Odciążamy mamy. Jak najlepiej rozliczyć PIT - ekspertka radzi

2023-03-27 14:04

Jak rozliczyć ulgę na dziecko po rozwodzie? A jak, gdy mamy dziecko niepełnosprawne? Co z PIT-em, gdy mąż pracuje za granicą? Na te wszystkie pytania odpowiada Dorota Polańska, ekspertka podatkowa aplikacji Pitbot, i podpowiada rodzicom dobre rozwiązania.

para przed komputerem, z dokumentami
Autor: Getty images

Najbliższe miesiące to gorący okres w urzędach podatkowych. Do końca kwietnia, a w tym roku wyjątkowo do 2 maja, należy złożyć zeznanie podatkowe. Wielu rodziców próbuje zrobić to przez platformy internetowe czy aplikacje. Ale czasem nawet z taką pomocą trudno jest rozliczyć PIT - nie sprzyjają temu ostatnie zmiany w podatkach, które zaproponował rząd, a które wprowadziły do przepisów wiele bałaganu. 

Jak rozliczyć PIT i - tak ważne dla rodziców - ulgi na dziecko, odpowiada Dorota Polańska, ekspertka podatkowa aplikacji Pitbot.

MJM: Platformy do rozliczania podatków to popularne narzędzia. Czy jednak rozliczanie PIT-u przez internet jest „bezpieczne”?

Tak, jest to dużo bezpieczniejsze niż rozliczenie papierowe. Pamiętajmy, że do drukowanej wersji wgląd ma dużo więcej osób. Deklaracja przechodzi z rąk do rąk, a ostatecznie urzędnik i tak musi wprowadzić nasze dane do systemu. Możemy więc pominąć ten proces i zrobić to osobiście w domowym zaciszu.

Dodatkowo, komunikacja online odbywa się bezpośrednio z serwerami Ministerstwa Finansów, a wszystkie dane są walidowane, co wyklucza możliwość tendencyjnych pomyłek (np. brak nazwiska lub PESEL).

Przejdźmy do konkretów. Dla rodziców ważna jest możliwość odliczenia ulgi na dziecko. Jak to zrobić po zamianach, które weszły w życie w ubiegłym roku?

W zakresie odliczenia ulgi nic nie nie zmieniło. Została wprowadzona nowa ulga 4+, dzięki której rodzice posiadający 4 lub więcej dzieci mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego do kwoty 85 528 zł, a przy tym nadal mając prawo do ulgi prorodzinnej, czyli możliwości odliczenia na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04 zł, na trzecie – 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne dziecko po 2700 zł. Rodzice mogą więc skorzystać z obu tych ulg.

Czytaj również: Dodatki na dziecko w 2023 roku. Na te pieniądze możesz liczyć po urodzeniu

Wiesz, że możesz dostać od państwa pieniądze na nianię? Skorzystaj z dofinansowania

A jak odliczyć ulgę na dziecko, gdy małżonkowie rozliczają się osobno albo mają rozdzielność majątkową?

Wówczas tylko jeden rodzic może skorzystać z takiego odliczenia lub można ustalić proporcje odliczenia ulgi. Nie ma takiej możliwości, aby dwoje rodziców skorzystało z ulgi prorodzinnej w tym samym roku.

Jarosław Gowin: Polski Ład to Frankenstein i kompromitacja rządu

Trudniej pewnie jest w sytuacji samotnego rodzica. Jak wygląda rozliczanie ulgi na dziecko po rozwodzie?

Rodzice wychowujący dziecko po rozstaniu mogą uzgodnić pomiędzy sobą zasady rozliczania w danym roku ulgi prorodzinnej. W efekcie ulgę prorodzinną może w całości rozliczyć jeden z nich, bądź oboje – po ustalonej przez nich części.

A co, gdy jeden z rodziców jest bezrobotny lub nie ma dochodów?

