Orzeczenie imienne. Czym jest orzeczenie imienne? Przykłady zdań z orzeczeniem imiennym

2021-01-04 8:59

Orzeczenie imienne to jeden z typów orzeczenia, czyli tej części zdania, która w zdaniu występuje w formie osobowej i określa wykonywaną przez podmiot czynność lub też stan albo proces, któremu podlega ktoś lub coś. Orzeczenie imienne jest również zwane orzeczeniem złożonym.

Orzeczenie imienne. Czym jest orzeczenie imienne?
Autor: Getty images Zobacz przykłady zdań z orzeczeniem imiennym

Orzeczenie imienne składa się z dwóch części:

 • łącznika (który jest elementem czasownikowym)
 • i orzecznika (o charakterze imiennym).

Spis treści

 1. Orzeczenie imienne - czym jest łącznik?
 2. Orzeczenie imienne - czym jest orzecznik?
 3. Na jakie pytania odpowiadają zdania z orzeczeniem imiennym?

Orzeczenie imienne - czym jest łącznik?

Łącznik to jedna z części składowych orzeczenia imiennego. Zazwyczaj w funkcji łącznika występuje osobowa forma czasownika "być", "zostać" lub "stać się", "robić się", "zrobić się", "służyć/posłużyć za", "okazać się", "wydawać się".

Łącznikiem mogą być również formy dokonane, takie jak stać się, zostać, a także formy niedokonane - stawać się, bywać, zostawać. Przykład: Ania jest mamą. Agnieszka niedługo zostanie mamą. Kiedy jestem głodna, bywam zła.

Orzeczenie imienne - czym jest orzecznik?

W orzeczeniu imiennym orzecznikiem najczęściej jest przymiotnik lub rzeczownik, a także przysłówek, imiesłów, liczebnik, czy zaimek.

Dlatego też wyróżnia się wiele typów orzeczników, między innymi:

 • orzecznik przymiotnikowy - np. Kiedyś będę bardzo sławna (będę - łącznik; sławna - orzecznik przymiotnikowy)
 • orzecznik rzeczownikowy - np. Poglądy Piotra stanowią dla mnie zagadkę (stanowią - łącznik; zagadkę - orzecznik rzeczownikowy).
 • orzecznik przysłówkowy - np. To brzmi naprawdę zaskakująco (brzmi - łącznik; zaskakująco - orzecznik przysłówkowy).
 • orzecznik liczebnikowy - np. W pracy zostało ich tylko ośmiu (zostało - łącznik; ośmiu - orzecznik liczebnikowy).

Czytaj również: Zdania podrzędne: rodzaje zdań podrzędnie złożonych

Dopełnienie - jak znaleźć je zdaniu, czym jest dopełnienie bliższe i dalsze?

Wykresy zdania - czym jest rozbiór logiczny zdania, jak zrobić wykres zdania?

Na jakie pytania odpowiadają zdania z orzeczeniem imiennym?

Zdania zawierające orzeczenie imienne odpowiadają między innymi na pytania:

 • kim lub czym jest? - np. Ania jest nauczycielką.
 • kim się stał? Czym się stał? - np. Ania jest najpopularniejszą nauczycielką w szkole.
 • kim lub czym się okazał? - np. Odkrycie to okazało się przełomowe dla dalszych badań.
 • kim lub czym został? - np. Grupa uczniów została uznana za najlepszych w całym województwie.
M jak mama: Mapa myśli - doskonała pomoc w nauce

Czy znasz te części mowy?

Pytanie 1 z 5
Rzeczownik „oko” jest rodzaju: