Tętno płodu: normy. Co oznacza niskie, a co wysokie tętno płodu?

Tomasz Nęcki, lekarz

Prawidłowe tętno płodu świadczy o dobrym stanie zdrowia dziecka, z kolei za wysokie lub za niskie - może być przejawem wielu różnych patologii. Od którego momentu ciąży możliwe jest przeprowadzenie badania tętna płodu? Jaka jest jego norma i jakie mogą być przyczyny odchyleń?