Wtórne utonięcie - co to takiego i jak mu zapobiec?

2022-06-27 14:52

Wtórne utonięcie oraz suche utonięcie są bardzo groźne. Do wtórnego utonięcia może dojść nawet po kilkudziesięciu godzinach od zabawy dziecka w wodzie. Objawy wtórnego utonięcia to m.in. kaszel, senność, poczucie dużego wyczerpania.

Wtórne utonięcie - co to takiego i jak mu zapobiec?
Autor: Getty Images Wtórne utonięcie - co to takiego i jak mu zapobiec?

Ze słowem „utonięcie” najbardziej kojarzone są przypadki śmierci, do których doszło na skutek jakiegoś wypadku w wodzie. Nie wszystkie osoby, które tonęły, umierają – właściwie prowadzona akcja ratownicza może przecież pozwolić poszkodowanemu przeżyć.

Teoretycznie wydawać by się mogło, że człowiekowi, który tonął i któremu udzielono odpowiedniej i skutecznej pierwszej pomocy, nie zagraża już niebezpieczeństwo – otóż nic bardziej mylnego.

Spis treści

 1. Jakie są objawy wtórnego utonięcia?
 2. Toniemy nie tylko w wodzie
 3. Czym jest suche utonięcie? 
 4. Czym jest wtórne utonięcie?
 5. Suche utonięcie i wtórne utonięcie – po czym poznać, że trzeba udać się do lekarza?
 6. Zapobieganie suchym i wtórnym utonięciom

Jakie są objawy wtórnego utonięcia?

Szacuje się, że suche i wtórne utonięcia mogą stanowić nawet 15% wszystkich utonięć. Objawy suchego utonięcia pojawiają się natychmiast po dostaniu się wody do dróg oddechowych, ale do wtórnego utonięcia może dojść nawet do 72 godzin po kąpieli.

Jeśli podczas pływania, kąpieli, zabawy w wodzie, woda dostała się do dróg oddechowych, ważne jest obserwowanie takiej osoby przez 24 godziny. 

W przypadku wystąpienia objawów takich jak:

 • kaszel,
 • senność,
 • problemy z oddychaniem,
 • poczucie dużego wyczerpania,
 • ból w klatce piersiowej,
 • otumanienie,

należy pilnie zgłosić się do szpitala lub wezwać pogotowie.

Zobacz także: Pierwsze wakacje z niemowlakiem: praktyczne rady na wyjazd z małym dzieckiem

Ratownik ostrzega: wystrzegaj się tego w czasie wypoczynku nad wodą

Toniemy nie tylko w wodzie

Umrzeć można na skutek „klasycznego” tonięcia, ale i przez tzw. suche utonięcie oraz wtórne utonięcie. Choć częstość dwóch wymienionych wyżej problemów jest tak naprawdę mała, to jednak warto pamiętać o tych zjawiskach. Wynika to z tego, że suche utonięcia i wtórne utonięcia mogą występować nawet u tych osób, którym podczas kąpieli do dróg oddechowych dostały się bardzo niewielkie ilości wody.

Innym aspektem przemawiającym za tym, że warto wspominać o suchych i wtórnych utonięciach, jest to, że doświadczają ich przede wszystkim dzieci.

Problemy te są szczególnie istotne przede wszystkim w okresie letnim, kiedy to korzystamy z kąpieli w basenie, w morzu czy jeziorze – pamiętać jednak należy, że dziecko może umrzeć z powodu suchego czy wtórnego utonięcia powstałego nawet na skutek... konsekwencji problemów zaistniałych podczas kąpieli w wannie.

Czym jest suche utonięcie? 

Nazwa tego typu utonięcia poniekąd jest myląca – aby do niego doszło, do wnętrza organizmu muszą się bowiem dostać pewne ilości wody. Suche utonięcia zdarzają się wtedy, kiedy woda trafia do nosogardzieli człowieka (nie dociera ona do głębiej położonych części układu oddechowego, czyli do płuc).

Patologia ta związana jest z tym, że drażniąca drogi oddechowe woda doprowadza do odruchowego skurczu, stanowiącej element krtani, głośni.

Ma to na celu zabezpieczenie przed dostaniem się wody do płuc, jednakże skutkiem zamknięcia dróg oddechowych jest także to, że do płuc nie dociera niezbędny do życia tlen ani nie jest z nich usuwany dwutlenek węgla.

Czym jest wtórne utonięcie?

Wtórne utonięcie stanowi powikłanie przedostania się wody do wnętrza płuc. Do wtórnych utonięć dochodzić może np. u tych osób, które tonęły i zostały odratowane. Jeżeli jednak w płucach takiego człowieka pozostanie płyn, to istnieje groźna wystąpienia stanu bardzo groźnego dla życia, którym jest obrzęk płuc. Rozwija się on po różnym czasie od tonięcia i spowodowany jest drażniącym działaniem wody na struktury układu oddechowego.

Zobacz także: Co robić, gdy dziecko ma oparzenia słoneczne? Proste rady na poparzenia u malucha

Suche utonięcie i wtórne utonięcie – po czym poznać, że trzeba udać się do lekarza?

W przypadku suchego utonięcia problemy pojawiają się u pacjenta w zasadzie od razu, wraz z chwilą odruchowego skurczu struktur krtani. Utonięcie wtórne jest zdecydowanie bardziej przebiegłe, ponieważ dochodzić może do niego zarówno po 15 minutach od wypadku w wodzie, jak i nawet po upływie 3 dób od takiego zdarzenia.

Istnieją pewne dolegliwości, których wystąpienie u dziecka korzystającego niedawno z zabaw w wodzie powinno wzbudzić niepokój. Problemami, które mogą być objawami suchego czy wtórnego utonięcia, są:

 • wystąpienie nagłego, silnego kaszlu u dziecka,
 • ból w klatce piersiowej,
 • ospałość i poczucie znacznego zmęczenia,
 • duszność,
 • rozdrażnienie, pobudzenie u dziecka.

Zapobieganie suchym i wtórnym utonięciom

Aby zapobiegać występowaniu suchych i wtórnych utonięć, należy przede wszystkim bacznie obserwować pociechy oddające się wodnym rozrywkom. Jeżeli zabawa w wodzie będzie bezpieczna, to ryzyko wystąpienia utonięcia zdecydowanie zmaleje.

Obserwowanie bawiącego się dziecka jest wskazane z tego względu, że rodzice, który zauważy, że jego malec chociażby zachłyśnie się wodą, będzie wiedział, że musi zwrócić czujniejszą uwagę na stan swojego dziecka w ciągu kilkunastu godzin po powrocie czy to znad morza, czy z basenu.

Może się zdarzyć, że rodzic nie będzie świadkiem niebezpiecznego zdarzenia nad wodą. W takiej sytuacji w razie wystąpienia którejś z powyżej wymienionych dolegliwości nie powinno się zwlekać – trzeba pilnie udać się do lekarza.

W przypadku zaś, gdy dziecko tonęło, lecz zostało odratowane, należy pamiętać o tym, aby już po tym zdarzeniu przez co najmniej kilkadziesiąt godzin od takiego epizodu obserwować jego stan.

Jeżeli dziecko zacznie robić się senne czy nagle pojawią się u niego jakieś zaburzenia oddychania – również nie wolno zwlekać, trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Zobacz także: Przegrzanie niemowlaka - czy nie ubierasz maluszka zbyt ciepło i nie rozkręcasz kaloryferów?