Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2022- czy przysługuje w czasie nauki zdalnej?

2022-01-05 11:09

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje rodzicowi, który ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem jest zwolniony z wykonywania pracy. Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie opiekuńcze? Sprawdź, czy możesz go złożyć teraz, gdy znów wróciła nauka zdalna!

Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2021- czy przysługuje w czasie nauki zdalnej?
Autor: Getty images Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2021- czy przysługuje w czasie nauki zdalnej?

Spis treści

  1. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?
  2. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?
  3. Jak długo można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Czytaj także: A jednak - szkoły zostaną zamknięte! Od kiedy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (tj. opłacającemu składki na ubezpieczenie chorobowe) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

3) innym chorym członkiem rodziny.

Za członków rodziny, o których mowa powyżej, uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Natomiast za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

W przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, albo legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo porzuciła dziecko – wtedy ubezpieczonemu – ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od omawianego tutaj zasiłku, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Ten przepis stosuje się także do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny (nie tylko do ojca).

Zobacz też: Zasiłek pielęgnacyjny – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Zasiłek rodzinny – kto może go dostać?

Zwolnienie lekarskie na dziecko - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Jak długo można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?

Okres, przez jaki można otrzymywać zasiłek opiekuńczy, zależny jest od tego, nad kim opieka jest sprawowana. Mianowicie jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Natomiast gdy opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, maksymalny okres pozostawania na zasiłku opiekuńczym to 14 dni w roku kalendarzowym. Trzeba jednak pamiętać, że tych dwóch okresów nie sumuje się - zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Te zasady stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Okres otrzymywania zasiłku opiekuńczego może być wydłużony w sytuacjach szczególnych - np. podczas pandemii - na podstawie specjalnych przepisów wprowadzonych tymczasowo.

Istotną informacją jest również to, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Do tej pory wielu samotnych rodziców mogło skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących dzieci. Obecnie jest to możliwe już tylko w ściśle określonych przypadkach.
Szykują się kolejne zmiany w urlopach macierzyńskich? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało rozpoczęcie prac w sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Miałoby to dotyczyć przede wszystkim jednej grupy rodziców.
Część rodziców otrzymała już środki z programu, są to pierwsze przelewy w kwocie 800 zł zamiast dotychczasowych 500. Od czego zależy to, kiedy dojdzie do ciebie przelew?
Becikowe to jednorazowe świadczenie dla rodziców w wysokości tysiąca złotych. Przysługuje młodym rodzicom tuż po porodzie dziecka, jeśli spełniają oni kryteria programu. Nie każdy jednak wie, że becikowe można otrzymać także na starsze dziecko.
Jak otrzymać świadczenie w wysokości 1500 zł? Trzeba spełnić kilka warunków - ale jeden jest szczególnie ważny. Zobacz, kto może liczyć na świadczenie uzupełniające.
Kto w 2024 r. może otrzymać becikowe? Ile wynosi? Jakie są potrzebne dokumenty do becikowego, gdzie i  jak złożyć wniosek? Przeczytaj, co warto wiedzieć o becikowym.
Choć uczniowie czekają na ferie. Większość z nich czas wolny od szkoły spędzi w domu. Jeśli rodzice chcą wysłać swoją pociechę na narty czy zimowisko, mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu dziecka. Wiemy, jakie warunki trzeba spełnić, aby dotrzymać taką dopłatę.
Projekt "Za życiem" to specjalne świadczenie, które będzie przysługiwało tylko niektórym rodzicom. Oferuje ono nawet 4 tysiące złotych wsparcia dla osób, których dzieci przyszły na świat po powikłanych ciążach.
Rodzicom dzieci do 14. roku życia przysługuje prawo do dwóch dni wolnych w ciągu roku. Można je odebrać tylko do końca roku kalendarzowego, dlatego lepiej pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Jakie są zasady odebrania dni wolnych?
Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie nowego świadczenia dla rodziców. Program "Aktywna mama" ma wejść w życie na początku 2024 roku i zakłada dużą pomoc finansową dla młodych ludzi. Na czym dokładnie będzie polegało nowe świadczenie?
W internecie pojawiły się informacje dotyczące wyrównania wysokości świadczenia. Czy jest w nich ziarno prawdy? Sprawdzamy.
Nawet nieco ponad 1900 zł na dofinansowanie wczasów lub kolonii dla dziecka. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może być dużym wsparciem dla rodziców. Czy każdy pracodawca ma obowiązek wypłaty pracownikowi wczasów pod gruszą? Sprawdzamy, kto może liczyć na dofinansowanie.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza