Matka i dziecko: kontakt z dzieckiem i budowanie więzi

2011-10-05 16:47

Matką i dziecko tworzą wyjątkową więź, jest jedna z najsilniejszych relacji, jakie może wytworzyć człowiek. Jej budowanie rozpoczyna się już w czasie współistnienia przez 9 miesięcy ciąży. Później wzmacnia ją poród i pierwszy kontakt niemowlęcia z matką, pierwsze karmienie, przytulenie. Matka staje się dla dziecka osobą wyjątkową. Jednak to, jak dalej będzie przebiegał rozwój tej relacji wspomagające emocjonalny rozwój dziecka, okaże się w okresie niemowlęcym.

Matka i dziecko: kontakt z dzieckiem i budowanie więzi
Autor: photos.com

Spis treści

  1. Matka i dziecko: karmienie zbliża
  2. Uśmiech łączy i polepsza kontakt z dzieckiem
  3. Przywiązanie dziecka do matki
  4. Dziecko przywiązuje się do więcej niż jednej osoby

Matka i dziecko: karmienie zbliża

Już od momentu narodzin dziecko ma zdolność skupiania wzroku na różnych obiektach, z których najczęściej wybiera ludzką twarz. Po kilku tygodniach życia nauczy się rozróżniać poszczególne twarze i reagować na nie. Najszybciej poznaje twarz matki, którą widzi najczęściej. Niemowlę najlepiej widzi obiekty oddalone o ok. 20 centymetrów od jego oczu, a taką mniej więcej odległość przyjmuje matka, pochylając się nad dzieckiem w czasie karmienia. Tak więc częsty kontakt podczas karmienia (nie tylko naturalnego) i pielęgnacji sprzyja wzajemnemu poznawaniu się.

Uśmiech łączy i polepsza kontakt z dzieckiem

Niemowlę uczy się nawiązywania bliższej więzi z osobami, które towarzyszą mu na co dzień, zaspokajają jego potrzeby i dają mu poczucie bezpieczeństwa. Gdy ma 4–5 tygodni, zaczyna się uśmiechać na widok twarzy ludzkiej, około 10. tygodnia życia potrafi już wyrazić uśmiechem radość na widok szczególnie bliskiej mu osoby. Wraz z umiejętnością rozróżniania osób pojawia się przyzwyczajenie i przywiązanie dziecka do stałych opiekunów.

Przywiązanie dziecka do matki

Od 3. miesiąca dziecko wyraźnie rozpoznaje jedną osobę i dąży do kontaktu z nią. Najczęściej jest nią właśnie matka, która z racji karmienia i częstych kontaktów z niemowlęciem staje się mu najbliższa. Dziecko szybciej się uspokaja w jej obecności, ale też żywo reaguje, kiedy znajduje się ona w zasięgu wzroku, cieszy się na jej widok. Matka staje się dla niego oazą bezpieczeństwa. Dlatego dziecko dąży do kontaktu z matką. Jego płacz staje się celowy i zmienia swój charakter w zależności od tego, czy jest ona daleko czy blisko. Od 6. miesiąca przywiązanie umacnia się, a wpływ matki na dziecko staje się coraz większy. Maluszek podąża za nią, uczy się reagować na jej emocje, pragnie bliskości i kontaktu. W tym okresie mogą wystąpić lęki separacyjne, jeśli matka nagle i bez uprzedniego przygotowania opuści dziecko na dłuższy czas. Przywiązanie ostatecznie wykształca się w wieku ok. 2,5 lat, tworząc niezastąpioną więź między matką a dzieckiem i sprawiając, że będą oni dla siebie wyjątkowi do końca życia.

Dziecko przywiązuje się do więcej niż jednej osoby

Współczesne badania pokazują, że dziecko przywiązuje się do więcej niż jednej osoby. Jeżeli tata od początku jego życia aktywnie towarzyszy w opiece i spędza czas z niemowlakiem, ma szanse stać się dla dziecka drugą bezpieczną bazą. Są maluchy, które początkowo dążą głównie do kontaktu z mamą, a w miarę dorastania przywiązują się do wielu innych osób. Są takie, które traktują matkę jedynie jako bezpieczny azyl, wzywając ją w potrzebie. Jeszcze inne od pierwszych tygodni wytwarzają silną więź ze wszystkimi członkami rodziny. Jednak badacze zaznaczają, że ze względu na bliski kontakt już w okresie prenatalnym, a potem po porodzie – to matka jest z reguły najbardziej istotną osobą w życiu dziecka, do której kieruje ono wszystkie swoje potrzeby, pragnienia i emocje. W chwili, gdy matki zabraknie, dziecko wybiera kolejną najbliższą mu osobę i do niej się przywiązuje.

miesięcznik "M jak mama"