Ostre zasady kontaktów księży z dziećmi - ZAKAZY wchodzą w życie 1 stycznia

2021-12-31 10:58

Być może to początek ważnych zmian w polskim Kościele. W regułach, które zostaną wprowadzone od nowego roku, mowa jest między innymi o zakazie rozmów z małoletnimi o dojrzewaniu i płciowości. Dodatkowo nie będą oni mogli wozić dzieci samochodami bez zgody rodziców. Co jeszcze?

ksiądz
Autor: Getty Images Gdzie i jakie zakazy będą obowiązywać księży w kontaktach z dziećmi?

"Reguła poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej". - taką nazwę nosi dekret ustanowiony przez metropolitę krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego. 

Dokument liczy 23 artykuły. Według rzecznika Archidiecezji Krakowskiej, powstał w oparciu o zasady przyjęte w 2014 roku przez Episkopat Polski. Ówczesny dokument nosił nazwę "Prewencja nadużyć seksualnych wobez dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce".

Spis treści

 1. Gdzie, kiedy i kogo będą obowiązywać nowe zakazy?
 2. Zgoda rodziców na kontakt dziecka z księdzem
 3. Czego dotyczyć będą zakazy?
 4. W regułach istnieje też ważny nakaz
 5. Wierni muszą zostać poinformowani
Skruszony ksiądz przyznał się do MOLESTOWANIA dziecka! Wstrząsające wyznania

Gdzie, kiedy i kogo będą obowiązywać nowe zakazy?

Zasady będą obowiązywać od 1 stycznia, a do końca lutego pracownicy archidiecezji mają czas na zapoznanie się z regułami i podpisanie stosownych deklaracji ich przestrzegania. Zakazy będą dotyczyć wszystkich pracowników instytucji Archidiecezji Krakowskiej - księży, kleryków, a także osób świeckich.

Dowiedz się: Kiedy ksiądz może odmówić chrztu? Czy rodzice dziecka muszą mieć ślub?

Zgoda rodziców na kontakt dziecka z księdzem

"Reguła poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej" dotyka bardzo wielu kwestii funkcjonowania duchownych w kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Przeczytaj: Coraz mniej rodziców chrzci niemowlęta i małe dzieci. Dlaczego?

Podstawową jej zasadą jest prawo rodziców do posiadania pełnej wiedzy o swoich dzieciach i ich funkcjonowaniu w życiu Kościoła. Stąd też duchowni będą musieli zadbać o posiadanie zgody rodziców na podjęcie wszelkich działań duszpasterskich. 

Czego dotyczyć będą zakazy?

Wśród wytycznych i zakazów, w regułach zapisano między innymi:

 • zakaz zbyt częstych i zbyt długich spotkań z małoletnimi;
 • zakaz wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych nieadekwatnych do przewinień;
 • zakaz odwiedzania dzieci bez zgody rodziców;
 • zakaz przewożenia dzieci samochodem bez pisemnej zgody rodziców;
 • zakaz rozmów o dojrzewaniu, płciowości i doświadczeniach seksualnych;
 • zakaz utrwalania wizerunku dzieci na zdjęciach, bez zgody rodziców;
 • do korespondencji nakaz używania jedynie kont i numerów służbowych;
 • zakaz namawiania dzieci do kasowania korespondencji;
 • zakaz kontaktów z dziećmi w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych. 

Przeczytaj: Lista zabawek zakazanych przez Kościół

Na tym nie koniec. Duchowni będą mieć zakazane żarty o nacechowaniu erotycznym, psychomanipulację, szantaż, wymuszania decyzji, czy też "złe traktowanie ze względu na narodowość, rasę, wygląd, wykształcenie, poglądy polityczne".

W regułach istnieje też ważny nakaz

Do nakazów zapisanych w regułach obowiazujących w Archidiecezji Krakowskiej należeć będzie konieczność reagowania na krzywdę bliźniego. Duchowni będą zobowiązani do przerwania niestosownych zachowań, a w niektórych przypadkach także do zgłoszenia sprawy do właściwych organów kościelnych i świeckich. 

Dowiedz się: Ile kosztuje chrzest dziecka?

Wierni muszą zostać poinformowani

Z początkiem roku, księża w poszczególnych parafiach Archidiecezji są zobowiązani poinformować wiernych, że taki dokument powstał i obowiązuje, a także, jakie są jego zasady. 

Sonda
Czy takie reguły powinien stosować Kościół w całej Polsce?