Przedszkola publiczne Kraków - Dębniki - lista placówek

2020-02-04 9:46

Dębniki, czyli Dzielnica VIII, położone są na prawym brzegu Wisły. Na obszar dzielnicy składa się dawna wieś Dębniki oraz Kostrze, Bodzów, Skotniki i Pychowice. Na dość dużym terenie dzielnicy funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych. Oto lista przedszkoli.

Kraków Dębniki
Autor: Getty images

Spis treści

 1. Przedszkole nr 2
 2. Przedszkole nr 5
 3. Przedszkole specjalne nr 7
 4. Przedszkole nr 18
 5. Przedszkole nr 23
 6. Przedszkole nr 41
 7. Przedszkole nr 58
 8. Przedszkole nr 67
 9. Integracyjne Przedszkole nr 71
 10. Przedszkole nr 127
 11. Przedszkole nr 133
 12. Przedszkole nr 140
 13. Przedszkole Źródełko
 14. Przedszkole Ruczaj Jaś i Małgosia
 15. Przedszkole Children’s English Centre
 16. Przedszkole Chatka Małolatka
 17. Przedszkole Fiku Miku
 18. Przedszkole Gabi
 19. Przedszkole Smerfy
 20. Przedszkole Puchatek i Przyjaciele
 21. Przedszkole Majowa Łąka
 22. Sprawdź, co dzieci robią w przedszkolu. WIDEO

Przedszkole nr 2

ul. Twardowskiego 90, 30-346 Kraków, tel. 12 266 14 39Przedszkole mieści się w jednopiętrowym budynku. Teren jest ogrodzony i bezpieczny. W placówce jest sześć oddziałów. Motto przedszkola brzmi: Razem odkrywamy świat, tworzymy i działamy. Wskazuje ono na nastawienie grona nauczycielskiego na rozwój dzieci we współpracy z rodzicami, integrację działań. Obecnie realizowany jest tu program „W zdrowym ciele zdrowy duch” – promowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i zdrowego żywienia.

Przedszkole nr 5

ul. Zachodnia 6a, 30-350 Kraków, tel. 12 269 60 11W przedszkolu działa aż jedenaście grup. Każda z nich ma swoją salę, oprócz tego w budynku znajduje się sala gimnastyczna, sala do nauki języków obcych oraz gabinet do zajęć logopedycznych. Oferta placówki jest bardzo szeroka. Do programu włączono liczne zajęcia dodatkowe, język angielski, religię, indywidualne lekcje gry na pianinie, gimnastykę korekcyjną. Na terenie przedszkola zorganizowano wiele kół zainteresowań, plastyczne, przyrodnicze, florystyczne, czytelnicze i sportowe.

Przedszkole specjalne nr 7

ul. Praska 64 30-322 Kraków, tel. 12 269 35 50Przedszkole jest częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3. Ośrodek dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Znajdują się tu nowocześnie wyposażone sale, przeróżne pracownie, w tym pracownia komputerowa czy Montessori, sale rehabilitacyjne, sala gimnastyczna, gabinet integracji sensorycznej, logopedii, psychologii, gabinet EEG, biblioteka i internat. Placówka zapewnia troskliwą opiekę, szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, basen, hipoterapię, taniec towarzyski, koło muzyczno-ruchowe „Kuleczki”. Nad terapią i edukacją czuwają wysokiej klasy specjaliści, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci SI, psycholog, pedagog czy pielęgniarka.

Przedszkole nr 18

ul. M.Wrony 30-399 Kraków, tel. 12 262 10 20Przedszkole jest częścią zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8. Posiada trzy oddziały: dwa zajmują budynek przedszkolny, zaś sześciolatki przebywają w budynku szkoły. Placówka jest dobrze zintegrowana z rodzicami, nieduża społeczność świetnie się zna, co bardzo ułatwia pracę z dziećmi. Okolica, w którym znajduje się przedszkole jest cicha i oddalona od głównych arterii miasta. Budynek przedszkolny posiada piękny, zielony ogród z placem zabaw. To wszystko sprawia, że dzieci mają optymalne warunki zabawy i nauki. Oferta dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej, a placówka wzbogacą ją przez organizowanie bezpłatnych zajęć dodatkowych, m.in. tańca i języka angielskiego.

Przedszkole nr 23

ul. Skotnicka 86, 30-394 Kraków, tel. 12 262 52 81Przedszkole jest częścią zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7. Jest dobrze skomunikowane, blisko przystanku autobusowego. W placówce uczy się i bawi sto dzieci, podzielonych na cztery grupy.

Przedszkole nr 41

ul. Doktora Józefa Babińskiego 1, 30-393 Kraków, tel. 12 395 75 01Nowoczesne, ładne przedszkole posiada osiem oddziałów. Baza przedszkolna jest tu na bardzo wysokim poziomie, sale są dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt, oprócz sal zabaw jest tu także sala gimnastyczna, sala do zajęć dodatkowych i plac zabaw. Jednym z priorytetów placówki jest zachęcanie dzieci do zdrowego trybu życia, do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Stąd w ofercie znalazły się dodatkowe zajęcia związane z ruchem, taniec, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Pozostałe zajęcia dodatkowe realizowane są w ramach kół zainteresowań. Mamy tu kółko plastyczne, teatralne, koło Małego Odkrywcy czy zespół muzyczny.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 58

ul. Skośna 2, 30-383 Kraków, tel. 12 268 22 39Duże, dziesięciooddziałowe przedszkole. Od 2009 r. mieści się w nowoczesnym budynku przy ulicy Skośnej. Otoczone jest pięknym, obszernym ogrodem wyposażonym w nowoczesny sprzęt. W budynku jest dziewięć dużych, bajkowo kolorowych sal dydaktycznych. Są wyposażone w nowoczesne meble, stworzono w nich przeróżne kąciki tematyczne. Oprócz tego w przedszkolu mieści się też duża sala gimnastyczna, gabinet logopedyczny, hol połączony z amfiteatrem oraz przestronna część gastronomiczna z kuchnią. Atrakcyjna baza przedszkolna oraz wysoko wykwalifikowana kadra, troskliwa, dbająca o bezpieczeństwo i rozwój dzieci, to wszystko sprawia, że jest to bardzo atrakcyjna placówka.

Przedszkole nr 67

ul. Skwerkowa 3 tel. tel. 12 265 56 72, ul. Praska 52 tel. 12 266 08 67Jest to siedmiooddziałowe przedszkole. Pięć grup uczy się w siedzibie przy Skwerkowej, pozostałe grupy znalazły swoje miejsce w drugiej lokalizacji. Oba budynki otoczone są pięknymi ogrodami z placem zabaw wyposażonym w nowoczesny sprzęt rekreacyjny. Placówka pragnie być przedszkolem ekologicznym, dlatego zwraca szczególną uwagę na sport, rekreację, zdrowy, aktywny styl życia, nie zapominając jednocześnie o twórczym rozwoju dzieci. Każdy podopieczny otoczony jest tu ciepłem i troską, nauczyciele starają się wpoić im wiarę w siebie, poczucie własnej wartości. W ramach oferty placówka realizuje podstawę programową, poszerzoną o zajęcia dodatkowe, takie jak taniec towarzyski, rytmikę czy szachy.

p>Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Integracyjne Przedszkole nr 71

ul. Ludwinowska 6, 30-331 Kraków, tel. 12 266 05 10Jedna najstarszych placówek przedszkolnych Krakowa, działająca od 1949 roku. Od kilku lat organizacja pracy przedszkola sukcesywnie dostosowywana była do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Obecnie placówka prowadzi grupy integracyjne oraz grupę specjalną. Każdy oddział ma swoją własną salę zabaw, gdzie zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkole zatrudnia specjalistyczną kadrę. Oprócz pedagogów pracują tu surdopedagog, neurologopeda, rehabilitant ruchowy oraz psycholog.

Przedszkole nr 127

ul. Komandosów 13, 30-334 Kraków, tel. 12 266 87 63Przedszkole położone jest w centrum Osiedla Podwawelskiego, w spokojnym, oddalonym od głównych ulic miejscu. Piętrowy budynek posiada ładny ogród z funkcjonalnym placem zabaw. W gmachu przedszkola znajduje się pięć sal dydaktycznych, po jednej dla każdego z oddziałów, oprócz tego biblioteka i salka do zajęć indywidualnych. Przedszkole pragnie być światem ciepła i bezpieczeństwa, postrzegać rzeczywistość oczami dziecka, tak by lepiej rozumieć przebywające tu dzieci. Oferta przedszkola jest bardzo atrakcyjna. Przygotowano całoroczny program adaptacyjny dla dzieci 2,5 – 4 letnich tzw. Zabawy Fundamentalne. Oprócz tego, w ramach tzw. Talenciarni stworzono koła zainteresowań z sekcjami taneczną, kulinarną, podróżniczą czy wokalno-instrumentalną.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 133

ul. Benedyktyńska 4 30-398 Kraków, tel. 12 267 54 08, ul. Tyniecka 122, tel. 12 267 59 95Przedszkole nosi imię sławnego zakonnika, ojca Leona Knabita, byłego przeora opactwa w Tyńcu. Jest on częstym gościem w placówkach. Jest położone na obrzeżach Krakowa, w osiedlach Tyniec i Kostrze. Powstało w 1956 roku, ale w obecnym miejscu funkcjonuje od 2005. Dzieci mają do dyspozycji ładne, przestronne, jasne sale oraz piękny ogród z placem zabaw. Trzy grupy zorganizowano w siedzibie głównej, w filii dwie dodatkowe. Kadra nauczycielska, współpracując z rodzicami dzieci dokłada wszelkich starań, by zapewnić maluchom bezpieczeństwo, dobrą zabawę i optymalne warunki rozwoju.

Przedszkole nr 140

ul. Słomiana 8, 30-316 Kraków, tel. 12 266 10 02Sześciooddziałowe przedszkole, położone w spokojnym miejscu. Dobrze skomunikowane z centrum Krakowa i jednocześnie pozostające nieco z boku. Piętrowy budynek otoczony jest ładnym ogrodem. Koncepcja pracy placówki powstała w uzgodnieniu z rodzicami. Motywem przewodnim stało się hasło „Jesteśmy razem”. Kadra nauczycielska za główny cel swojej pracy przyjęła bycie razem z podopiecznymi i ich rodzicami w pracy, w zabawie, w wychowaniu, w środowisku lokalnym. Wdrażane tu są autorskie programy edukacyjne opracowywane przez pracujących w przedszkolu pedagogów. Oprócz tego placówka oferuje atrakcyjny zestaw zajęć dodatkowych, m.in. taniec towarzyski, rytmikę, język angielski, warsztaty kulinarne.

Przedszkole Źródełko

ul. Łany 14A, 30-384 Kraków, tel. 669-079-669Kameralne przedszkole stworzone zostało w specjalnie do tego zaadaptowanym domu z ogrodem. Dzieci podzielone są na trzy oddziały, a wielkość każdego z nich uzależniona jest od wielkości sali, którą w danym roku zajmuje grupa. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają wykwalifikowani nauczyciele, W każdej grupie pracuje jeden nauczyciel pomoc nauczyciela. Z uwagi na niewielkie grupy, dzieci mają bliski kontakt z pedagogiem. Miejsce to jest pełne ciepła i bezpieczeństwa. Placówka oferuje zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, religii i rytmiki.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole Ruczaj Jaś i Małgosia

ul. Zamiejska 2, 30-382 Kraków, tel. 694 694 463Główną misją przedszkola jest stworzenie pełnej dobra, domowej atmosfery, w której dziecko będzie się czuło kochane i akceptowane. Dyrektorem placówki jest mężczyzna, co nadaje temu miejscu oryginalny charakter. Co więcej, sam jest wychowankiem tego miejsca. Ma więc bardzo osobisty, sentymentalny stosunek do pracy tutaj. Pozostali pracujący tu nauczyciele, to wykwalifikowani pedagodzy, absolwenci uczelni kierunkowych, pełni zaangażowania i jednocześnie od wielu lat sprawujący opiekę nad dziećmi. Placówka oferuje atrakcyjny program, wypełniony szeregiem zajęć dodatkowych, takich jak język angielski, religia, taniec, basen, ceramika czy gimnastyka korekcyjna.

Przedszkole Children’s English Centre

ul. Siarczana 15, 30-433 Kraków, tel. 579 165 071Publiczne przedszkole językowe, z rozszerzonym profilem muzycznym. Za cel stawia sobie wszechstronny rozwój dzieci. Program nauczania jest niezwykle bogaty, przy tym główną ideą pozostaje nauka przez zabawę. Mamy więc tu codzienne muzykowanie dzięki któremu dzieci mogą się uczyć gry na instrumentach, śpiewają i bawią się. Codzienne zabawy językowe pozwalają w sposób lekki, wręcz niezauważalnym rozwijać w dzieciach umiejętność posługiwania się językiem obcym. Wszystko to oparte jest na autorskich programach muzyczno-językowych. Nauczyciele starają się przy tym nie zaniedbywać innych dziedzin, codzienne zabawy z matematyką, sytuacje dnia codziennego, wykorzystują, by wprowadzać dzieci w świat matematyki.

Przedszkole Chatka Małolatka

ul. Chmieleniec 35/14,15 30-348 Kraków, tel. 510 750 630, ul. Domowa 3, tel. 792 530 142Idea przedszkola jest próbą realizacji marzenia założycielki tej placówki o miejscu idealnie sprzyjającym rozwojowi dziecka, o miejscu, w którym podopieczny będzie się czuł ważny, w którym będzie miał poczucie bezpieczeństwa, które zapewni mu warunki do zabawy i nauki. Placówka ma dwie siedziby. Stawia się w nich na rozwój fizyczny, poznawczy oraz kształtowanie umiejętności społecznych. Współpracuje z Akademią Ignatianum w Krakowie, studenci tej uczelni odbywają tu praktyki.

