Kiedy można zostawić dziecko samo w domu? Czy kilkulatek może zostać bez opieki dorosłego?

2022-06-15 15:21

Kiedyś zostawianie dziecka samego w domu nie było niczym niezwykłym. Dziś takie zasady reguluje prawo, ale i zdrowy rozsądek rodziców. Czy i kiedy można zostawić dziecko samo w domu, bez opieki dorosłego? Zobacz, czy dziecko w 4 klasie może zostać samo w domu, gdy rodzice będą w pracy?

Czy kilkulatek może zostać bez opieki dorosłego?
Autor: Getty images Czy kilkulatek może zostać bez opieki dorosłego?

Pozostawianie dziecka samego w domu czy pozwalanie, by samo wracało ze szkoły, było w czasach naszego dzieciństwa powszechną praktyką. Jednak obecnie stosunek do tego zupełnie się zmienił. Nie wyobrażamy sobie pozostawić ruchliwego i ciekawskiego 4-latka bez opieki w domu, nawet gdy chcemy tylko wyskoczyć do sklepu.

A co ze śpiącym 7-latkiem lub 10-latkiem, który lekcje kończy o godzinie 12:00, a ma pracujących rodziców? Wyjaśniamy, kiedy można zostawić dziecko samo w domu.

Spis treści

  1. Dziecko samo w domu: od kiedy można zostawiać dziecko bez opieki?
  2. Dziecko samo w domu: jak je przygotować do pozostania w domu?
  3. O czym trzeba pamiętać, zostawiając dziecko samo w domu?
  4. Dziecko bez opieki poza domem
Porządek w pokoju – jak nauczyć dziecko sprzątania po sobie?

Dziecko samo w domu: od kiedy można zostawiać dziecko bez opieki?

To jasne, że małe dzieci nie powinny zostawać same w domu – również wtedy, gdy śpią lub gdy chcesz wyjść „na chwilę”. Według prawa (artykuł 106 Kodeksu Wykroczeń) dzieci do lat 7 nie mogą pozostawać bez opieki w sytuacji, gdy może dojść do zagrożenia jego zdrowia (np. pożaru).

Psychologowie uważają, że nie powinno się zostawiać dziecka samego do ukończenia 10. roku życia. Wszystko jednak zależy od konkretnego dziecka, jego samodzielności, wrażliwości i dojrzałości. Jeśli dziecko jest silnie przywiązane do rodziców i na pomysł pozostawienia go samego w domu reaguje płaczem, lepiej jeszcze poczekać.

Problem jest wtedy, gdy dziecko nie ma alternatywy: musi zostać samo w domu, ponieważ np. ma zdalne nauczanie, a tymczasem jego rodzice muszą iść do pracy.

Wyjściem jest rozmowa z dzieckiem i zachęcenie go do samodzielności - w końcu lekcje mają odbywać się obecnie zgodnie z planem obowiązującym w czasie nauki stacjonarnej, do tego na komunikatorach, które pozwalają na kontakt nie tylko między dzieckiem a nauczycielem, ale również pomiędzy samymi dziećmi.

Taka sytuacja sprawi, że 10-latek nie będzie czuł się taki samotny, poza tym nie będzie miał czasu na rozmyślanie o tym, że nie ma obok rodziców, bo będzie musiał zająć się nauką. 

Jeśli mimo to dziecko nie chce zostawać samo w domu, rodzicom pozostaje albo zatrudnienie dziadków czy wzięcie zasiłku na dziecko - taka możliwość została wprowadzona np. w czasie jesiennej fali pandemii.

Dziecko samo w domu: jak je przygotować do pozostania w domu?

Nawet, gdy dziecko jest już na tyle duże, że może pozostać bez opieki, nie zostawiaj go samego w domu bez przygotowania. Popracuj z dzieckiem i przećwicz z nim zostawanie samemu w domu, na początku na bardzo krótko. Naucz dziecko, aby:

  • wiedziało, że nie można nikomu otwierać drzwi,
  • umiało posługiwać się telefonem, by móc zadzwonić w każdej chwili do rodziców czy na policję (musi znać numery alarmowe),
  • wiedziało, że nie może wchodzić na parapet, otwierać okien, korzystać z kuchenki czy stwarzać innych niebezpiecznych sytuacji.

Czytaj: Nauka samodzielności - jak sprawić, by dziecko było samodzielne?

Zaburzenia lękowe u młodzieży

Lęk separacyjny u dzieci: objawy, postępowanie

Fobia społeczna u dziecka. Jakie są przyczyny fobii społecznej i jak wygląda terapia?

O czym trzeba pamiętać, zostawiając dziecko samo w domu?

Wychodząc, ustal z dzieckiem, kiedy dokładnie wrócisz i gdzie idziesz. Zadbaj o to, dziecko czuło się bezpiecznie i by miało co robić podczas twojej nieobecności – nuda i strach sprawiają, że do głowy przychodzą „głupie pomysły”.

Nie zostawiaj jednak dziecka samego, gdy nie ma takiej konieczności. Warto pomyśleć o jakiejś opiece, w ostateczności poprosić sąsiadkę, by zajrzała do dziecka.

Dziecko bez opieki poza domem

Dziecka do lat 7 nie można pozostawiać samego również na podwórku (także ogrodzonym), nie może ono także samo się przemieszczać (np. do szkoły).

A jeśli dziecko ma iść przez tereny niezamieszkałe, to również po ukończeniu 7. roku życia powinien mu towarzyszyć dorosły lub grupa dzieci. Dziecka nie można zostawić także w samochodzie lub w wózku, np. przed sklepem.

Czy twoje dziecko jest gotowe, aby zostać samo w domu?

Pytanie 1 z 9
Twoje dziecko skończyło:
Warto wiedzieć

Mandat za pozostawienie dziecka bez opieki

Zgodnie z art. 106 Kodeksu wykroczeń kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniło rozporządzenie w sprawie wykroczeń, co oznacza, że obecnie strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego rodzicowi lub opiekunowi, który ma obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem do lat 7 (albo inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem w okolicznościach niebezpiecznych dla jej zdrowia), nawet w sytuacji, gdy nie doszło do bezpośredniego zagrożenia.