Odpis aktu urodzenia - jak złożyć wniosek o odpis skrócony lub zupełny?

2020-07-28 15:14

Jeden odpis aktu urodzenia otrzymuje się bezpłatnie zaraz po rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to odpis skrócony aktu urodzenia. Jeśli potrzebujesz więcej niż jedną kopię dokumentu lub zupełny odpis aktu urodzenia, musisz złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę skarbową.

odpis aktu urodzenia jak złożyć wniosek
Autor: thinkstockphotos.com Odpis aktu urodzenia - skrócony i zupełny można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Spis treści

  1. Odpis aktu urodzenia
  2. Skrócony odpis aktu urodzenia
  3. Odpis zupełny aktu urodzenia
  4. Jak złożyć wniosek o wydanie aktu urodzenia?
  5. Upoważnienie do odbioru aktu urodzenia
  6. Ile kosztuje odpis aktu urodzenia?

Odpis aktu urodzenia

Odpis aktu urodzenia otrzymasz przy rejestracji dziecka w urzędzie. Egzemplarz ten otrzymasz bezpłatnie. Jeśli w przyszłości będziesz potrzebować dodatkowych odpisów, urząd wyda ci je po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty skarbowej. Przepisy dotyczące wydawania odpisów regulują:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
  • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)

Skrócony odpis aktu urodzenia

Skrócony akt urodzenia zawiera aktualną na dany moment treść aktu, nie pokazuje zmian, jakie były dokonywane w dokumencie. Można również otrzymać wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia, który ma zastosowanie, jeśli załatwiasz sprawy urzędowe za granicą. Dokument wielojęzyczny nie wymaga tłumaczenia.

Odpis skrócony oraz odpis zupełny aktu urodzenia można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Czytaj:

Becikowe - komu przysługuje, wniosek, dokumenty do becikowego

Rodzina 500 plus - zasady przyznawania świadczenia wychowawczego

Kosiniakowe - świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł na dziecko

M jak mama - formalności po porodzie

Odpis zupełny aktu urodzenia

Odpis zupełny aktu urodzenia jest obszerniejszy od odpisu skróconego. Zawiera treść aktu z momentu jego sporządzenia oraz wszystkie zmiany, które wprowadzane były w dokumencie.

Jak złożyć wniosek o wydanie aktu urodzenia?

Wniosek o odpis aktu urodzenia można złożyć osobiście w urzędzie, listownie lub przez internet. Druk wniosku o odpis aktu urodzenia otrzymasz USC. We wniosku koniecznie należy zaznaczyć sposób otrzymania odpisu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz dokument potwierdzający twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Upoważnienie do odbioru aktu urodzenia

Gotowy odpis aktu urodzenia w postaci tradycyjnej możesz odebrać osobiście w USC lub otrzymać pocztą. Możesz wybrać również formę odbioru dokumentu w postaci elektronicznej na swoją skrzynkę w ePUAP. W tej formie nie są dostępne odpisy wielojęzyczne. Odpis aktu urodzenia może otrzymać osoba, której akt dotyczy oraz, jej małżonek, inna osoba z bliskiej rodziny (rodzic, rodzeństwo, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk) lub przedstawiciel ustawowy lub opiekun.

O wydanie takiego dokumentu może wystąpić również osoba, która uzasadni swój interes prawny, czyli przedstawi dokumenty, które uzasadnią złożenie wniosku (np. zobowiązanie sądu), a także sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny oraz organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Czytaj:

Zwolnienie na dziecko: kto, kiedy i na ile czasu może je otrzymać

12 pytań o urlop wychowawczy: sprawdź, czy wiesz wszystko o urlopie wychowawczym

Ile kosztuje odpis aktu urodzenia?

Za dodatkowe egzemplarze aktu urodzenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości:

  • 22 zł - za odpis skrócony aktu urodzenia;
  • 33 zł - za odpis zupełny aktu urodzenia.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie w sprawach ubezpieczeń społecznych i zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

Czy wiesz, jak pielęgnować wrażliwą skórę noworodka i dziecka?

Pytanie 1 z 5
Czego używać do mycia ciała noworodka