Przedszkole Fiku Miku

ul. Gwieździsta 7, 30-383 Kraków, tel. 12 257 41 04Przedszkole zlokalizowane jest w spokojnej, cichej okolicy, z dala od ruchliwych ulic. Jest to kameralna, domowa placówka, w której panuje rodzinna atmosfera. Świetnie wyposażone, jasne i przestronne sale zapewniają optymalne warunki rozwoju. Sale wydzielono kąciki zabaw, kuchenne, sklepowe, lekarskie, fryzjerskie, tak, by dzieci mogły wybierać sposób spędzania czasu wolnego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Placówka oferuje atrakcyjny program nauczania, dużo nauki przez zabawę, liczne wycieczki, spotkania teatralne, zajęcia ruchowe, matematyczne i logopedyczne.

Przedszkole Gabi

Oddział I: ul.Chmieleniec 39, 30-348 Kraków, Oddział II: ul. dr. Jana Piltza 22, 30-392 Kraków, tel.: przedszkole: 694-029-016Przedszkole ma dwie siedziby działające w tej samej okolicy. Jest to placówka publiczna, realizująca podstawę programową MEN. Oferta zajęć dodatkowych jest tu bardzo bogata. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Klubu Sportowego, rytmiki, gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej, języka angielskiego i zajęć relaksacyjnych. Mogą też uczęszczać na różnego rodzaju zajęcia plastyczne. Nauczyciele starają się wzbogacać program stosując nowoczesne trendy edukacyjne, m.in. elementy pedagogiki Montessori czy Dziecięcej Matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Przedszkole Smerfy

ul. Karola Bunscha 22, 30-392 Kraków, tel. 885 652 692Prężnie rozwijająca się sieć. Pod nazwą Smerfy występuje jedno przedszkole publiczne, jedno niepubliczne, Kluby Malucha oraz punkty przedszkolne. Placówka przy Bunscha jest to przedszkole publiczne, mieści się tu też klub malucha, dla dzieci od 1 roku życia. Jeste to miejsce z bardzo atrakcyjną ofertą dydaktyczną. Realizuje program MEN ale wzbogaca ją o gamę bezpłatnych i dodatkowo płatnych zajęć. Te bezpłatne, to m.in.:gimnastyka korekcyjna, religia, teatrzyk dla dzieci, rytmika z elementami baletu, róznorakie koła zainteresowań, zajęcia z logopedą i psychologiem, język angielski. Za dodatkową opłatą dzieci mogą uczęszczać na judo, robotykę, lepienie z gliny czy taniec towarzyski.

Przedszkole Puchatek i Przyjaciele

ul. Zaborze 1 30-429 Kraków, tel. 503 378 348„W tym przedszkolu jest wesoło, bo nie pachnie jeszcze szkołą”. Placówka chce by miejscem przyjaznym dla dzieci, pełnym uśmiechu i nauki przez zabawę. Dzięki zabawie dzieci uczą się doświadczania, eksperymentowania, rozwijania zainteresowań. W szerokim planie na lata 2015 – 2020, przedstawionym na stronie, placówka wyznaczyła główne cele, które sprowadzają się do rozwijania w dzieciach najważniejszych umiejętności. Drogą do ich osiągnięcia jest realizacja podstawy programowej, rozszerzonej o całą gamę zajęć dodatkowych. Są to zajęcia muzyczne, plastyczne, w tym ceramika, ruchowe, w tym sportowe i taneczne,  język angielski oraz różnego rodzaju wycieczki.

Przedszkole Majowa Łąka

ul. Komuny Paryskiej 2A, 30-389 Kraków, tel. 790 771 110Publiczne przedszkole i niepubliczny żłobek sąsiadują ze sobą i stanowią całość. Lokale, w których się znajdują są nowe, zaprojektowane i wybudowane od początku z myślą o tego typu działalności. Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych z łazienkami. Personel stanowią kompetentni, troskliwi nauczyciele, otwarci na dzieci i sumienni. Zapewniają nie tylko rozwój dzieci, ale zaangażowaną opiekę. Oferta dydaktyczna jest atrakcyjna. Lekcje języka angielskiego to „codzienne panele równoległych zajęć prowadzonych jednocześnie w języku polskim i angielskim”. Oprócz tego dzieci mogą uczestniczyć w lekcjach hiszpańskiego. Oferta zajęć ruchowych obejmuje gimnastykę, taniec, rytmikę oraz Akademię Piłki Nożnej.

Sprawdź, co dzieci robią w przedszkolu. WIDEO