Szkoła międzynarodowa: na czym polega nauka w szkole międzynarodowej?

2019-08-06 9:02

Szkoła brytyjska, amerykańska, francuska – choć mają różny program, łączy je jedno: są tzw. szkołami międzynarodowymi. Oznacza to, że nauka w nich wygląda inaczej, niż w zwykłych polskich podstawówkach czy liceach. Czym są szkoły międzynarodowe, ile kosztuje nauka w szkole międzynarodowej i czy warto posyłać dziecko do szkoły międzynarodowej?

Szkoła międzynarodowa
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Jakie są rodzaje szkół międzynarodowych?
  2. Jak wygląda nauka w szkole międzynarodowej?
  3. Jakie są zalety i wady szkół międzynarodowych?

Szkoły międzynarodowe to potoczne określenie szkół - najczęściej prywatnych - w których nauka we wszystkich klasach odbywa się w języku obcym (zwykle jest to język angielski). Nie obowiązuje w nich ani polska podstawa programowa (program nauczania ułożony jest zgodnie z wymogami zagranicznego ministerstwa oświaty - brytyjskiego, amerykańskiego, francuskiego), ani też polski system oceniania.

Jednak zgodnie z polską ustawą o systemie oświaty, szkoły takie mają obowiązek prowadzenia lekcji podstaw języka polskiego dla dzieci z zagranicy. A jeśli uczęszczają do nich nie tylko dzieci zagranicznych dyplomatów czy pracowników zagranicznych korporacji, ale także uczniowie polscy, szkoły te – dla tych ostatnich dzieci - muszą również wprowadzić możliwość nauki języka polskiego oraz podstaw geografii i historii Polski.

Warto wiedzieć, że szkoły międzynarodowe to nie to samo, co szkoły dwujęzyczne. Szkoły międzynarodowe to najczęściej szkoły prywatne, tymczasem szkoły dwujęzyczne są i prywatne, i państwowe. Uczniowie uczęszczający do szkół dwujęzycznych uczą się zaś według polskiej podstawy programowej, jednak lekcje prowadzone są w dwóch językach: polskim i wybranym obcym.

Jakie są rodzaje szkół międzynarodowych?

W Polsce funkcjonuje bardzo dużo prywatnych szkół międzynarodowych: najczęściej spotykane są szkoły brytyjskie, francuskie, niemieckie, amerykańskie, czy rosyjskie, rzadziej szkoły kanadyjskie czy japońskie. Są to zarówno szkoły podstawowe, jak i szkoły średnie - licea ogólnokształcące.

Uczęszczają do nich przeważnie dzieci pochodzące z innych krajów, których rodzicom zależy na tym, by po powrocie do ojczyzny bez przeszkód (i konieczności powtarzania roku) mogły kontynuować edukację w rodzimych placówkach edukacyjnych i wedle obowiązującego w danym kraju programu.

Warto jednak wiedzieć, że wiele działających w Polsce szkół międzynarodowych łączy w swojej ofercie różne programy edukacyjne i podstawy programowe, często też wprowadza do nich inne elementy edukacyjne, choćby program IB - International Baccalaureate, czyli międzynarodową maturę.

Jak wygląda nauka w szkole międzynarodowej?

Do szkół i klas międzynarodowych uczęszczają przeważnie obcokrajowcy, a lekcje w szkole międzynarodowej prowadzone są wyłącznie w języku obcym. Jeżeli do szkoły uczęszcza choć jeden uczeń z Polski, po polsku uczy się on podstaw historii i geografii naszego kraju, a także języka polskiego. Niektóre szkoły międzynarodowe w języku polskim prowadzą również część zajęć, np. lekcje matematyki. Reszta zależy od rodzaju szkoły.

Przykładowo w Amerykańskiej Szkole Podstawowej w Gdyni na pięciu uczniów przypada jeden nauczyciel, który dba o to, by dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju, a uczniowie nie są uczeni rozwiązywania testów, lecz wspólnego dążenia do celu i znajdowania najlepszych rozwiązań. Z kolei w Brytyjskiej Szkole w Warszawie uczniowie (już od 3. roku życia) zdobywają wiedzę zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Zjednoczonego Królestwa.

W – również warszawskiej – International European School uczniowie uczą się wg dwóch równolegle prowadzonych programów edukacji: polskiego i brytyjskiego. Językiem wykładowym jest język angielski, a edukację kończy międzynarodowa matura. Każda z tych szkół ma również własny system oceniania.

Jakie są zalety i wady szkół międzynarodowych?

  • Dla polskich uczniów nauka w szkołach międzynarodowych ma swoje zalety i wady. Do zalet z pewnością należy zaliczyć znakomitą znajomość języka obcego, potwierdzoną stosownym certyfikatem (zwykle angielskiego, choć nie jest to regułą, gdyż wiele placówek oferuje również uczniom możliwość poznania innych języków – francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego).
  • Ponieważ w jednej klasie spotykają się uczniowie z całego świata i z różnych grup etnicznych, czy kulturowych, dzieci w naturalny sposób uczą się tolerancji, poznają nowe kultury, zwyczaje.
  • W szkołach jest bardzo dużo zajęć dodatkowych, dzięki czemu każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania.
  • Większość takich szkół oferuje również bardzo wysoki poziom nauki (do potwierdzają wysokie wyniki, jakie osiągają ich uczniowie w międzynarodowych testach sprawdzających ich wiedzę, w tym w programie IB (międzynarodowa matura). Nauka w międzynarodowej szkole średniej jest przepustką do studiów w Wielkiej Brytanii czy w USA.

Minusem zaś niewątpliwie są koszty: za naukę w szkołach międzynarodowych w Polsce trzeba zapłacić średnio około 2-3 tys. zł miesięcznie, a czesne w szkołach uznawanych za najlepsze wynosi rocznie nawet 60 tys. zł.

To warto sprawdzić

Zapisując dziecko do szkoły międzynarodowej warto upewnić się, że oprócz możliwości uczenia się w języku obcym zyska ono również możliwość zdania międzynarodowej matury International Baccalaureate Diploma (IBD). Edukację IB oferuje wiele – ale nie wszystkie – takich szkół.

Edukacja w systemie IB na poziomie podstawowym prowadzona jest już od przedszkola i wtedy ma na celu przyzwyczajenie dziecka do konkretnego sposobu uczenia się. Na poziomie średnim zaś obejmuje dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego (zawsze w języku obcym) i kończy się międzynarodowym egzaminem maturalnym. By szkoła mogła oferować możliwość nauki w tym systemie, musi mieć akredytację International Baccalaureate Organization.

Czy twoje dziecko ma problemy z nauką?

Pytanie 1 z 10
Czy dziecko z własnej inicjatywy rozpoczyna odrabianie lekcji?
Zdjęcie