Poradnik dla samotnych mam - jak uzyskać pomoc, pieniądze i lokum?

2021-12-21 15:43

Bycie samotną matka, zwłaszcza bez wsparcia rodziny i alimentów od ojca dziecka, jest ogromnym wyzwaniem. Na jakie świadczenia i jaką pomoc mogą liczyć kobiety samotnie wychowujące dziecko? Przeczytaj nasz poradnik dla samotnych mam.

Poradnik dla samotnych mam - jak uzyskać pomoc, pieniądze i lokum?
Autor: Getty images Poradnik dla samotnych mam - jak uzyskać pomoc, pieniądze i lokum?

Samotne matki często próbują udowodnić całemu światu, że są idealne i nie potrzebują niczyjego wsparcia. Na swoje barki biorą odpowiedzialność za rozwód, co za wszelką cenę starają się zrekompensować dziecku. Jednak trzeba powiedzieć głośno – życie samotnej matki nie jest łatwe. Warto prosić o wsparcie, korzystać z przysługujących świadczeń i form pomocy. Jaką pomoc mogą uzyskać samotne matki?

Spis treści

 1. Gdzie szukać pomocy?
 2. Zasiłek rodzinny – kto może się o niego ubiegać?
 3. Zasiłek rodzinny  – kryterium dochodowe
 4. Zasiłek rodzinny – ile wynosi?
 5. Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka
 6. Fundusz alimentacyjny
 7. Świadczenie „500 plus”
 8. Becikowe
 9. Wsparcie psychologa
 10. Organizacje charytatywne
 11. Mieszkanie komunalne
M jak mama - Becikowe - kto może je otrzymać? Ile wynosi zapomoga? 

Gdzie szukać pomocy?

Przede wszystkim wśród rodziny i przyjaciół. Rozmowy z innymi samotnymi matkami również przyniosą wiele korzyści. Dodadzą wiary i pokażą, że kobieta samotnie wychowująca dziecko wcale nie musi czuć się przytłoczona, zagubiona i zatroskana.

Znajomość z kobietą o podobnych przejściach jest bardzo budująca. Rodzicielstwo w pojedynkę – choć jest trudniejsze i bardziej wymagające – nie musi być gorsze. Należy pamiętać, że dziecko potrzebuje szczęśliwej i uśmiechniętej mamy.

Szukanie wsparcia, nie tylko wśród najbliższych, nie jest ani powodem do wstydu, ani oznaką słabości. Samotne matki mogą korzystać ze świadczeń finansowych przewidzianych dla wszystkich rodziców, jak i tych dedykowanym tylko im.

Czytaj równieżDom samotnej matki – jak się do niego zgłosić?

Dziecko wychowane bez ojca. Czy SAMOTNE MACIERZYŃSTWO ma jakieś zalety?

Zasiłek rodzinny – kto może się o niego ubiegać?

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne będące pomocą finansową dla rodzin zmagających się z ciężką sytuacją materialną. Świadczenie przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego.

Zasiłek przysługuje m.in. kobietom samotnie wychowującym dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia lub zakończenia nauki w szkole. Nie może być jednak pobierany dłużej niż do ukończenia przez dziecko 21. roku życia.

W przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub na studiach, zasiłek można otrzymywać do momentu, w którym ukończy 24 lata.

Zasiłek rodzinny  – kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764  zł.

W przypadku, gdy kwota jest wyższa, stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wysokość zasiłku zmniejszona jest o kwotę przekroczenia tj. gdy kryterium dochodowe przekroczy 30 zł to zasiłek zostanie o taką sumę pomniejszony.

Na przełomie lat 2021/2022 czyli w okresie zasiłkowym, który trwa od 1.11.2021 do 31.10.2022, zasiłek rodzinny przyznawany jest na podstawie dochodów z 2020 roku - z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny do dnia rozpatrzenia sprawy. 

Zasiłek rodzinny – ile wynosi?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka

Samotna matka, która otrzymała zasiłek rodzinny, może ubiegać się o dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka. Świadczenie przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku wychowywania niepełnosprawnego dziecka, zasiłek będzie podniesiony o 80 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci.

Co ważne – by samotna matka otrzymała świadczenie rodzinne, w pierwszej kolejności powinna złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. Dodatek przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko – matce, ojcu lub samotnemu opiekunowi prawnemu np. wdowie, rozwódce.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Fundusz alimentacyjny

Samotne matki, w przypadku gdy ojciec dziecka nie wywiązuje się z płacenia alimentów, powinny ubiegać się o wsparcie z funduszu alimentacyjnego. Mogą otrzymać go jednak pod pewnym warunkiem – dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 900 zł. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną

Fundusz alimentacyjny - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Świadczenie „500 plus”

Świadczenie 500 plus przysługuje matkom samotnie wychowującym dziecko na takich samych zasadach jak wszystkim rodzicom. By otrzymać comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy/miasta lub ośrodku pomocy rodzinie. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów.

Becikowe

To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Samotna matka, tak jak każda inna kobieta, która urodziła dziecko, może starać się o przyznanie becikowego. Jednak w tym przypadku należy spełnić kryterium dochodowe, które nie może wynosić więcej niż 1922 zł na osobę.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku gdy:

 • jeden z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Wsparcie psychologa

Zdarza się, że samotne wychowywanie dziecka jest dla kobiety dużym wyzwaniem, z którym pod względem emocjonalnym i psychicznym nie jest sobie w stanie poradzić. Sytuacje kryzysowe, negatywne emocje i wszelkie trudności w życiu nie są do przeskoczenia.

W takim przypadku, kobiety samotnie wychowujące dzieci, mogą poprosić o pomoc Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Poradnię Zdrowia Psychicznego. Instytucje oferują specjalistyczną pomoc w sytuacji kryzysowej.

Organizacje charytatywne

Podstawowe potrzeby samotnych matek i dzieci starają się zaspokoić organizacje charytatywne. Kobiety o niskich dochodach mogą liczyć na jedzenie, odzież czy zabawki dla swoich pociech. W niesienie pomocy często włączają się parafialne organizacje charytatywne zakładane przez duszpasterzy.

 • https://fundacjamalychstopek.pl/
 • https://gajusz.org.pl/dla-pomagajacych/siegnij-po-pomoc/
 • http://www.jedendrugiemu.pl/samotne-rodzenstwo.html
 • https://dwiekreski.pl/
 • https://patrz-sercem.pl/

Mieszkanie komunalne

Samotne matki muszą zmierzyć się z wieloma problemami. Bywa, że nie mają dachu nad głową. Rozwiązaniem są mieszkania komunalne, które przyznawane są osobom w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

By je otrzymać, trzeba spełnić kilka kryteriów, jednak podstawowym jest niski próg dochodowy, nie pozwalający na wynajem czy zakup mieszkania - próg różni się w zależności od miasta lub gminy. Kobiety samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się również  o mieszkania socjalne, które wyróżniają się niskim czynszem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Już od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego zeznania podatkowe za 2023 rok. Jak co roku, rodzice mający na utrzymaniu dzieci, mogą skorzystać z dość dużej ulgi. Oto najważniejsze informacje o rozliczeniu ulgi prorodzinnej w tym roku.
Ile może zarobić pełnoletnie dziecko, by rodzice nie stracili na nie ulgi prorodzinnej? Okazuje się, że w tej kwestii obowiązują konkretne limity, które warto poznać przed rozliczeniem podatku.
Od 15 lutego 2024 roku wszyscy podatnicy będą mogli łatwo i szybko rozliczyć się dzięki usłudze Twój e-PIT. Zeznanie podatkowe będzie dostępne na platformie podatki.gov.pl. Wystarczy je dokładnie sprawdzić i w razie konieczności nanieść niezbędne zmiany. Część rodziców musi jednak pamiętać o ważnych zmianach.
W 2024 roku wciąż można złożyć wniosek o względnie nowy zasiłek na drugie i kolejne dziecko - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rząd uwzględnił w budżecie państwa na 2024 rok niezbędne środki na ten cel. Komu przysługuje 12000 zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten zasiłek na dziecko?
W 2024 roku rodzice mogą wciąż ubiegać się o dodatkowe świadczenie dla dzieci. Starając się o 400 plus nie trzeba spełnić żadnego kryterium dochodowego. Nie każdy jednak może starać się o ten dodatek. Komu przysługuje 400 plus na dziecko?
Czy dziadkowie mogą pobierać zasiłek opiekuńczy na swoje wnuki? Okazuje się, że rodzice mogą podzielić się opieką nad chorymi dziećmi z babcią i z dziadkiem. Istnieją jednak pewne warunki.
Rząd wprowadził zmiany w programie Karta Dużej Rodziny, którego celem jest ułatwienie funkcjonowania rodzin wielodzietnych. Czego dotyczą i co oznaczają dla rodziców?
Od stycznia polscy rodzice pobierają świadczenie pieniężne w wysokości 800 złotych na każde dziecko. Niektórzy mogą jednak liczyć na wyższą kwotę w wysokości 1100 złotych na każde dziecko. Co trzeba zrobić, by otrzymać takie świadczenie?
Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o wypłatę świadczenia 800 plus dla rodziców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał już konkretną datę rozpoczęcia naboru, a także poinformował, że dokumenty będzie można składać tylko w jeden sposób.
Rządowy program cieszący się ogromnym zainteresowaniem najprawdopodobniej zostanie zakończony. Eksperci twierdzą, że zamiast pomagać dzieciom, szkodzi.
Od stycznia 2024 roku świadczenie 500+ zmienia się w 800+. Kiedy przyjdzie przelew i co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie w nowej, podwyższonej kwocie? Najważniejsze to: uważać na oszustów.
Ulga na dziecko to przywilej, z którego nie mogą skorzystać wszyscy rodzice, chociażby z uwagi na kryterium dochodowe. Jest jednak pewna grupa mam i ojców, których limity zarobkowe nie dotyczą. W lipcu 2022 roku zmieniono przepisy w ich sprawie. Co konkretnie się zmieniło?

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza