Dziecko z ADHD wymaga szczególnej opieki

ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest przyczyną problemów dziecka w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami, ale także przyczynia się do konfliktów w rodzinie. ADHD jest najczęstszym zaburzeniem wieku rozwojowego. Nadpobudliwe dziecko to dużo częściej chłopiec niż dziewczynka. Podłożem ADHD są zmiany w pracy mózgu, które sprawiają, że dziecko ma kłopot z kontrolą impulsów, emocji i zachowań oraz skupieniem uwagi. Jeśli twoje dziecko jest nadpobudliwe, ma ADHD, musisz mu poświęcić szczególnie dużo uwagi.