Zaimek - czym jest zaimek, na jakie odpowiada pytania i kiedy używa się zaimków?

Zaimek to odmienna część mowy. Trudno przytoczyć jego definicję, bo zaimek - jak nazwa wskazuje - jest czymś, co podstawiamy "za imię", czyli używamy zamiast innego słowa, a konkretnie zamiast rzeczownika, przymiotnika, liczebnika i przysłówka. Czym jest zaimek i kiedy używamy go w zdaniu?