Leki na astmę w ciąży – jak wygląda leczenie astmy oskrzelowej w ciąży?

2020-08-04 10:07

Astma w ciąży to najpowszechniejsza przewlekła choroba układu oddechowego występująca u ciężarnych: choruje na nią do 8 proc. przyszłych mam. Astmę oskrzelową w ciąży należy koniecznie leczyć. Jakie leki na astmę w ciąży są stosowane i jak wygląda leczenie astmy w ciąży?

Leki na astmę w ciąży – jak wygląda leczenie astmy oskrzelowej w ciąży?
Autor: Getty images

Spis treści

  1. Leki na astmę w ciąży - jakie są stosowane?
  2. Czy leki na astmę są bezpieczne w ciąży?

Leczenie astmy w ciąży uzależnione jest przede wszystkim od stopnia nasilenia choroby i częstotliwości ataków. Nie jest powiedziane, że każda kobieta chora na astmę, będzie zmuszona przyjmować leki na astmę w ciąży.

Czasem astma w ciąży ustępuje na skutek dobroczynnych dla niej hormonów i ich wpływu na płuca. Bywa i tak, że astma w ciąży się nasila (szczególnie jeśli przed ciążą miała ona ciężką postać). Jeśli dochodzi do pogorszenia stanu chorej, najczęściej ma to miejsce w okresie od 24. do 36. tygodnia ciąży. Ostatnie 4 tygodnie bywają łagodne, sam poród też nie zaostrza choroby.

Astma może być groźna dla dziecka – jej ataki mogą grozić niedotlenieniem płodu. Dlatego ważną kwestią podczas leczenia astmy w ciąży jest profilaktyka i kontrola swojego stanu zdrowia. Zaleca się, by każda chora regularnie poddawała się pomiarom PEF, uważnie kontrolowała ruchy dziecka i unikała czynników alergizujących, które mogą nasilać ataki astmy (dym papierosowy, silne zapachy, substancje chemiczne).

Czytaj: Jak liczyć ruchy dziecka: kiedy i w jakim celu lekarz każe liczyć ruchy płodu?

Astma czyli dychawica oskrzelowa u dzieci: przyczyny, objawy, leczenie

Leki na astmę w ciąży - jakie są stosowane?

W zależności od stopnia choroby, leczy się ją objawowo (doraźnie) lub przewlekle. Pierwsza forma zwykle jest zarezerwowana dla astmy sporadycznej, w której ataki duszności występują rzadko. Wówczas leki podaje się tylko przy ataku. W przypadku astmy przewlekłej, przyjmowanie leków powinno być ciągłe.Podstawowym lekiem przeciwastmatycznym są preparaty wziewne na bazie glikokortykosteroidów. Nie ma informacji o szkodliwości tych leków na płód, ale ponieważ do tej pory najwięcej badań na temat bezpieczeństwa stosowania w ciąży przeprowadzono na preparatach zawierających budezonid, ten właśnie zwykle przepisywany jest ciężarnym.

Mimo braku jednoznacznych badań dotyczących wpływu przeciwastmatycznych leków wziewnych na ciążę, uważa się większym zagrożeniem jest odstawienie leków i spowodowanie zaostrzenia choroby w czasie ciąży.Drugą grupą leków na astmę są lekarstwa rozkurczające oskrzela inaczej beta2-mimetyki. Stosuje się je razem z lekami steroidowymi wziewnymi - w leczeniu doraźnym (krótko działające) tylko przy atakach duszności lub w leczeniu długotrwałym w celu kontrolowania choroby.

Beta2-mimetyki to kolejne leki, gdzie nie udokumentowano pełnego bezpieczeństwa w trakcie ciąży, ale nie ma też dowodu na ich szkodliwe działanie na płód i dlatego przepisuje się je ciężarnym.Kolejną grupą leków przeciwastmatycznych są preparaty przeciwleukotrienowe o słabszym działaniu od leków steroidowych wziewnych. Ich zadaniem jest kontrolowanie astmy. To zadanie również teofiliny, która ma jednak zbyt małą skuteczność i rzadko się ją dziś stosuje w leczeniu. Na dodatek, zbyt duże stężenie teofiliny niesie za sobą ryzyko niepożądanych i niebezpiecznych działań.

Czy leki na astmę są bezpieczne w ciąży?

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy leki na astmę są w 100 proc. bezpieczne dla przyszłej mamy i jej nienarodzonego dziecka. Nie przeprowadzono bowiem badań na kobietach ciężarnych, które by to potwierdzały. Prowadzi się jednak od wielu lat badania na kobietach, które stosują lekarstwa przeciwastmatyczne i jak do tej pory leki nie wykazały szkodliwości działania na płód. Najważniejsze jest to, by w przypadku ciąży, nie decydować samodzielnie o leczeniu – nawet jeśli od kilku lat wciąż jest takie samo. Nie można również drastycznie odstawiać nagle leków, bo nasilony odstawieniem leczenia atak może skutkować nawet śmiertelnym niedotlenieniem płodu i poronieniem.

Każda astma w ciąży to przypadek indywidualny i tak też powinien być traktowany. W przypadku nagłego zaostrzenia choroby, należy niezwłocznie udać się do szpitala po pomoc.