Niedokrwistość aplastyczna – objawy, typy i leczenie niedokrwistości aplastycznej

Lek. Agnieszka Michalak

Wrodzona niedokrwistość aplastyczna, nazywana także anemią aplastyczną lub zespołem niewydolności szpiku kostnego jest rzadkim schorzeniem, w którym dochodzi do uszkodzenia szpiku kostnego i zmniejszenia produkcji białych i czerwonych krwinek, a także płytek krwi.