Gordonki – co to za zajęcia i czy warto na nie uczęszczać z dziećmi?

2020-11-17 12:49

Gordonki to zajęcia umuzykalniające dla niemowląt oraz małych dzieci. Najczęściej na tego typu zajęcia uczęszczają maluchy począwszy od wieku niemowlęcego do przedszkolnego. Czego uczą się dzieci na Gordonkach i czy warto zapisać dziecko na takie zajęcia?

Gordonki – co to za zajęcia i czy warto na nie uczęszczać z dziećmi?
Autor: Getty images Gordonki – co to za zajęcia i czy warto na nie uczęszczać z dziećmi?

Spis treści

 1. Jak powstały Gordonki?
 2. Na czym polegają Gordonki?
 3. Znaczenie zabawy w Gordonkach
 4. Czy warto uczęszczać na popularne Gordonki?

Jak powstały Gordonki?

Założenia i forma Gordonek opierają się na doświadczeniu naukowym i praktycznych badaniach Edwina Eliasa Gordona, słynnego amerykańskiego muzyka jazzowego, pedagoga, psychologa muzyki. Profesor Gordon jako znany i ceniony badacz zajmował się tworzeniem licznych publikacji, książek o tematyce muzycznej oraz testów muzycznych wskazujących na uzdolnienia w danym zakresie.

Doświadczenie teoretyczne i praktyczne pozwoliło mu na opisanie całego procesu uczenia się muzyki i wyszczególnienia etapów jej rozumienia. Doprowadziło to do stworzenia Metody Gordonowskiej, a więc zajęć, które opierają się na głównym założeniu, że każdy człowiek rodzi się z jakimś poziomem uzdolnień muzycznych, który może kształtować i czerpać dzięki temu wymierne korzyści dla całościowego rozwoju.

Według E.E. Gordona mimo różnic biologicznych i psychospołecznych, dziecko najintensywniej przyswaja dźwięki poczynając od okresu prenatalnego do 3 roku życia. Są to lata bardzo ważne w kontekście nabywania umiejętności słuchowych, a tym samym muzycznych.

Można z całą pewnością stwierdzić, że jest to „złoty okres” dla nabywania języka muzyki (i nie tylko muzyki, gdyż cały proces tworzenia zdolności werbalnych również rozpoczyna się w życiu płodowym oraz przebiega niemalże równolegle i w relacji współzależności z przyswajaniem zdolności muzycznych).

Na czym polegają Gordonki?

Zajęcia umuzykalniające tzw. Gordonki mają swoje główne założenia, cele oraz przebieg. Przede wszystkim oparte są na muzyce połączonej z ruchem, przy czym szeroko pojęta muzyka oznacza tu: słuchanie, śpiew, ruch oraz gra na instrumentach. Warto wspomnieć również, że zajęcia mają charakter swobodny, nienarzucający, co potwierdza rezygnacja z ruchów naśladowniczych, schematycznych (np. tworzenie określonych ciągów figur ruchowych, maszerowanie).

Dziecko odczuwa swobodę w poruszaniu się i jego reakcje ruchowo-muzyczne są akceptowane, a działanie osoby prowadzącej zajęcia polega na nakierowywaniu i motywowaniu dziecka. Kolejnym, głównym elementem zajęć jest zabawa oraz korzystanie z atrakcyjnych dla dziecka rekwizytów – używane są kolorowe piórka, chusty, wstążki, bańki mydlane, piłki, grzechotki, dzwonki, tamburyn.

W trakcie zajęć nie stosuje przerabianych nagrań, odtwarzanych przy pomocy urządzeń, melodia jest prosta ale zróżnicowana i „naturalna” – najważniejsze są ruch, śpiew i rytm. Podczas zabawy prezentowane są melodie w różnych skalach, co pozwala na naukę języka muzycznego w sposób szczegółowy, oparty na subtelnych różnicach i podobieństwach dźwiękowych.

Znaczenie zabawy w Gordonkach

Zabawa – jak sama nazwa wskazuje, jest dla dziecka momentem przyjemności, działaniem, którym samo kieruje i prowadzi w najbardziej atrakcyjny dla siebie sposób. Podobnie jest w trakcie Gordonek – dziecko w pełni poddaje się muzycznym zabawom generującym przyjemność i opartych na podążaniu za nim i jego potrzebami ruchowo-muzycznymi. Osoba prowadząca zajęcia ma za zadanie nakierowanie uczestników na ciekawe i rozwijające aktywności muzyczno-ruchowe.

Jednym z, a może najważniejszym założeniem zajęć jest oczywiście uczestnictwo rodziców w zabawach. Mają oni za zadanie podążać za dzieckiem oraz angażować się w jego interpretację ruchowo – muzyczną i wspólnie ją kontynuować. W trakcie zajęć rodzic i dziecko uczestniczą w proponowanych aktywnościach między innymi poprzez powtarzanie krótkich motywów rytmicznych i melodycznych, poruszanie w trakcie trwania melodii, śpiewanie piosenek, rytmizowanie wierszyków i wyliczanek na wiele sposobów.

Umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki głównie poprzez proste sekwencje typu. „bam bam bam”, „pam pam pam” itp. w określonych ciągach melodycznych. Po wielokrotnych powtórzeniach, dziecko podobnie jak w rozwoju mowy, zacznie odtwarzać sekwencje dźwiękowe i to w określonym rytmie.

Czytaj: Mozart dla dzieci: na czym polega efekt Mozarta?

Jakiej muzyki najlepiej słuchać z dzieckiem?

Jak muzyka wpływa na rozwój dziecka - melodie dla noworodków i niemowląt

Rozwój ruchowy dziecka: 5 propozycji wiosennych aktywności dla twojego dziecka

Czy warto uczęszczać na popularne Gordonki?

Gordonki są zajęciami, które mają udowodniony naukowo pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Prowadzone w formie atrakcyjnych aktywności stanowią dla dziecka połączenie edukacji z zabawą. Głównymi celami zajęć jest przede wszystkim nauka tzw. „języka muzyki", a więc tworzenie, powtarzanie, improwizowanie, zabawa melodią.

Z całą pewnością można wskazać wiele korzyści płynących z uczestnictwa w zajęciach opartych na metodzie gordonowskiej. Są to przede wszystkim:

 • Stymulowanie układu nerwowego

Podczas aktywności muzycznych połączonych z ruchem, u dziecka powstają nowe połączenia neuronalne w mózgu, które mają wpływ na efektywniejsze rozwijanie m.in. zdolności takich jak poczucie rytmu, uwaga słuchowa, różnicowanie cech dźwięków (natężenie, barwa), poczucie tonalne,

 • Kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej

Dziecko angażując się w aktywność muzyczno-ruchową ćwiczy skupienie uwagi zarówno, na elementach muzycznych (rytm, tempo, barwa itp.), jak równie na ruchach ciała, które z czasem są coraz bardziej zgodne i dopasowane do melodii,

 • Wspieranie rozwoju mowy

Dziecko poprzez aktywność w zajęciach umuzykalniających poszerza swoje umiejętności językowe – m.in. pomaga w tworzeniu połączeń sylabowych (wyrazów), zwracaniu uwagi na tempo i rytm wypowiedzi, wzbogacaniu słownictwa, rozumieniu przekazu słownego, skupianiu uwagi na intonacji wypowiedzi i rozróżnianiu jej podczas komunikowania się,

 • Wspieranie rozwoju komunikacyjnego i społecznego

Dziecko uczy się zasad przebywania w grupie społecznej, obserwuje i naśladuje rówieśników oraz wchodzi z nimi w kontakt, co z pewnością stanowi podstawę do rozwoju społecznego na przestrzeni lat,

 • Budowanie poczucia własnej wartości

Dziecko, które zauważa, że jest w stanie wykonać wiele różnych aktywności muzyczno-ruchowych dostaje ogromną dawkę motywacji. Po pierwsze, chce nadal się rozwijać, po drugie odczuwa dziecięcą satysfakcję i kształtuje w sobie pozytywne myślenie o własnych działaniach. Taka postawa ma ogromny wpływ na rozwój poznawczy dziecka,

 • Pogłębianie więzi między dzieckiem a rodzicem

Wspólna zabawa, wzajemne wsparcie i podążanie za dzieckiem ma duży wpływ na pogłębianie pozytywnych relacji rodzica z dzieckiem. Dzięki tego typu aktywnościom, dziecko ma poczucie bezpieczeństwa oraz otrzymuje wiele uwagi i troski, co rzutuje na sposób postrzegania otaczającego je świata i jakość budowanych relacji z innymi w przyszłości,

 • Rozwijanie wrodzonych predyspozycji muzycznych

Według E.E. Gordona, każdy człowiek posiada określony poziom zdolności muzycznych, który najefektywniej rozwija się już od życia prenatalnego do około 3 roku życia. Gordonki jako zajęcia umuzykalniające dla niemowląt, małych dzieci, a nawet kobiet w ciąży, stanowią aktywność, dzięki której wrodzone zdolności muzyczne mają szansę rozwijać się w najefektywniejszych momentach życia. Z pewnością część dzieci dzięki uczestnictwu w tego typu zajęciach nauczy się kochać muzykę i z nią obcować, co w przyszłości może przerodzić się w chęć podjęcia nauki na kolejnych etapach kształcenia muzycznego.

Fundamentami zajęć metodą gordonowską są muzyka, ruch i zabawa. Aktywność podczas spotkań umuzykalniających powinna być dla dziecka nie tylko formą rozwijania zdolności ale też przyjemnością, o czym warto pamiętać obserwując dziecko w trakcie trwania zajęć.

Nasz ekspert
Justyna Kuźniarz
Justyna Kuźniarz

Neurologopeda, logopeda-audiolog

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu logopedii i audiologii oraz studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia. Czynny terapeuta pracujący z dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Interesuje się przede wszystkim tematyką rozwoju funkcji prymarnych, językowych i komunikacyjnych u najmłodszych pacjentów. Ponadto w ramach działalności naukowej prowadziła badania dotyczące kompetencji i sprawności komunikacyjnych u osób z rozpoznanym zespołem Aspergera.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza