Te dokumenty powinnaś mieć w torbie do porodu - sprawdź, co zabrać do szpitala

2022-01-19 14:10

Dokumenty do porodu to jedna z najważniejszych rzeczy, które są niezbędne w szpitalu. Zgłaszając się do porodu w szpitalu, oprócz wyprawki dla siebie i dziecka, trzeba mieć ze sobą dokumentację medyczną z przebiegu ciąży. Sprawdź, jakie dokumenty do porodu koniecznie musisz mieć ze sobą i dlaczego.

Te dokumenty powinnaś mieć w torbie do porodu - sprawdź, co zabrać do szpitala
Autor: Getty images Te dokumenty powinnaś mieć w torbie do porodu - sprawdź, co zabrać do szpitala

Na szpitalnej izbie przyjęć trzeba okazać sporo papierów. Wymieniamy dokładnie wszystkie dokumenty i wyniki badań, które trzeba przedstawić na porodówce – zarówno do porodu naturalnego, jak i planowej cesarki. Sprawdź, co powinnaś zabrać ze sobą do szpitala.

Spis treści

 1. Potrzebne do porodu wyniki badań medycznych
 2. Inne dokumenty i dane potrzebne do porodu:
 3. Dokumenty potrzebne do porodu w szpitalu
 4. Dokumenty do porodu przy braku ubezpieczenia
 5. Numery NIP i dane męża, partnera czy bliskiej osoby
 6. Wyniki badań potrzebne do porodu
 7. Plan porodu
 8. Zestaw pobraniowy krwi pępowinowej
M jak mama - formalności po porodzie

Potrzebne do porodu wyniki badań medycznych

Do porodu zabierz wyniki następujących badań:

 • grupa krwi i czynnik Rh (oryginał) z pieczęcią ZOZ i imienną osoby wykonującej badanie
 • przy ujemnym Rh – badanie na obecność przeciwciał anty Rh
 • ostatnia morfologia krwi i badanie ogólne moczu
 • odczyn WR – badanie w kierunku kiły, robione na początku i pod koniec ciąży
 • antygen HBs – badanie krwi na nosicielstwo antygenu wirusa żółtaczki zakaźnej (zrobione po 32. tygodniu)
 • cytologia
 • posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców (po 35. tygodniu ciąży)
 • w kierunku wirusa HIV
 • USG – ostatnie i z wczesnej ciąży.

Do planowego cięcia cesarskiego dodatkowo będą potrzebne wyniki badań:

 • układ krzepnięcia (wynik najpóźniej sprzed tygodnia)
 • poziom elektrolitów (sód, potas, wapń, magnez).

Zobacz także:  Wyprawka za darmo - bezpłatne produkty dla najmłodszych

Jakie mogą być wskazania do cesarskiego cięcia?

Inne dokumenty i dane potrzebne do porodu:

 • karta przebiegu ciąży
 • dowód osobisty lub paszport
 • dowód ubezpieczenia w NFZ (jeśli go posiadasz)
 • skierowanie do szpitala w przypadku planowego cesarskiego cięcia
 • plan porodu
 • numery identyfikacji podatkowej NIP: własny oraz pracodawcy
 • dowód osobisty osoby, którą chcesz upoważnić do uzyskiwania informacji o twoim stanie zdrowia.

Dokumenty potrzebne do porodu w szpitalu

Formalności związane z przyjęciem rodzącej kobiety do szpitala wymagają okazania wielu dokumentów. Wyjaśniamy ważne informacje i rady dotyczące różnych kwestii formalnych związanych z porodem w szpitalu.

Skierowanie do szpitala: do porodu fizjologicznego nie jest potrzebne skierowanie. Skierowanie wymagane jest natomiast w przypadku planowego cesarskiego cięcia – powinno zawierać wskazanie uzasadniające celowość wykonania operacji.

Dowód osobisty i karta ciąży to w zasadzie jedyne niezbędne obecnie dokumenty (oprócz wyników badań). Zamiast dowodu możesz mieć inny dowód tożsamości, np. paszport. Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i okażesz dowód tożsamości, a pracownik rejestracji poprzez elektroniczny system eWUŚ sprawdzi twoje prawa do świadczeń zdrowotnych w NFZ.

Jeżeli system ich nie potwierdzi, warto jednak okazać dokumenty papierowe świadczące o ubezpieczeniu, np. legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie z zakładu pracy. Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, a jesteś ubezpieczona, napisz oświadczenie o swoim prawie do świadczeń, które musi zawierać: imię i nazwisko, adres, podstawę prawną do świadczeń (np. umowa o pracę, numer PESEL, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Czytaj także: Brak ubezpieczenia w ciąży. Co to oznacza dla mamy i dziecka?

Dokumenty do porodu przy braku ubezpieczenia

Nawet jeśli jesteś nieubezpieczona, to szpital też musi cię przyjąć, pod warunkiem że masz polskie obywatelstwo i mieszkasz w Polsce. Prawo gwarantuje każdej kobiecie dostęp do świadczeń medycznych w okresie ciąży, porodu i połogu.

Mówi o tym Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210 z 2004 r, poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Wystarczy więc zgłosić się do szpitala z dowodem osobistym.

Numery NIP i dane męża, partnera czy bliskiej osoby

Przygotuj numery NIP: pracodawcy i własny. Są potrzebne do wystawienia zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego, które trzeba przedstawić pracodawcy, aby otrzymać urlop macierzyński.

Dane męża, partnera lub innej bliskiej ci osoby będą również wymagane, ponieważ na izbie przyjęć trzeba wypełnić formularz, kogo upoważniasz do zasięgania informacji o swoim stanie zdrowia, odbioru wyników badań itp. Trzeba podać następujące dane wybranej osoby: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania lub zamieszkania.

Czytaj także: Z kim powinnaś rodzić? Zrób test i sprawdź to

Czy warto bankować krew pępowinową?

Wyniki badań potrzebne do porodu

Ważny jest termin wykonania badań - niektóre są ważne przez kilka tygodni, inne znacznie krócej. Na przykład niezbędne do planowego cięcia cesarskiego badania układu krzepnięcia powinny zostać wykonane maksymalnie na tydzień przed porodem. Dlatego musisz dopilnować, czy któreś z twoich wyników się nie „przeterminowały”.

Oprócz standardowego zestawu badań, które powinna okazać każda rodząca, pamiętaj o dołączeniu wszelkiej innej dokumentacji medycznej, związanej z twoim stanem zdrowia. Jeśli podczas ciąży leczyłaś się u lekarza specjalisty (np. kardiologa, ortopedy) albo leżałaś w szpitalu – to taką dokumentację także powinnaś dołączyć.

Plan porodu

Zgłaszając się do szpitala warto mieć również plan porodu, w którym wymienisz swoje najważniejsze oczekiwania dotyczące przebiegu porodu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 września 2012 r., plan porodu powinien zostać dołączony do szpitalnej dokumentacji. I choć niektóre szpitale to lekceważą, zachęcamy cię, abyś miała taki plan, okazała go położnej i poprosiła o jego respektowanie – w miarę możliwości.

Zestaw pobraniowy krwi pępowinowej

Jeśli zdecydowaliście się na pobranie krwi pępowinowej dziecka i podpisaliście odpowiednią umowę z bankiem komórek macierzystych, to wyjeżdżając do porodu, musisz pamiętać też o zabraniu tzw. zestawu pobraniowego. Zawiera on wszystko, co jest potrzebne do pobrania krwi z pępowiny: sterylne elementy do pobrania i transportu krwi, materiały pomocnicze (konserwujące), a także niezbędne dokumenty. Każdy element zestawu i dokument ma indywidualny numer identyfikacyjny, co skutecznie eliminuje ryzyko pomyłki.