Co się stanie, jeśli rodząca nie wyrazi zgody na nacięcie krocza, próżnociąg, kleszcze?

2021-12-23 10:30

To zabiegi ratujące życie dziecka, ale obarczone są również ryzykiem powikłań. Czy obawy przed tymi powikłaniami są dobrym argumentem, by odmówić podpisania zgody na użycie próżnociągu i kleszczy lub na nacięcie krocza podczas porodu? Położna wyjaśnia, czym to może skutkować.

ciężarna w szpitalu
Autor: Getty Images Czy wyrażać zgodę na nacięcie krocza, próżnociąg, kleszcze?

Co się stanie jeśli rodząca kobieta nie wyrazi zgody na próżnociąg, kleszcze lub nacięcie krocza? Czy nie stworzy tym zagrożenia dla swojego dziecka? I czy w razie komplikacji przy porodzie te zabiegi i tak zostaną wykonane, jeśli sytuacja będzie tego wymagać? Zapytaliśmy o to położną Agnieszkę Małolepszy, laureatkę 7. edycji konkursu „Położna na medal”*.

Spis treści

  1. Próżnociąg i kleszcze podczas porodu
  2. Brak zgody na nacięcie krocza
M jak mama: Jak uniknąć nacięcia krocza w czasie porodu?

Próżnociąg i kleszcze podczas porodu

Poród przy użyciu próżnociagu lub kleszczy jest porodem zabiegowym. Te dwie metody polegają mniej więcej na tym samym i są stosowane zamiennie. Wykorzystuje się je w ostatniej fazie porodu, kiedy to główka dziecka jest już bardzo nisko w kanale rodnym i z jakiejś przyczyny potrzebujemy dany poród zakończyć w jak najkrótszym czasie.

Próżnociągu i kleszczy używa się w sytuacji, kiedy zdrowie i życie dziecka jest zagrożone, a na cięcie cesarskie jest już za późno albo nie ma wystarczającej ilości czasu, aby je wykonać. Jest to zabieg nagły, co oznacza, że położnik ma bardzo mało czasu na podjęcie decyzji, a tym samym rodząca również musi taką decyzję podjąć natychmiast.

Trudno w takiej sytuacji nie zgodzić się na ten zabieg, gdyż konsekwencje odmowy będą miały wpływ na zdrowie dziecka. Skutkiem może być np. niedotlenienie noworodka.

Czytaj także: Plan porodu: czy warto go mieć? [przykładowy PDF planu porodu do druku]

Brak zgody na nacięcie krocza

Trochę inną sytuacją jest nacięcie krocza. Obecnie większość porodów fizjologicznych odbywa się w tzw. ochronie krocza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje, aby nacięcia krocza dokonywać tylko w określonych przypadkach, a wskazania do tego zabiegu dobierać indywidualnie. Pacjentka ma prawo odmówić nacięcia krocza, ale powinna zostać przed porodem poinformowana o ewentualnych wskazaniach (np. duża masa płodu) oraz ewentualnych powikłaniach (np. pęknięcie krocza I – IV stopnia).

Położna prowadząca poród decyzję o tym czy musi naciąć krocze może podjąć dopiero w trakcie rodzenia się główki. Wcześniej taka ocena jest niemożliwa. Kategoryczny brak zgody pacjentki na nacięcie krocza powinien być odnotowany w dokumentacji medycznej i potwierdzony jej podpisem.

Czytaj także:

Pęknięcie krocza - czym to się różni od nacięcia?

6 rad, jak uniknąć zabiegu nacięcia krocza przy porodzie

* Konkurs prowadzony jest w ramach kampanii społeczno - edukacyjnej „Położna na medal” , która zwraca uwagę na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Jej celem jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.

Więcej na stronie www.poloznanamedal.info

Czy wiesz, jakie masz prawa na porodówce?

Pytanie 1 z 10
Czy w porodzie rodzinnym może uczestniczyć przyjaciółka?