Wówczas najlepiej, aby z odliczenia skorzystał ten podatnik, który osiąga dochody. Ważne jest jednak to, aby wnioskując o ulgę dla jednego dziecka rodzice wspólnie nie przekraczali dochodów 112 000 zł – jest to limit, do którego możliwe jest uzyskanie ulgi na dziecko. Jeżeli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, kwota ta dzielona jest na pół i wynosi 56 tys. zł.

Jak oblicza się ulgę na dzieci, gdy w rodzinie jest ich 2, 3 lub 4?

Zasady są dość proste: na pierwszą dwójkę dzieci przysługuje taka sama kwota w wysokości 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej. Na trzecie dziecko jest to 2000,04 zł, z kolei na czwarte i kolejne – 2700 zł rocznie. W przypadku dwójki lub więcej dzieci ulga nie jest uzależniona od dochodu rodziców.

A jakie są warunki skorzystania z ulgi gdy w rodzinie jest jedno dziecko?

To dodatkowa kwestia, którą warto poruszyć. Ulga przysługuje w kwocie 1112,04 zł - przy założeniu, że łączny dochód rodziców  po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza 112 tys. zł. W przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, dochody nie mogą przekroczyć 56 tys. zł. 

Czy ulga obowiązuje, gdy dziecko kończy 18 lat?

Tak, jednak dziecko musi wciąż się uczyć. Taka ulga obowiązuje do 25. roku życia, a dziecko nie może osiągać dochodów wyższych niż 16 061,28 zł. Do tego limitu wliczyć należy dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych, przychody zwolnione z podatku z tytułu umów o pracę, zlecenie lub działalności u osób młodych do 26 r.ż. , a także przychody zwolnione z podatku z tytułu przeniesienia miejsca rezydencji podatkowej na terytorium RP.

Czy można otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci?

Tak, jest to tzw. dodatkowy zwrot podatku. Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej możemy otrzymać, gdy rodzice spełniają warunki do jej pozyskania, lecz ich dochody są na tyle niskie, że wartość ulgi przewyższa ich podatek do zapłaty. W takiej sytuacji mogą oni wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi na dziecko, jeżeli ich podatek wynosił zero złotych. Zwrot kwoty ulgi przysługuje jednak tylko osobom, które opłacają składki ZUS i zdrowotne i nie może być wyższy, niż suma wpłaconych składek.

Ulga na dziecko to nie jedyna kwestia interesująca podatników. Jakie pułapki czekają na rodziców przy rozliczaniu PIT-u z wielu źródeł dochodu?

Trzeba pamiętać, że niektóre ulgi, np. ulga prorodzinna, jest możliwa do rozliczenia tylko przez jednego z rodziców. Podobnie jest w przypadku kilku źródeł dochodu i nie ma tutaj znaczenia, czy odliczenia, z których chcemy skorzystać są związane z posiadaniem dzieci – ulgę zawsze odliczamy tylko od jednej deklaracji PIT, nie wykazujemy jej we wszystkich składanych zeznaniach.

Czytaj również: Zamiast 500+ będzie 800+? Oto jakie są ku temu przesłanki

Jak rozliczyć PIT, gdy jeden z małżonków pracuje za granicą?

Osoby pracujące za granicą powinny złożyć PIT-36 z tzw. załącznikiem ZG, czyli wykazaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Aby dana osoba mogła skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem pracującym na co dzień za granicą kraju, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w rocznym zeznaniu podatkowym, zgodnie z przewidzianym terminem rozliczania podatków. Staranie się o wspólne rozliczenie podatku nie jest możliwe tylko wtedy, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według 19% stawki podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym.

Uzyskanie zwrotu podatku z zagranicy rozliczanego wspólnie z małżonkiem jest możliwe w sytuacji, gdy mają oni stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, istnieje pomiędzy nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa oraz przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim.

Jakie inne ulgi poza ulgą na dziecko można wykorzystać w rozliczaniu PIT-u? 

Możliwe do wykorzystania ulgi to np. ulga rehabilitacyjna w przypadku, gdy jeden z członków rodziny pozostający na utrzymaniu podatnika jest osobą z niepełnosprawnością. Podatnikom przysługuje także chętnie wykorzystywana ulga na internet.

Osoby, które w ubiegłym roku zainwestowały w termomodernizację swojego gospodarstwa domowego, czyli podjęły działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki niej możliwe jest odliczenie kosztów związanych z inwestycją.

Co zrobić, gdy pomylimy się w zeznaniu, ale zostało ono już wysłane? Czy można wprowadzić korektę przez internet, czy trzeba pofatygować się do US?

Tak, możemy wysłać korektę, wypełniając ponownie zeznanie i odpowiednio to oznaczając w specjalnie do tego celu przeznaczonej rubryce. Wówczas urząd potraktuje nasze zeznanie jako korektę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Ogłoszona przez rząd nowelizacja ustawy uwzględnia zmiany w samym programie 500+, ale też w funkcjonowaniu żłobków oraz w Karcie Dużej Rodziny. 
Jeśli chcesz nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+, musisz ponownie złożyć wniosek. 500+ gwarantuje regularne wsparcie rodzicom wychowującym dzieci. Już można składać wnioski, nowością jest możliwość złożenia ich w rormie elektronicznej.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznawany jest do zasiłku rodzinnego. Jest to jednorazowe świadczenie rodzinne nadawane na wniosek rodziny - wynosi ono 100 zł, na każde uczące się dziecko. Kto i na jakich zasadach może domagać się przyznawania finansowego wsparcia w postaci dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Zasiłek macierzyński 2016 budzi wśród przyszłych matek, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, wiele obaw. Na czym będą polegać wprowadzone zmiany i jaką kwotę będzie można otrzymać w ramach zasiłku macierzynskiego 2016?
Komu  przysługuje becikowe, ile wynosi i w jaki sposób można je otrzymać? Od 2016 roku wypłacane jest nowe świadczenie w związku z urodzeniem dziecka.
Świadczenia rodzinne w Polsce nijak się mają do tych za granicą. Zasiłki opiekuńcze w Norwegii czy Wielkiej Brytanii są wysokie i należą się wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodu. Jest to jedna z przyczyn, dla których Polacy za granicą decydują się na zakładanie rodzin.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwiększeniu ulg na dzieci. Wyższe ulgi będą dotyczyły osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. O ile się zwiększą?
Po urodzeniu dziecka trzeba odwiedzić kilka urzędów, by załatwić formalności. Są one niezbędne, by twój maluszek zyskał należne mu prawa. Trzeba zarejestrować noworodka w USC, zameldować go, uzyskać PESEL i ewentualnie becikowe.
Dobra wiadomość dla wielodzietnych rodzin - rząd zwiększy ulgi o 20 proc. na trzecie i kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1 668 zł do 2 tys. zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2,7 tys. zł.
Dawniej było prosto i bezproblemowo: becikowe na dziecko dostawali rodzice każdego nowo narodzonego dziecka. Teraz jest inaczej – trzeba spełniać kryterium dochodowe i dostarczyć wiele dokumentów. Zobacz, co trzeba zrobić, by otrzymać becikowe.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w marcu domagali się od rządu podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej. 4 kwietnia Sejm przyjął ustawę, na mocy której zasiłek na dziecko niepełnosprawne będzie stopniowo rósł. Płacy minimalnej jednak teraz nie osiągnie. Kiedy to nastąpi i ile obecnie wynosi świadczenie dla niepełnosprawnych dzieci?
Utrzymanie dziecka to obowiązek rodziców, ale co wtedy, gdy matka jest niepełnoletnia? Czy NIeletnia matka może dostać zasiłek na dziecko? Kto występuje o zasiłek na dziecko w takiej sytuacji? Ile pieniędzy można otrzymać?
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza