Jak zdobyć zwolnienie z WF-u? "Od września zwolnienia tylko od specjalisty" - zapowiada minister

2022-07-19 14:06

Tylko zaświadczenie od lekarza specjalisty będzie mogło zwolnić ucznia z lekcji wychowania fizycznego - zapowiada minister sportu. To program, który ma wyeliminować lewe zwolnienia i zachęcić dzieci do aktywności fizycznej.

Co trzeci uczeń nie chodzi na W-F.
Autor: Getty images "To się zmieni od września" - mówi minister i zapowiada koniec lewych zwolnień

Jak zdobyć zwolnienie z WF-u? Od września nie będzie to takie proste. Minister sportu zapowiada zmiany w respektowaniu zwolnień z ćwiczeń. Chce, aby uznawano jedynie te, wystawione przez specjalistów. Dotyczy do zwolnień z całego semestru lub dłuższych, które często wystawiane są przez lekarzy rodzinnych na życzenie samych rodziców. 

Koniec lewych zwolnień

Co trzeci uczeń nie chodzi na W-F- mówił Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki w wywiadzie dla RMF FM. - Te statystyki zostaną radykalnie zmniejszone, ponieważ tzw. zwolnienia z lekcji WF-u - semestralne czy dłuższe będą respektowane tylko wówczas, gdy wystawi je lekarz specjalista, a nie tak jak dotychczas lekarz rodzinny".

Czytaj równieżWychowanie fizyczne: czy zwalniać dziecko z lekcji WF-u?

Zajęcia sportowe dla dzieci: jakie przynoszą korzyści i jak często ćwiczyć?

Jak zdobyć zwolnienie z WF-u?

Dotychczas zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego regulowało m.in. rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017 r., w którym czytamy, że:

§ 4. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opiniio braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

Treść przepisu nie kłóci się z zapowiedzią ministra Bortniczuka, ale będzie wymagała uściślenia. Do tej pory długoterminowe zwolnienie z WF-u mógł wystawić każdy lekarz, także pediatra czy lekarz rodzinny. Nie wiadomo do końca, jak będzie teraz, ponieważ zarówno pediatra, jak i lekarz rodzinny to również specjalizacje.

Prawdopodobnie chodzi o to, aby zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego wystawiane były wyłącznie przez ortopedów czy lekarzy medycyny sportowej. Uwzględnione będzie prawdopodobnie również zwolnienie np. od kardiologa, który zwalnia dziecko z wysiłku z powodów problemów z sercem itd.   

Testy sprawnościowe pomogą poprawić kondycję szkoły

To nie koniec zmian od nowego roku szkolnego wprowadzanych przez ministerstwo sportu. Przy współpracy z resortem edukacji, wprowadzono pilotażowy program "Narodowa Baza Talentów". Na razie obejmuje on jedynie Lubelszczyznę i na Opolszczyznę i polega na obowiązku przeprowadzania na lekcjach WF-u szeregu testów sprawnościowych.

Zdaniem ministra Bortniczuk będzie to "świetne narzędzie do monitorowania do tego, ile dzieciaków uczęszcza na WF, ile nie poddaje się tym testom, ile dzieciaków ma problemy z BMI, czyli z podstawowym wskaźnikiem określającym stosunek wagi do wzrostu".

Lekarze rodzinni są urażeni

Zamiany zapowiedziane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki spotkały się z różnymi komentarzami. Lekarze podkreślają, że wychowanie fizyczne w polskich szkołach stoi na niskim poziomie, co przekłada się na kondycje i zdrowie przyszłych pokoleń.

Z drugiej jednak strony krytykują pomysł zwolnień wystawianych wyłącznie przez specjalistów, takich jak kardiolog czy ortopeda, podkreślając, że lekarz rodzinny również jest specjalistą, a niechęć do ćwiczeń wynika z  niskiego poziomu zajęć, braku sal i sprzętu sportowego w polskich szkołach.

Express Biedrzyckiej Bortniczuk