Wniosek o przyjęcie do przedszkola: wzór, uzasadnienie podania do przedszkola

2019-02-20 12:31

Wniosek o przyjęcie do przedszkola jest niezbędny w procesie rekrutacji przedszkolnej, bo na jego podstawie podejmowana jest decyzja o przyjęciu dziecka do danej placówki. Informacje, których udzielamy we wniosku muszą być prawdziwe, co dodatkowo udowadnia się załączając odpowiednie dokumenty. Jak powinien wyglądać wniosek o przyjęcie do przedszkola?

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Autor: Getty images

Spis treści

 1. Czym jest wniosek o przyjęcie do przedszkola?
 2. Jak wygląda wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola?
 3. Jak uzasadnić podanie do przedszkola?
 4. Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?
 5. Co trzeba wiedzieć o złożeniu wniosku do przedszkola?

Rekrutacja do przedszkoli publicznych przebiega w terminie wyznaczonym na terenie danej gminy. Najczęściej jest to czas w okolicach marca. Zanim zdecydujemy się wnioskować o przyjęcie do danej placówki, warto się do tego dobrze przygotować. Wniosek o przyjecie do przedszkola to najbardziej istotny dokument, dlatego należy przyłożyć wielką wagę do jego dokładnego wypełnienia.

Z artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest wniosek o przyjęcie do przedszkola?
 2. Jak wygląda wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola?
 3. Jak uzasadnić podanie do przedszkola?
 4. Co trzeba wiedzieć o złożeniu wniosku do przedszkola?

Czym jest wniosek o przyjęcie do przedszkola?

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rozpoczyna całą procedurę rekrutacji. To najważniejszy dokument wymagany przez placówki przedszkolne od rodziców zgłaszających do nich swoje dzieci.

Zawiera on najważniejsze informacje o dziecku i jego rodzicach, w tym dane osobowe rodziców i dziecka czy też informacje na temat sytuacji rodzinnej i zawodowej rodziców dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora wybranej w pierwszej kolejności placówki. Nawet, jeśli we wniosku wskazaliśmy więcej preferowanych jednostek.

Jak wygląda wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola?

Wniosek o przyjecie do przedszkola to gotowy do wypełnienia druk. Można go wypełnić online i wydrukować albo pobrać druk wniosku bezpośrednio z przedszkola lub urzędu gminy, które prowadzą rekrutację. Trzeba pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, bo jest on opracowywany przez każdą gminę odrębnie.

Warto sprawdzić, czy wybrane przedszkole prowadzi rekrutację elektroniczną. Jeśli tak, gmina powinna udostępnić wszystkim rodzicom przedszkolaków platformę rekrutacyjną. Dzięki niej wniosek wypełniamy online. To jednak nie koniec procedur. Po zgłoszeniu wniosku w systemie, musimy wydrukować go i zanieść wersję papierową do wybranej placówki.

Na podstawie złożonego wniosku przedszkole dokonuje weryfikacji i przyznaje punkty, które brane są pod uwagę przy przydzielaniu miejsc w przedszkolu.

Sprawdź listę przedszkoli w warszawskich dzielnicach:

Jak uzasadnić podanie do przedszkola?

Podanie do przedszkola zawiera informacje istotne dla rekrutacji. Przedszkola przyznają za nie punkty, które liczą się przy tworzeniu list przyjętych dzieci. Punktacji podlegają takie informacje jak:

 • liczba rodzeństwa dziecka
 • stopień niepełnosprawności dziecka lub rodzica
 • samotne rodzicielstwo
 • piecza rodziny zastępczej

Czasem gmina ustala swoje własne kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola i wówczas wniosek zawiera więcej informacji np. na temat przebytych szczepień czy osiąganych przez rodziców dochodów.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

We wniosku o przyjęcie do przedszkola znajdują się również informacje, które przedszkole musi zweryfikować i potwierdzić ich wiarygodność. Z tego powodu do wniosku należy załączyć dokumenty, które uzasadnią podanie do przedszkola. Najczęściej gminy wymagają dołączenia:

 • oświadczenia o wielodzietności rodziny
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • potwierdzenia samotnego rodzicielstwa (zgon, akt rozwodu, potwierdzenie separacji, oświadczenia osobistego)
 • poświadczenia zatrudnienia (np. rozliczenie podatkowe)
 • potwierdzenia zamieszkania na terenie danej gminy

Sprawdź, jakie są przedszkola w krakowskich dzielnicach:

Co trzeba wiedzieć o złożeniu wniosku do przedszkola?

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola wypełniają i składają w przedszkolu rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składamy tylko w jednej placówce (tej, na której najbardziej nam zależy). 3. Bardzo ważna jest kolejność wypisanych placówek przedszkolnych we wniosku – na samym początku określamy placówkę pierwszego wyboru (tą, na której najbardziej nam zależy). 4. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola jest bezpłatne. 5. Jeśli dziecko uczęszcza do danej placówki i chcemy, by w kolejnym roku szkolnym nadal do niej uczęszczało, nie potrzeba składać kolejnego wniosku – wystarczy pisemna deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej, złożona w danej placówce.

Sprawdź listę przedszkoli w Gdańsku