Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD)

Marta Nowik

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a to choroba wrodzona (genetyczna), dotykająca średnio 1 na 3000 chłopców, dziewczynki mogą być jedynie jej nosicielkami. Spośród dystrofii mięśniowych jest najczęściej występującym i, niestety, najcięższy schorzeniem. Warto znać jej objawy i metody leczenia.