajęciach z języka angielskiego, gimnastyki rozwojowej, zajęć terapeutycznych wg metody
„Children Massaging Children”, rytmice, zajęć z logopedą, plastycznych i kucharskich.

Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

ul. Krucza 19, 00-525 Warszawa, tel. 226219940

W przedszkolu realizowany jest szereg programów edukacyjnych, w tym „Szacunek-Nauka-Samodzielność – pedagogika daltońska” , dzięki któremu absolwenci wyróżniają się otwartą postawą i zaangażowaniem. Przedszkole jest też pierwszą placówką w Polsce, która nawiązała współpracę z Brytyjską Szkołą Językową Wattsenglish Ltd, która specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego małych dzieci metodą naturalnego nauczania języka. Stawia też na promocję zdrowego stylu życia (dzieci mają dostęp do świeżych soków, owoców i warzyw, suszonych owoców, nasion roślin).

Przedszkole nr 32

ul. Nowogrodzka 17, 00-511 Warszawa, tel. 226285163

Mieści się w budynku mieszkalnym, jest kameralne - w dwóch dobrze wyposażonych oddziałach przebywają ze sobą dzieci odpowiednio w wieku 3-4 i 5-6 lat. Przyległy, zacieniony ogród, schowany między blokami sprzyja zajęciom na świeżym powietrzu. Jak czytamy na stronie www przedszkola: „ Celem naszym jest tworzenie przyjaznego miejsca, w którym będziemy uwzględniać potrzeby każdego z nas. Do celu chcemy dążyć bez pośpiechu aby mieć czas na refleksje i minimalizowanie niedociągnięć.”.

Przedszkole nr 33

ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa, tel. 226297473

Mieści się w budynku, specjalnie zaadoptowanym na potrzeby przedszkola. Są tu cztery duże sale zajęciowe w pięknych pastelowych kolorach, sala do zabaw ruchowych, a w pobliżu również olbrzymi ogród zabaw dla dzieci. Maluchy mogą brać udział w zajęciach dodatkowych: zabawy ruchowe, język angielski, rytmika.

Przedszkole nr 34

ul. Emilii Plater 25, 00-688 Warszawa, tel. 226296521

Zajmuje pierwsze piętro zabytkowej kamienicy. Przedszkolaki mogą korzystać również z oddalonego od przedszkola ogrodu wraz z placem zabaw. W placówce są cztery sale zajęciowe wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz niezbędne sprzęty, sala zabaw, w której odbywają się zajęcia rytmiczne, korekcyjne, plastyczne, dramy i tańca oraz spotkania okolicznościowe z zaproszonymi gośćmi, a także pokój psychologa i logopedy.

Przedszkole nr 35

ul. Wojciecha Górskiego 1, 00-033 Warszawa, tel. 224122605

Mieści się w budynku mieszkalnym. Choć jest usytuowane w samym centrum Warszawy, znajduje się z dala od ruchliwych ulic. Przedszkole zajmuje parter i piętro. Dzieci mają do dyspozycji przestronne, widne sale, salę rekreacyjną, duży ogród wyposażony w sprzęt sportowy i piaskownice (przy wyjściu na ogród znajduje się duży, zadaszony taras). Przedszkolaki są pod opieką logopedy i psychologa.

Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata"

ul. Nowy Świat 41A, 00-042 Warszawa, tel. 228274467

Jest przedszkolem artystycznym nastawionym na twórczy rozwój dziecka. Oferuje funkcjonalne i estetyczne sale zajęć, nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw, bezpośredni kontakt ze sztuką. W ramach zajęć dodatkowych organizowane są:

 • Zajęcia umuzykalniające
 • Koncerty muzyczne
 • Teatrzyki
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Zajęcia języka angielskiego
 • Wycieczki
 • Zajęcia z gimnastyki z elem. judo
 • Warsztaty artystyczno- plastyczne

Przedszkole Integracyjne nr 38

Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa, tel. 226202931

Codziennie spotykają się tu dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Wychowawczynie starają się, by każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie, są otwarte na problemy dzieci i rodziców. Każde dziecko w przedszkolu jest traktowane indywidualnie, maluchy czują się bezpiecznie. Do dyspozycji prócz przestronnych, dobrze wyposażonych sal mają również plac zabaw, mogą także korzystać z zajęć dodatkowych:

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Psychomotoryka
 • Religia
 • Rytmika
 • Język angielski

Przedszkole nr 41 "Wiślana Kropelka"

ul. Leona Kruczkowskiego 12B, 00-380 Warszawa, tel. 228278725

Jest częścią zespołu szkolno-przedszkolnego i sąsiaduje ze szkołą podstawową. Sale są widne i przestronne, dobrze wyposażone. Przedszkolaki mają do dyspozycji plac zabaw. W przedszkolu realizowany jest program ,,Zbieram, poszukuję, badam" oraz własne programy autorskie. Dzieci mogą brać udział w zajęciach dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, religii, języka angielskiego, języka francuskiego, a także zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy "Szkiełko i Oko", zabawach umuzykalniających, terapii logopedycznej, zajęciach z psychologiem, a dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zajęciach rewalidacyjnych.

Sprawdź listę przedszkoli w dzielnicach:

Przedszkole nr 42

ul. Agrykola 9, 00-460 Warszawa, tel. 228415725

Jego otoczenie stwarza możliwość korzystania z uroków parku Łazienki Królewskie przez cały rok, bez względu na pogodę. W przedszkolu są trzy grupy, każda ma własną salę i oddzielny plac zabaw, wyposażony w różnorodny sprzęt terenowy i zabawki. Na życzenie rodziców możliwa jest dieta uwzględniająca niektóre alergie pokarmowe.

Przedszkole nr 44

ul. Ludna 8, 00-404 Warszawa, tel. 226228944

Zlokalizowane jest w sąsiedztwie Parku Janiny Porazińskiej, opiekuje się 105 dziećmi. W przedszkolu są cztery grupy oraz jedna grupa zróżnicowana wiekowo, do której uczęszczają dzieci z problemami rozwojowymi (o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. autyzm, ADHD, zaburzenia emocjonalne.). Zatrudnia psychologa, logopedów, pedagogów specjalnych. Dysponuje salą gimnastyczną oraz ogrodem wraz z placem zabaw.

Przedszkole nr 72

Aleja "Solidarności" 72B, 00-145 Warszawa, tel. 226211481

To placówka specjalistyczna dla dzieci z alergiami pokarmowymi, celiakią, alergiami wziewnymi i kontaktowymi. Mieści się w parterowym budynku otoczonym rozległym ogrodem z placem zabaw dla dzieci. W przedszkolu znajdują się cztery sale i duża sala gimnastyczna. W diagnozowaniu potrzeb i prowadzenia terapii dziecka wspierają nauczycieli logopeda i psycholog. Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci z umuzykalnienia i języka angielskiego.

Przedszkole nr 82

ul. Natolińska 2, 00-568 Warszawa, tel. 226211710

Mieści się w budynku mieszkalnym (gdzie zajmuje parter i pierwsze piętro) w pobliżu Parku Ujazdowskiego i Łazienek. Ma cztery oddziały, jest gotowe na przyjęcie 100 dzieci. Dysponuje przestronnymi, widnymi salami oraz ogrodem przedszkolnym, gdzie znajduje się plac zabaw. Dzieci mogą korzystać z zajęć rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkole nr 122

ul. Solec 37, 00-438 Warszawa, tel. 226284838

Mieści się w zabytkowym Pałacu Szymonowiczów. W jednopiętrowym budynku znajduje się m.in. sześć przestronnych, widnych sal do zabawy i zajęć dydaktycznych. Na terenie są dwa place zabaw: dla dzieci młodszych i starszych, wyposażone w ekologiczny, różnorodny sprzęt ogrodowy i w podłoże wyłożone miękkim tartanem. Do dyspozycji dzieci są piaskownice, zjeżdżalnie, górki wspinaczkowe, dżungle, sprzęt do integracji sensorycznej, rowerki biegowe, leżaczki, taczki oraz liczne mniejsze zabawki ogrodowe. Maluchy mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych – plastyka, zabawy przy muzyce.

Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"

ul. Jazdów 10B, 00-467 Warszawa, tel. 226282843

Budynek, w którym mieści się przedszkole zaadoptowano z pomieszczeń, które w okresie międzywojennym pełniły funkcję mieszkań dla lekarzy szpitala ujazdowskiego. Prócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu prowadzone są zajęcia języka angielskiego w formie zabawy, pomoc logopedyczna i psychologiczna.

Przedszkole nr 206

ul. Franciszkańska 7, 00-233 Warszawa, tel. 228313705

Ma widne, przestronne sale dydaktyczne. Przedszkolaki uczestniczą w licznych projektach i zajęciach rozwijających talenty i umiejętności, są pod opieką logopedy, psychologa oraz terapeuty integracji sensorycznej, mogą również brać udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i gimnastyki. 

Przedszkole Specjalne nr 208

ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa, tel. 228313923

Przyjmuje dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 3 do 8 lat, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolu jest 10 oddziałów: 6 grup dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, 3 grupy dla dzieci z autyzmem oraz 1 grupa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Grupy liczą po 4 - 5 dzieci. W placówce jest gabinet logopedyczny, gabinet do terapii pedagogicznej i terapii słuchu, gabinet psychologiczny, sala do stymulacji polisensorycznej, sala do terapii SI, sala rehabilitacyjna, sala do rekreacji ruchowej z suchym basenem oraz sala doświadczeń kulinarnych "Kuchcikowo". Jest też duży, nowoczesny ogródek z placem zabaw dostosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole Specjalne nr 343

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, ul. Zakroczymska 6, 00-225 Warszawa, tel. 228313200

Przyjmuje dzieci z wadą słuchu oraz dzieci z afazją od 2,5 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego). Zajęcia dostosowane są do możliwości dzieci: ich celem jest rozwijanie mowy, kształcenie nawyku mówienia oraz uwrażliwianie słuchu. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach grupowych i indywidualnych, objęte są programem opieki logopedycznej i neurologopedycznej, uczestniczą w terapii integracji sensorycznej i innych zajęciach według potrzeb.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza