Limfocyty u dzieci: norma. O czym świadczą podwyższone, a o czym obniżone limfocyty?

2020-07-08 13:09

Limfocyty stanowią jedną z populacji białych krwinek i ich zadaniem jest m.in. produkcja przeciwciał. Zbyt mała, jak i zbyt duża ilość we krwi może świadczyć o różnych problemach zdrowotnych. Jakie mogą być przyczyny podwyższonego poziomu limfocytów, a jakie obniżonego?

Limfocyty u dzieci
Autor: Getty images

Limfocyty to grupa leukocytów. Ich poziomy badane są w trakcie rutynowej morfologii krwi u dziecka. Badanie pokazuje, czy limfocyty u dziecka są w normie, czy też ich poziom jest podwyższony lub obniżony. Każde odchylenie limfocytów od normy może wskazywać na różnego rodzaju przyczyny. Jakie mogą być przyczyny podwyższonego poziomu limfocytów, a jakie obniżonego?

Spis treści:

 1. Czym są limfocyty i jaka jest ich rola?
 2. Jaka jest norma limfocytów u dziecka?
 3. Przyczyny podwyższonych poziomów limfocytów
 4. Przyczyny obniżonych poziomów limfocytów
 5. Jak interpretować wynik badania limfocytów u dziecka?
Jak przygotować się do badania krwi?

Czym są limfocyty i jaka jest ich rola?

W trakcie rutynowej morfologii krwi badane są różne populacje krwinek, bo zarówno krwinki czerwone, jak i płytki krwi czy krwinki białe. Najwięcej do analizowania jest w przypadku leukocytów, czyli białych krwinek – ich bowiem wyróżnia się kilka rodzajów i odchylenia dotyczące poszczególnych z nich świadczyć mogą o bardzo różnych schorzeniach. 

Wtedy bowiem, gdy zlecane jest u chorego przeprowadzenie morfologii krwi z rozmazem, na wyniku badania znajdują się informacje dotyczące liczebności czy odsetków poszczególnych białych krwinek, czyli monocytów, bazofili, neutrofili, eozynofili oraz limfocytów.

Limfocyty to dość zróżnicowana grupa leukocytów  i tak jak wszystkie z nich związane są z reakcjami układu odpornościowego, tak każde z należących do tej grupy komórki pełnią jednak nieco odmienne funkcje.

Limfocyty B produkowane są w szpiku kostnym i ich podstawowym zadaniem jest produkcja przeciwciał (immunoglobolin), które odpowiedzialne są z kolei za przyłączanie się i finalnie neutralizowanie konkretnych antygenów.

Inną funkcję pełnią limfocyty T – one zajmują się prowadzeniem odpowiedzi komórkowej, czyli – mówiąc prostszym językiem – są bezpośrednio odpowiedzialne za likwidowanie różnych atakujących ludzki organizm patogenów. Wyróżnia się ich trzy rodzaje i są nimi:

 • limfocyty Tc: likwidują komórki zakażone różnymi patogenami oraz komórki zmienione nowotworowo,
 • limfocyty Th: komórki, które zajmują się wspieraniem czynności limfocytów B oraz makrofagów,
 • limfocyty Treg: odgrywają one rolę w regulowaniu czynności układu odpornościowego.

Trzecim rodzajem limfocytów są komórki o dość interesującej nazwie – określane są one bowiem jako „naturalni zabójcy” (komórki NK, angielskie natural killers). Jak można się domyślić, zadaniem tych komórek jest przede wszystkim bezpośrednia likwidacja atakujących organizm drobnoustrojów.

Czytaj: OB (odczyn Biernackiego) - jakie są normy, czym jest badanie OB?

Morfologia krwi u dziecka - interpretacja wyników badań krwi, normy, przekroczenia

Jaka jest norma limfocytów u dziecka?

Norma limfocytów zależna jest od wieku i tak jak u osób dorosłych obowiązuje jeden przedział, który uznawany jest za prawidłowy, tak już inaczej jest u dzieci, u których rozpiętość norm tych białych krwinek jest stosunkowo duża. Za normy limfocytów u najmłodszych pacjentów uznaje się poziomy:

 • u dzieci bezpośrednio narodzonych: 2,0-7,3 x 109/l,
 • u dzieci mających do 2 tygodni: 2,8-9,1 x 109/l,
 • u dzieci do 4. tygodnia życia: 3,0-13,5 x 109/l,
 • u dzieci mających 2-12 miesięcy: 4,0-10,5 x109/l,
 • u dzieci w wieku 1-6 lat: 1,5-9,5 x109/l,
 • u dzieci mających 6-12 lat: 1,5-7,0 x109/l,
 • u dzieci w wieku 12-18 lat: 1,5-6,5 x109/l.

