Urlop okolicznościowy: komu przysługuje i kiedy można z niego skorzystać?

2020-07-23 11:05

Urlop okolicznościowy to rodzaj płatnego urlopu, który przysługuje pracownikowi, gdy w jego bliskiej rodzinie wystąpią wyjątkowe okoliczności. Na co przysługuje urlop okolicznościowy i komu się należy?

Urlop okolicznościowy
Autor: Getty images

Spis treści

  1. Co to jest urlop okolicznościowy?
  2. Na co przysługuje urlop okolicznościowy?
  3. Komu przysługuje urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze?
  4. Co trzeba wiedzieć o urlopie macierzyńskim? Wideo
  5. Jak skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy to szczególny rodzaj urlopu, z którego można skorzystać w określonych sytuacjach. Kiedy i w jakim wymiarze?

Z artykułu dowiesz się:

Co to jest urlop okolicznościowy?

Na co przysługuje urlop okolicznościowy?

Komu przysługuje urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze?

Jak skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Co to jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy przysługuje na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w przypadku wystąpienia szczególnych rodzinnych okoliczności.

Urlop okolicznościowy to jeden z rodzajów płatnego urlopu, co oznacza, że w przypadku nieobecności pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie. Są to dodatkowe dni wolne od pracy, niewliczane do urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze od 1 do 2 dni. Czas jego trwania zależy od rodzaju okoliczności rodzinnych, w jakich znalazł się pracownik, ale też od stopnia pokrewieństwa z osobą, która jest powodem wystąpienia tych okoliczności. Z urlopu okolicznościowego można korzystać wielokrotnie w ciągu roku, jeśli oczywiście istnieją przesłanki do jego udzielenia. 

Czytaj:

Urlop na żądanie - komu przysługuje i jak z niego skorzystać?

Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński

Na co przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy przysługuje zarówno na nieprzewidziane zdarzenia losowe, jak i zaplanowane okoliczności rodzinne. Zaliczamy do nich: ślub, narodziny dziecka lub pogrzeb. Trzeba jednak wiedzieć, że urlop okolicznościowy nie przysługuje każdemu, u kogo w rodzinie zaistniała taka sytuacja. Bardzo ważne jest tutaj pokrewieństwo pracownika z osobą, której dotyczą powstałe okoliczności.

  • W przypadku ślubu urlop okolicznościowy przysługuje tylko nowożeńcom oraz ich rodzicom.
  • W przypadku narodzin dziecka urlop dotyczy tylko świeżo upieczonego ojca, bo matce przysługuje dłuższy urlop macierzyński.
  • W przypadku pogrzebu urlop okolicznościowy przysługuje większej liczbie osób spokrewnionych z osobą zmarłą. Są to: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnuki, zięć i synowa, a także osoby, które utrzymywały osobę zmarłą lub bezpośrednio się nią opiekowały przed śmiercią.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze?

Urlop okolicznościowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę – w dowolnym wymiarze czasowym. Do jego udzielenia niezbędne jest wystąpienie zdarzenia rodzinnego dotyczącego pracownika lub osoby blisko spokrewnionej z pracownikiem. W zależności od rangi wydarzenia oraz stopnia pokrewieństwa, Kodeks pracy określa liczbę dni przysługujących w ramach urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy z okazji ślubu: • ślub pracownika – 2 dni urlopu • ślub dziecka pracownika – 1 dzień urlopu

Urlop okolicznościowy z okazji narodzin dziecka: • narodziny dziecka pracownika (ojca) – 2 dni urlopu

Urlop okolicznościowy na pogrzeb bliskiej osoby: • śmierć małżonka, rodzica, dziecka, macochy, ojczyma – 2 dni urlopu • śmierć babci, dziadka, siostry, brata, teścia, teściowej, osoby na utrzymaniu pracownika bądź pozostającej przed śmiercią pod jego opieką – 1 dzień urlopu

Czytaj:

Ciąża a umowa o dzieło i umowa-zlecenie. Co należy się ciężarnej z umów śmieciowych?

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim: jak wyliczyć i czy się należy?

Co trzeba wiedzieć o urlopie macierzyńskim? Wideo

Urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Jak skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Wniosek o urlop okolicznościowy pracownik składa u swojego pracodawcy, gdy dowiaduje się o wystąpieniu zdarzenia rodzinnego – najpóźniej drugiego dnia nieobecności spowodowanej zdarzeniem losowym.

Ustawodawca nie przewidział terminu, w jakim pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop okolicznościowy. Istnieje możliwość wykorzystania przysługujących 2 dni urlopu okolicznościowego „na raty”.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić przysługującego urlopu okolicznościowego swojemu pracownikowi. Pracownik zaś ma prawo nie skorzystać z przysługującego mu wolnego.

Co wiesz o polskich świętach?

Pytanie 1 z 10
Boże Ciało to święto: