Od marca Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 będzie działał całą dobę

2020-02-28 10:33

Od 1 marca 2020 roku Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, będzie działał całą dobę. Linia uzupełnia lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Autor: materiały prasowe

Wskaźnikiem świadczącym o kondycji psychicznej dzieci i młodzieży jest m.in. liczba prób samobójczych, która w Polsce z roku na rok stale rośnie. W 2019 roku zarejestrowano 951 prób samobójczych wśród dzieci do 18 roku życia, z których 98 zakończyło się śmiercią.

Niestety, w całej Polsce przyjmuje zaledwie 441 psychiatrów dziecięcych, a wizyta u tego typu specjalisty to nawet kilkanaście miesięcy oczekiwania. Publicznych poradni jest za mało, natomiast aż w 44% polskich szkół brakuje psychologa bądź pedagoga szkolnego. W związku z tym większość dzieci nie ma dostępu do profesjonalnej pomocy w swoim otoczeniu. Tę lukę wypełnia Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, który od 11 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Jak działa Telefon Zaufania?

Każdego dnia konsultanci Telefonu Zaufania odbierają około 300 połączeń od młodych ludzi. Aż 130 z nich dotyczy problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak: depresja, niska samoocena, stres, napięcie, niepokój i lęki, a także zaburzenia odżywiania, samotność i smutek. Wśród tych telefonów są też połączenia od dzieci, które okaleczają się, mają myśli samobójcze czy planują odebrać sobie życie.

Miesięcznie konsultanci podejmują około 40 interwencji kryzysowych. To najpilniejsze przypadki, wymagające natychmiastowej reakcji odpowiednich służb w celu ratowania zdrowia i życia dzieci kontaktujących się z Telefonem 116 111. To średnio 1,5 interwencji dziennie!

Z jakimi problemami dzwonią dzieci?

Problemy zdrowia psychicznego dzieci są często związane z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, rodzicami, kłopotami w szkole oraz sytuacjami, w których dziecko doświadcza przemocy. Średnio 26 rozmów dziennie dotyczy przemocy i krzywdzenia. Dzieci zwierzają się z doświadczania przemocy fizycznej i emocjonalnej – często wielokrotnej, a także wykorzystywania seksualnego, czy zaniedbania.

Bardzo często z telefonów dobiega dziecięca rozpacz, bezsilność, złość, gniew, samotność i zwątpienie. Wielu dzieciom towarzyszy strach, części z nich – utrata wiary w świat dorosłych. Dla nich 116 111 jest często jedyną dostępną szansą na pomoc – mówi Paula Włodarczyk, koordynatorka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, która od 7 lat, jako konsultantka rozmawia z dziećmi.

Nasze rozmowy często służą do tego, aby dzieci, które są w kryzysie, które są przeciążone swoimi emocjami, niejednokrotnie dla nich niezrozumiałymi, trudnymi, poczuły, że po drugiej stronie słuchawki jest ktoś, komu zależy, kto chętnie wysłucha i ich nie ocenia, nie poucza, nie krytykuje – dodaje Paula Włodarczyk.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Autor: materiały prasowe