Coraz mniej Polek chce mieć dzieci. Te liczby szokują

2023-01-12 15:46

32 proc. Polek w wieku 18–45 lat planuje potomstwo w bliższej lub dalszej perspektywie, 68 proc. nie ma takich planów – wynika z badań CBOS przeprowadzonych w drugiej połowie 2022 r., w których pytano kobiety o ich plany prokreacyjne. Najbardziej zaskakuje duży wzrost liczby kobiet, które w ogóle nie chcą posiadać dzieci.

Coraz mniej Polek planuje potomstwo. Zaskakujące wyniki badania CBOS
Autor: Getty images Coraz mniej Polek planuje potomstwo. Zaskakujące wyniki badania CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polki o ich plany prokreacyjne. 32 proc. respondentek w wieku 18–45 lat odpowiedziało, że planuje potomstwo, z czego 17 proc. zadeklarowało, że chce urodzić dziecko w ciągu najbliższych 3-4 lat. 68 proc. nie ma takich planów ani w bliższej, ani w dalszej perspektywie.

W porównaniu z 2017 rokiem, kiedy CBOS przeprowadził podobne badanie, odsetek Polek w wieku 18-45 lat planujących macierzyństwo spadł o 9 punktów procentowych. Wtedy plany prokreacyjne w dłuższej lub krótszej perspektywie miało 41 proc. respondentek. Zmalał również odsetek kobiet zamierzających mieć dzieci w perspektywie 3-4 lat o 8 pkt. W 2017 roku takie chęci deklarowało 25 proc. badanych kobiet.

Spadek ten można po części tłumaczyć zmianami demograficznymi, jakie nastąpiły w tym czasie. W stosunku do 2017 r. w analizowanej grupie relatywnie spadł odsetek kobiet młodszych, do 34. roku życia, a wzrósł starszych, w wieku 35–39 lat, a przede wszystkim tych w wieku 40–45 lat – czytamy w komunikacie CBOS.

Najczęstsze błędy wychowawcze, które popełniają rodzice

Pierwsze dziecko coraz później

W opracowaniu zwrócono także uwagę, że niezależnie od zmian w strukturze wieku Polek, jakie dokonały się w ostatnich 5 latach, widać spadek liczby planujących potomstwo wśród kobiet w wieku 18-24 lata oraz 25-29 lat. W 2017 roku zamiar posiadania dzieci w nieodległej perspektywie najczęściej deklarowały respondentki w wieku 25-29 lat. Teraz najczęściej mówią o nich kobiety w wieku 30-34 lata.

Z raportu wynika także, że przesuwa się granica wieku, w którym Polki decydują się na pierwsze dziecko. Teraz średnia wieku kobiet planujących pierwsze dziecko w nieodległej przyszłości wynosi 30 lat. W porównaniu do 2017 roku wartości te przesunęły się o mniej więcej 1-2 lata.

Niewiele Polek planuje dużą rodzinę

Co nie jest zaskoczeniem, z zestawienia CBOS wynika także, że najczęściej chęć posiadania dzieci deklarują kobiety bezdzietne (58 proc.), w drugiej zaś kolejności mające jedno dziecko (33 proc.). Respondentki mające dwoje dzieci lub więcej relatywnie rzadko mają zamiar powiększać rodzinę (7 proc.).

W nieodległej perspektywie potomstwo planuje praktycznie taki sam udział kobiet bezdzietnych (25 proc.) co mających jedno dziecko (24 proc.). Wśród posiadających więcej dzieci liczby te są zdecydowanie niższe (w przypadku dwojga dzieci – 4 proc., a trojga lub więcej – 7 proc.).

Coraz więcej Polek w ogóle nie chce mieć dzieci

Na koniec warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden ważny wniosek, który pokazał najnowszy raport CBOS. W stosunku do 2017 roku obecnie znacznie wzrósł odsetek kobiet bezdzietnych w wieku 18-45 lat, które w ogóle nie planują mieć dzieci. Pięć lat temu taką wolę deklarowało 22 proc. badanych kobiet, teraz ich procent niemal się podwoił do – 42 proc.