Ciąża prowadzona przez położną - czy położna może zastąpić lekarza?

Magdalena Hul, położna

Położna ma prawo do prowadzenia ciąży bezpłatnie w ramach NFZ. Takie przepisy weszły w życie w Polsce w 2017 roku. Warunkiem jest to, aby ciąża była fizjologiczna, a więc niezagrożona powikłaniami. Jak wygląda prowadzenie ciąży przez położną?