ZUS i macierzyński. Jak wylicza się świadczenia kobietom bezrobotnym?

Anna Kuliberda

Jeśli zaszłaś w ciążę będąc osobą bezrobotną, twoja sytuacja związana ze świadczeniami jest bardziej skomplikowana niż u kobiety, która w tym momencie była objęta wszelkimi ubezpieczeniami. Nie oznacza to jednak, że jako ciężarna bezrobotna jesteś całkowicie pozbawiona takich świadczeń.