Edukacja dla bezpieczeństwa - na czym polega przedmiot i w której klasie się pojawia?

2022-09-01 11:23

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot znany uczniom już od kilku lat, jednak w tym roku przechodzi on pewne przeobrażenia, o których warto wiedzieć. Na czym polega przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa i co się robi na EDB?

Edukacja dla bezpieczeństwa - na czym polega przedmiot i w jakiej klasie się pojawia?
Autor: Getty images Edukacja dla bezpieczeństwa - na czym polega przedmiot i w jakiej klasie się pojawia?

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, który obowiązuje w szkołach już od kilku lat. W tym roku szkolnym 2022/23 EDB zostanie poszerzone o zakres wiedzy z przysposobienia obronnego

Spis treści

  1. Edukacja dla bezpieczeństwa - na czym polega ten przedmiot?
  2. Edukacja dla bezpieczeństwa - program nauczania?
  3. Czym jest przysposobienie obronne nauczane w ramach EDB
  4. Kto może uczyć Edukacji dla bezpieczeństwa
  5. Czy z edukacji dla bezpieczeństwa są oceny?
  6. Ile godzin Edukacji dla bezpieczeństwa?
  7. Od której klasy jest Edukacja dla bezpieczeństwa?
Sedno Sprawy - Przemysław Czarnek

Edukacja dla bezpieczeństwa - na czym polega ten przedmiot?

Edukacja dla bezpieczeństwa, jak czytamy w rozporządzeniu MEiN, służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania i odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych.

W trakcie nauki EDB dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, ale również zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa państwa. Od tego roku dochodzi nowy zakres wiedzy, dotyczący przysposobienia obronnego. 

"Aktualnie cele kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej obejmują następujące działy: rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa; przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych); kształtowanie umiejętności z zakresu podstawpierwszej pomocy; kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu." - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia MEiN.

Czytaj również: Przedmioty klasa 8 - jakie nowe przedmioty w 8 klasie pojawia się na planie?

MEN o nowym roku szkolnym: inne przedmioty i możliwa nauka zdalna także w przedszkolach

Edukacja dla bezpieczeństwa - program nauczania?

Co się robi na edukacji dla bezpieczeństwa? Jak czytamy w rozporządzenie ministra edukacji, "Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania i odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych.

Przedmiot obejmuje treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, pierwszej pomocy oraz edukacji obronnej.

Kształcenie w ramach przygotowania do działania w stanach nadzwyczajnych ma charakter interdyscyplinarny, nastawiony na skuteczne działanie i radzenie sobie poszczególnych jednostek w sytuacjach określonych zagrożeń. Celem zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa jest przekazanie uczniom wiedzy o zagrożeniach dnia codziennego i w stanach nadzwyczajnych oraz wykształcenie w nich praktycznych umiejętności w tym obszarze.

Jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Już na wczesnym etapie edukacji należy wprowadzić zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne wezwanie pomocy, podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie.

Czym jest przysposobienie obronne nauczane w ramach EDB

Wprowadzone zmiany w stosunku do aktualnej podstawy programowej dla przedmiotu (według uzasadnienia Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej):

1) Dział I. Bezpieczeństwo państwa, który został uzupełniony o pkt 4 dotyczący misji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich roli, podstawowych zadań w systemie obronności państwa oraz struktury organizacyjnej i uzbrojenia;

2) Dział III. Podstawy pierwszej pomocy, w którym:

a) pkt 13 lit. f uzupełniono o pojęcia: skręcenie i zwichnięcie,

b) dodano pkt 15 dotyczący znajomości zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej;

3) Dział IV. Edukacja zdrowotna został zastąpiony działem Edukacja obronna, który obejmuje wymagania z zakresu:

1) terenoznawstwa,

2) cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym,

3) przygotowania do szkolenia strzeleckiego.

Kto może uczyć Edukacji dla bezpieczeństwa

Osoba, która ma uczyć EDB w szkole powinna mieć za sobą studiów podyplomowych z nauczania tego przedmiotu. Oprócz tego musi skończyć studia co najmniej I stopnia i mieć przygotowanie pedagogiczne.

Ze względu na charakter przedmiotu nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa musi mieć ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy potwierdzone stosownym zaświadczeniem (ważne 5 lat).

Czytaj również: Od września 2022 w szkołach będzie nowy przedmiot. Czym jest HIT?

Czy z edukacji dla bezpieczeństwa są oceny?

Jak każdy przedmiot obowiązkowy EDB jest przedmiotem, który podlega ocenianiu. Stosowane oceny to od 1 do 6. Nauczyciel oceniać może dłuższe wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, inscenizacje, krótkie wypowiedzi na lekcji, praca domowa, zeszyt przedmiotowy, prace dodatkowe.

Ile godzin Edukacji dla bezpieczeństwa?

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia) mają w programie obowiązkową jedną godzinę lekcji EDB tygodniowo. 

Od której klasy jest Edukacja dla bezpieczeństwa?

Przedmiot znajdzie się w planie lekcji w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia). 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza