Wpływ muzyki na rozwój mowy - czy warto śpiewać dziecku i włączać mu piosenki?

2022-06-22 15:42

Puszczanie dziecku piosenek z odtwarzacza czy śpiewanie kołysanek to nie tylko zabawa czy sposób na uspokojenie malca. Specjaliści przekonują, że muzyka i bodźce słuchowe mają ogromny wpływ na rozwój mózgu maleństwa - także na obszar odpowiedzialny za umiejętność mówienia.

Czy warto śpiewać dziecku i włączać mu piosenki?
Autor: Getty images Czy warto śpiewać dziecku i włączać mu piosenki?

Czy muzyka może stymulować rozwój mowy dziecka? Specjaliści są przekonani, że tak. Dźwięki stanowią nieodłączny element życia człowieka. Zobacz, czy rzeczywiście warto śpiewać dziecku i włączać mu piosenki, aby wpływać na rozwój jego umiejętności mówienia.

Spis treści

  1. Wpływ muzyki i dźwięków na rozwój dziecka
  2. Dlaczego warto zapoznawać dziecko z muzyką?
  3. Co to jest logorytmika?
M jak mama: Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

Wpływ muzyki i dźwięków na rozwój dziecka

Już w życiu prenatalnym dziecko ma styczność z różnymi rodzajami dźwięków, w tym muzyką. Słyszy przede wszystkim głos matki, odgłosy pochodzące z organizmu (np. bicie serca, przepływ krwi), dźwięki otoczenia, muzykę.

Stanowi to dla niego pierwszy krok do poznania rzeczywistości, a także warunkuje poczucie bezpieczeństwa, relaksacji (podobnie często u osób dorosłych słuchanie muzyki powoduje stan odprężenia psychicznego).

Stymulowanie dziecka w życiu płodowym dźwiękami otoczenia, w tym muzyką niesie za sobą wiele korzyść. Wpływa na umuzykalnienie, reguluje oddech, uspokaja.

Czytaj również: Ile słów powinno mówić dziecko w wieku dwóch-trzech lat, a ile w wieku sześciu?

Dlaczego warto zapoznawać dziecko z muzyką?

Kontakt dziecka z muzyką już od najmłodszych lat ma duże znaczenie w stymulowaniu pracy mózgu, uaktywnia obszary neuronalne, wpływa na logiczne myślenie. Kontakt dziecka z muzyką, połączenie dźwięków instrumentów, mowy, śpiewu niesie za sobą wiele korzyści.

Poprawia koordynację słuchowo-ruchową, wpływa na rozwój zdolności różnicowania cech dźwięków (m.in. barwa, natężenie, wysokość), poprawia umiejętność skupienia uwagi i zapamiętywania.

Dzięki muzyce, dziecko łatwiej zapamiętuje nowe słowa, szybciej uczy się budować zdania z uwagi na lepszą pamięć linii melodycznych, łatwiej nabywa umiejętności opowiadania z zachowaniem ciągu przyczynowo-skutkowego, uczy się prawidłowego, rytmicznego oddychania, ćwiczy narządy mowy poprzez naśladowanie dźwięków. Ponadto uczy się orientacji w przestrzeni oraz nabywa zdolności społeczne poprzez kontakt z innymi dziećmi.

Obcowanie dziecka z muzyką ma znaczący wpływ na wiele sfer funkcjonowania. Dzięki słuchaniu dźwięków muzyki oraz uczestniczeniu w formach aktywności muzycznej od najmłodszych lat można pozytywnie wpływać na rozwój umiejętności językowych, komunikacyjnych, oddechowych, prozodycznych. Aktywność ta stanowi również podstawę do rozwijania uzdolnień artystycznych.

Co to jest logorytmika?

Rozwój mowy i komunikacji z wykorzystaniem muzyki odbywa się często podczas zajęć nazywanych logorytmiką. Jest to forma stymulacji językowej z wykorzystaniem instrumentów, śpiewu, mowy i ruchu już dla najmłodszych dzieci. Odbywa się najczęściej w grupie (choć możliwe są także indywidualne zajęcia logorytmiczne).

Przebieg tego typu aktywności opiera się na połączeniu ruchu i dźwięku, tak aby dane dźwięki miały ścisły związek z określonymi ruchami (np. marsz w tempie odpowiadającym dźwiękom muzyki, śpiewu, mowy, reagowanie na dane komunikaty dźwiękowe ruchem itp.). Podczas zajęć dzieci mają kontakt z instrumentami np. grzechotką, bębenkiem).

Sprawdź również: Kiedy dziecko zaczyna mówić? W jakim wieku pierwsze słowa?

Warto wiedzieć

Słuchanie muzyki ma także związek z przyswajaniem zdolności poznawczych, w tym językowych:

  • pozytywnie wpływa na naukę języków obcych (odbywa się to m.in. poprzez lepsze zapamiętywanie linii melodycznej, akcentów),
  • poprawia skupienie uwagi,
  • pomaga w szybszej nauce, m.in. pisania, czytania,
  • stymuluje pamięć (m.in. lepsze zapamiętywanie słów, a więc wzbogacanie leksyki),
  • wpływa na lepsze różnicowanie dźwięków (w tym dźwięków mowy – m.in. głosek, sylab),
  • uwrażliwia zmysły, co stanowi bazę do nauki gry na instrumencie, śpiewu.