Jak wypisać dziecko z religii? Oświadczenie o rezygnacji z religii w szkole [WZÓR]

2023-08-04 15:13

Twoje dziecko do tej pory uczęszczało na lekcje religii, ale w tym roku chcesz zrezygnować? Zobacz jak napisać potrzebne oświadczenie i czy takie pismo w ogóle jest potrzebne.

Jak wypisać dziecko z lekcji religii
Autor: Getty images Jak wypisać dziecko z lekcji religii

Wspólnie zdecydowaliście, że od tego roku szkolnego dziecko przestanie uczęszczać na lekcje religii? Możesz wypisać dziecko. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy katecheci lub dyrektorzy szkół, z decyzji takiej nie trzeba się w żaden sposób tłumaczyć. Lekcje religii nie są obowiązkowe, natomiast o swojej decyzji warto poinformować na początku roku szkolnego - dzięki temu uczeń nie nazbiera nieobecności.

Spis treści

  1. Jak wypisać dziecko z religii?
  2. Oświadczenie o wypisaniu z religii - WZÓR
  3. Wypisanie dziecka z religii w szkole a oceny
  4. Rezygnacja z lekcji religii. Kto odpowiada za ucznia?
  5. Do kiedy można wypisać dziecko z lekcji religii?
Jak skutecznie zachęcić dziecko do nauki?

Jak wypisać dziecko z religii?

Najprościej byłoby go na nią... nie zapisywać. Choć brzmi to przewrotnie, w świetle przepisów prawa rodzice, którzy nie chcą posyłać dziecka na lekcje religii, nie muszą bowiem składać żadnego oświadczenia. Jedynie ci, którzy chcą, aby ich dziecko na religię uczęszczało, powinni dostarczyć do placówki stosowne oświadczenie woli.

Zatem szkoła na początku roku szkolnego powinna odebrać oświadczenia woli, a nie deklaracje, że uczeń na religię chodził nie będzie.

Krótko mówiąc: żadna placówka nie powinna zakładać, że wszyscy uczniowie w danej klasie zamierzają uczęszczać na lekcje religii. Religia (podobnie jak etyka) nie jest - przynajmniej obecnie - obowiązkowa.

Oznacza to, że nawet uczeń, który do tej pory chodził na lekcje religii, może z nich zrezygnować. Także w trakcie roku szkolnego.

Zobacz także: Jak zmienić szkołę?

Oświadczenie o wypisaniu z religii - WZÓR

Co zrobić, jeśli zdążyliście zadeklarować, że dziecko będzie chodzić na lekcje religii, jednak po czasie zmieniliście zdanie? Wówczas należy poinformować o tej decyzji szkołę. Dzięki temu uczniowi nie będą naliczać się nieobecności.

By zrobić to skutecznie i uniknąć dopytywania, czy na pewno jest to przemyślana decyzja, warto zrobić to w formie pisemnej. Oto przykładowy wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach z religii:

…....

(miejscowość, data)

…….

(imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych dziecka)

…....................................

(adres zamieszkania)

Dyrektor……. (nazwa placówki)

w ……. (adres placówki)

Oświadczenie w sprawie rezygnacji z udziału w lekcjach religii

Na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 poz. 983 t.j. z dnia 03.06.2020[) oświadczamy, że zmieniamy nasze oświadczenie woli dotyczące posyłania dziecka ……. (imię i nazwisko, klasa) na lekcje religii organizowane w placówce szkolnej.

Z poważaniem

..…..

(podpisy rodziców lub opiekunów prawnych dziecka)

Zobacz także: Ubezpieczenie szkolne - co powinni wiedzieć rodzice?

Wypisanie dziecka z religii w szkole a oceny

Co się stanie, gdy uczeń przestanie brać udział w lekcjach religii? Jeśli nastąpi to przed terminem klasyfikacji rocznej, oceny, które do tej pory uzyskał, nie będą brane pod uwagę i na ich podstawie nie zostanie wystawiona ocena końcowa. Trzeba przy tym pamiętać, że ocena z religii wlicza się do średniej.

Rezygnacja z lekcji religii. Kto odpowiada za ucznia?

Co w sytuacji, gdy lekcje religii odbywają się w środku dnia? Czy to prawda, że szkoła nie odpowiada w tym czasie za bezpieczeństwo ucznia? Często właśnie ten argument przekonuje rodziców, by dziecko mimo wszystko na religię posyłać.

Jednak w świetle przepisów to nie na rodzicu, ale na szkole spoczywa obowiązek opieki nad uczniem w trakcie lekcji.

Do kiedy można wypisać dziecko z lekcji religii?

Czy to prawda, że z lekcji religii dziecko można wypisać najpóźniej do końca września? Nie, można to zrobić w dowolnym momencie.

Polecamy: Od kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły?

Sonda
Czy lekcje religii powinny odbywać się poza szkołą?