Natknąć się można również i na normy limfocytów u dziecka podawane w % (czyli odsetku limfocytów wśród pozostałych białych krwinek) i w takim przypadku za wartości prawidłowe uznaje się:

 • u noworodków w pierwszym miesiącu życia: 26-53%,
 • u niemowląt do 11. miesiąca życia: 45-75%,
 • u dzieci mających 1-3 lata: 50-70%,
 • u pociech będących pomiędzy 4.-7. rokiem życia: 40-60%,
 • u dzieci pomiędzy 8.-15. rokiem życia: 28-48%,
 • u nastolatków w wieku 16-18 lat: 25-45%.

Podkreślić tutaj trzeba jednak to, że różne laboratoria miewają czasami odmienne normy poziomu limfocytów u dziecka i dlatego przed rozpoczęciem analizowania wyniku badania naszej pociechy niezbędne jest zapoznanie się z tym, jakie wartości dana placówka uznaje za prawidłowe.

Przyczyny podwyższonych poziomów limfocytów

Nieprawidłowy jest zarówno obniżony, jak i podwyższony poziom limfocytów u dziecka. Drugi z wymienionych problemów określa się jako limfocytozę i doprowadzić do niej mogą przede wszystkim takie schorzenia, jak:

Wspomnieć tutaj warto o tym, że w rozpoznawaniu różnych chorób znaczenie ma nie tylko ilość limfocytów, ale również i ich budowa – przykładowo obecność atypowych limfocytów przemawiać może za tym, że badany cierpi na mononukleozę.

Przyczyny obniżonych poziomów limfocytów

Stan, w którym u dziecka stwierdzana jest ilość limfocytów poniżej normy, określany jest jako limfopenia. Przyczyną takiego problemu mogą być takie problemy, jak:

 • zakażenie wirusem HIV, AIDS,
 • sepsa,
 • niewydolność nerek,
 • układowe choroby tkanki łącznej,
 • przebycie radioterapii,
 • sarkoidoza,
 • choroba Cushinga,
 • zespół DiGeorge’a,
 • agammaglobulinemia,
 • nowotwory limfoproliferacyjne,
 • niewydolność wątroby.

Zdarza się, że do obniżenia limfocytów u dziecka doprowadzają zażywane przez pacjenta leki – przykładem środków, które mogą prowadzić do takiego problemu, są glikokortykosteroidy.

Czytaj: RDW morfologia - co oznacza wskaźnik? Normy RDW CV

Hemoglobina u dzieci: norma. Co oznacza podwyższona hemoglobina u dziecka?

Jak interpretować wynik badania limfocytów u dziecka?

Rodzice miewają tendencję do wpadania w silnego stopnia niepokój wtedy, kiedy zauważą oni, że poziom leukocytów u ich dziecka odbiega od normy.

Wynik tych białych krwinek nie może oceniany w oderwaniu od pozostałych parametrów morfologii krwi – dopiero pełne przeanalizowanie wszystkich oznaczanych podczas niej wskaźników może pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy małemu pacjentowi i jego zdrowiu rzeczywiście coś zagraża.

Zwrócić tutaj należy również uwagę na to, że wynik badania zawsze powinien być porównywany ze stanem ogólnym dziecka – należy bowiem zwrócić uwagę na to, czy pojawiają się u niego jakieś niepokojące dolegliwości, których pochodzenie mogłyby tłumaczyć właśnie stwierdzane odchylenia dotyczące poziomu limfocytów we krwi.

Czytaj: Zakażenie krwi (bakteremia) - przyczyny i leczenie

Choroby wieku dziecięcego. Czy rozpoznasz je po objawach?

Pytanie 1 z 10
Powiększenie oraz obrzęk ślinianki przyusznej, wysoka gorączka, złe samopoczucie, ból podczas jedzenia i picia to jedne z najczęstszych objawów:
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza