Organogeneza człowieka: co to za proces?

Tomasz Nęcki, lekarz

Organogeneza to brzmiący skomplikowanie termin, który oznacza mające miejsce przed przyjściem człowieka na świat różne procesy prowadzące do wykształcenia się u niego wszystkich niezbędnych organizmowi narządów. To właśnie dzięki zachodzeniu organogenezy rodzimy się z bijącym sercem, funkcjonującym przewodem pokarmowym czy elementami układu ruchu. Jak przebiega organogeneza i kiedy się ona zaczyna?