Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2022- czy przysługuje w czasie nauki zdalnej?

2022-01-05 11:09

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje rodzicowi, który ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem jest zwolniony z wykonywania pracy. Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie opiekuńcze? Sprawdź, czy możesz go złożyć teraz, gdy znów wróciła nauka zdalna!

Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2021- czy przysługuje w czasie nauki zdalnej?
Autor: Getty images Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2021- czy przysługuje w czasie nauki zdalnej?

Spis treści

  1. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?
  2. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?
  3. Jak długo można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Czytaj także: A jednak - szkoły zostaną zamknięte! Od kiedy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (tj. opłacającemu składki na ubezpieczenie chorobowe) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

3) innym chorym członkiem rodziny.

Za członków rodziny, o których mowa powyżej, uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Natomiast za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

W przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, albo legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo porzuciła dziecko – wtedy ubezpieczonemu – ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od omawianego tutaj zasiłku, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Ten przepis stosuje się także do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny (nie tylko do ojca).

Zobacz też: Zasiłek pielęgnacyjny – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Zasiłek rodzinny – kto może go dostać?

Zwolnienie lekarskie na dziecko - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Jak długo można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?

Okres, przez jaki można otrzymywać zasiłek opiekuńczy, zależny jest od tego, nad kim opieka jest sprawowana. Mianowicie jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Natomiast gdy opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, maksymalny okres pozostawania na zasiłku opiekuńczym to 14 dni w roku kalendarzowym. Trzeba jednak pamiętać, że tych dwóch okresów nie sumuje się - zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Te zasady stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Okres otrzymywania zasiłku opiekuńczego może być wydłużony w sytuacjach szczególnych - np. podczas pandemii - na podstawie specjalnych przepisów wprowadzonych tymczasowo.

Istotną informacją jest również to, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza