Szkoły STO: jak działają szkoły stowarzyszeniowe?

2019-09-16 7:52

Z określeniem szkoła STO spotka się każdy rodzic, który szuka szkoły niepublicznej dla swojego dziecka. Czym są społeczne szkoły STO i jak działają?

szkoły STO
Autor: Getty images

Społeczne szkoły stowarzyszeniowe nie są niczym nowym - pierwsze takie placówki zaczęły działać w Polsce w 1989 roku. STO to skrót od słów Społeczne Towarzystwo Oświatowe - organizacji, która prowadzi szkoły stowarzyszeniowe, i która działa w Polsce już od 1987 roku.

Jak można przeczytać w materiałach informacyjnych, Społeczne Towarzystwo Oświatowe prowadzi obecnie ponad 150 szkół w całym kraju, zarówno szkół podstawowych, jak i liceów - pracuje w nich około 2,5 tys. osób, a uczy się ponad 13 tys. uczniów. 

Spis treści:

  1. Czym jest szkoła STO?
  2. Kto prowadzi szkoły STO?
  3. Program nauczania szkół STO
  4. Zajęcia dodatkowe w szkołach STO
  5. Ile kosztuje nauka w szkole stowarzyszeniowej?
  6. Jak zapisać dziecko do szkoły STO?

Czym jest szkoła STO?

Koncepcja szkół stowarzyszeniowych pojawiła się z potrzeby chwili: rodzice i nauczyciele dzieci dorastających w latach 80. ubiegłego wieku zbuntowali się przeciwko ówczesnemu systemowi oświaty i zapragnęli stworzyć szkoły, będące dlań alternatywą, której wówczas nie było: takie, w których udałoby się jednocześnie uczyć dzieci i je wychowywać – a wszystko miało odbywać się w przyjaznej atmosferze.

Podstawowym założeniem tej koncepcji miała być wzajemna, oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku, współpraca rodziców i nauczycieli. W szkołach STO obowiązywać miały zaś zasady - m.in. uczciwość i empatia - których przestrzeganie gwarantować miało zarówno owocną współpracę między każdą ze stron, jak i dać podstawę do tego, by społeczność szkolna funkcjonowała podobnie, jak każda demokratyczna wspólnota obywatelska.

Czytaj: Szkoły demokratyczne: wady i zalety edukacji demokratycznej

Wybór szkoły podstawowej: jak wybrać szkołę dla dziecka?

Kto prowadzi szkoły STO?

Szkoły stowarzyszeniowe mają status szkół społecznych, a ich organem założycielskim jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, zaś organem prowadzącym - koło terenowe STO. Nie są to więc typowe szkoły prywatne, w których o wszystkim decyduje dyrektor lub właściciele.

Decyzje w szkołach STO podejmuje Zarząd, wybierany w wielu przypadkach przez rodziców. Zysk z działalności szkoły niemal w całości przeznaczany jest zaś na jej funkcjonowanie i rozwój.

Program nauczania szkół STO

Program w szkołach STO jest identyczny, jak w zwykłych szkołach państwowych: podstawowych i liceach, a nauczyciele pracują wedle ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstaw programowych.

Jednak, jak przedstawiciele szkół podkreślają w materiałach informacyjnych, placówki STO często zajmują wysokie miejsca w rankingach szkół, co jest spowodowane faktem, że nie tylko uczą, jak nauczyć się do egzaminów i zdać je z najwyższym możliwym wynikiem, lecz przede wszystkim dają uczniom solidne podstawy, dzięki którym ci są w stanie twórczo myśleć i samodzielnie zdobywać wiedzę.

Atmosferze nauki sprzyja kameralność szkół: klasy liczą zazwyczaj kilkanaście osób, uczniowie nie są więc anonimowi. Nauczyciele mają zaś możliwość indywidualnej pracy z każdym uczniem: mogą brać pod uwagę jego potrzeby i możliwości.

Dużym atutem szkół STO - co podkreślają i rodzice, i uczniowie - jest panująca w nich przyjazna atmosfera, a także fakt, że uczniowie są traktowani podmiotowo i zachęcani do samodzielności, uczeni podejmowania dyskusji i umiejętności rozwiązywania problemów.

Zajęcia dodatkowe w szkołach STO

Warto zaznaczyć, że szkoły stowarzyszeniowe stawiają również na kreatywność i na wszechstronny rozwój, dążą również do tego, by uczniowie rywalizowali sami ze sobą, dążąc do ciągłego poprawiania swoich osiągnięć i uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce.

Dlatego też uczeń nie spędza w szkole kilku godzin dziennie – tyle, ile trwają obowiązkowe lekcje - lecz znacznie więcej czasu: poza zajęciami z przedmiotów obowiązkowych (wg podstawy programowej) w każdej szkole STO realizowany jest również bogaty wachlarz zajęć dodatkowych i wyrównawczych (dostępnych dla każdego ucznia, który ich potrzebuje). W zależności od placówki są to zajęcia artystyczne, językowe czy sportowe.

Czytaj: Zajęcia dodatkowe dla dzieci: na jakie zajęcia pozalekcyjne zapisać dziecko?

Lekcje muzyki rozwijają pamięć i ułatwiają naukę

Ile kosztuje nauka w szkole stowarzyszeniowej?

Nauka w szkołach stowarzyszeniowych jest odpłatna, jednak wysokość czesnego jest zróżnicowana - zależy m.in. od lokalizacji szkoły, wkładu własnej pracy rodziców, którzy mogą "odpracować" część opłaty działając na rzecz szkoły czy też dotacji, jakie otrzymuje dana placówka.

Dlatego czesne w niektórych szkołach STO wynosi kilkaset złotych miesięcznie, podczas gdy w innych przekracza 1500 zł. Wiele szkół STO uczestniczy dodatkowo w programach edukacyjnych, które są finansowane ze środków krajowych lub z funduszy europejskich (dzięki czemu część zajęć dodatkowych jest dla uczniów bezpłatna), niektóre otrzymują również dofinansowanie różnych własnych projektów edukacyjnych.

Szkoły STO uczestniczą również w programach europejskich, dzięki którym uczniowie mogą wyjeżdżać za granicę i uczyć się tam języka obcego.

Czytaj: Zagraniczne kursy językowe dla dzieci

Jak zapisać dziecko do szkoły STO?

Zasady rekrutacji do szkół STO znajdują się na stronie internetowej każdej placówki. Zazwyczaj rekrutacja prowadzona jest w formie zabawy rekrutacyjnej, której tematykę (oraz zadania do wykonania) przygotowują nauczyciele, którzy będą wychowawcami w danej klasie - zabawa ta odbywa się w małych grupach po to, by nauczyciele mogli obserwować dzieci i na tej podstawie wyłonić kandydatów.

Z kolei rekrutacja do liceów STO odbywa się bądź na podstawie samej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, bądź na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu po ósmej klasie (i innych osiągnięć) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Do liceów STO, podobnie jak i do innych szkół średnich, poza kolejnością przyjmowani są ci uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i mają tytuł laureata w konkursie organizowanym przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Oni również muszą odbyć rozmowę wstępną, jednak rozmowa ta nie jest punktowana i nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Czytaj: Egzamin ósmoklasisty 2020 - zasady, terminy, harmonogram

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza