Niebieska karta – czym jest i jak ją założyć?

2020-01-22 10:25

Niebieska Karta to dokument wypełniany przez policjanta, pracownika socjalnego, lekarza czy pedagoga, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy. Niebieska Karta to także ogół czynności podejmowanych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie.

Niebieska karta – czym jest i jak ją założyć?
Autor: Getty Images

Niebieska karta zakładana jest gdy pracownik policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej lub Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie (lub członek rodziny albo świadek zgłosił taką przemoc). 

Spis treści:

  1. Czym jest Niebieska Karta?
  2. Co trzeba wiedzieć o Niebieskiej Karcie?
  3. Jakie korzyści dla ofiary niesie Niebieska Karta?
  4. Jakie są konsekwencje założenia Niebieskiej Karty dla osoby stosującej przemoc?

Czym jest Niebieska Karta?

Niebieska Karta składa się z Karty A, w której dokumentuje się zgłoszenie, sytuację na miejscu oraz podjęte działania, oraz z Karty B, opisującej najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz zawierającej dane instytucji i organizacji świadczących pomoc. Kartę B otrzymuje ofiara przemocy lub jej opiekun, gdy jest ona niepełnoletnia.

Czytaj: Widzisz przemoc? Reaguj! Teraz to twój PRAWNY obowiązek! ZMIANY W KODEKSIE KARNYM

Co trzeba wiedzieć o Niebieskiej Karcie?

 • Procedura założenia Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 • Nie ma możliwości wycofania lub zmiany informacji zawartych w Karcie A – nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej.

 • Założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa i nie jest podstawą do wszczęcia postępowania karnego. Jest to informacja dla policji o tym, że w danej rodzinie występuje przemoc. Po jej założeniu dzielnicowy ma 7 dni na odwiedzenie rodziny, ma też monitorować sytuację (co miesiąc) i w razie potrzeby udzielać pomocy. 

 • Niebieska Karta nie dotyczy jedynie przemocy fizycznej, ale również psychicznej. Pod pojęciem „przemoc w rodzinie” rozumiane jest każde umyślne działanie lub zaniechanie narażające osobę w rodzinie na utratę życia, zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Jakie korzyści dla ofiary niesie Niebieska Karta?

Ofiara przemocy domowej, w rodzinie której wszczęto procedurę Niebieskiej Karty zostaje objęta nadzorem specjalnego zespołu interdyscyplinarnego, w skład której wchodzi m.in.: pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny lub nauczyciel. Zespół wraz z osobą pokrzywdzoną przygotowują plan pomocy, który następnie wdrażają w celu zaprzestania przemocy domowej.

W sytuacji, gdy przemocy doświadcza dziecko, w spotkaniach zespołu pomocowego uczestniczy osoba dorosła z bliskiego otoczenia dziecka (mama, babcia, pełnoletnie rodzeństwo), aby wspólnie stworzyć plan działań, który uchroni dziecko przed przemocą.

Czytaj: Bullying w szkole czyli przemoc i agresja wśród dzieci

Natomiast osoba stosująca przemoc wobec bliskich ma prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa.

Rodzina dotknięta przemocą jest cyklicznie odwiedzana przez pracownika socjalnego oraz dzielnicowego w celu sprawdzenia bezpieczeństwa członków rodziny.

Jakie są konsekwencje założenia Niebieskiej Karty dla osoby stosującej przemoc?

Sama procedura założenia Niebieskiej Karty nie jest równoznaczna ze złożeniem zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, ale może posłużyć za ważny dowód w przyszłości, jeśli takie zawiadomienie zostanie złożone i rozpocznie się postępowanie przeciwko agresorowi.

Dokument może być również przydatny w procesie rozwodowym.

Czytaj: Pozew rozwodowy: jak napisać pozew o rozwód? Wzór, koszt

Polecany artykuł:

Rozwód i co dalej?

Mjakmama24.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza