Przedszkola publiczne Kraków - Podgórze Duchackie - lista placówek

2020-02-04 9:59
Kraków Podgórze
Autor: Getty images

Dzielnica XI - Podgórze Duchackie ma kilkanaście przedszkoli publicznych. To i tak mało, biorąc pod uwagę, że na terenie dzielnicy znajduje się wiele osiedli mieszkaniowych, a liczba nowych budynków mieszkalnych ciągle rośnie. Oto lista placówek publicznych, które powinni znać mieszkańcy Dzielnicy XI.

Przedszkole nr 6

ul. Franciszka Bujaka 17, 30-611 Kraków, tel. 12 659 43 11
Przedszkole zostało wybudowane wraz z powstaniem osiedla Kurdwanów w 1985 roku. Stanowi jego nieodłączną część. Przez wiele lat służyło głównie jako przedszkole dzieci pracowników huty Sędzimira. Przez lata rozbudowywało się, gdyż rodzin ciągle przybywało. Z czasem placówka zajęła także sąsiedni budynek przy Bujaka 15. W tej chwili przedszkole liczy 18 oddziałów, ponad 400 dzieci ma tu swój drugi dom, a opiekę nad nimi sprawuje 36 nauczycielek. Mimo tego ogromu przedszkole stara się być dla każdego dziecka pomocą w zabawie i rozwoju. Program edukacyjny jest bogaty, nie poprzestaje na podstawie programowej, ale oferuje wiele zajęć dodatkowych. Ciekawym elementem pracy przedszkola jest wprowadzanie i rozwijanie zagadnień samorządności dziecięcej.

Przedszkole specjalne nr 16

ul. Wielicka 265 30-663 Kraków, tel. 12 658 20 11
Jest to część Zespołu Szkół Specjalnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Opieką przedszkolną objęte są dzieci od lat trzech, przebywające w oddziałach szpitalnych. Zajęcia realizowane są według podstawy programowej. Nauczyciele wspierają rozwój dzieci, pomagają im uwierzyć we własne możliwości, odkryć je i rozwinąć. Starają się też ułatwić im odnalezienie się w nowym otoczeniu. Całość działań zmierza do tego, by umożliwić dzieciom osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 22 "Tajemniczy Ogród"

ul. Przykopy 10, 30-612 Kraków, tel. 12 655 63 55
Nazwa przedszkola nie jest przypadkowa. Budynek jest położony w cichej uliczce i otoczony jest wielkim, zielonym ogrodem, w którym urządzono plac zabaw ze zjeżdżalnią, drabinkami i mini ścianką wspinaczkową, a wszystko to w otoczeniu bujnej roślinności. W przedszkolu istnieją cztery oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nad rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwa zespół doświadczonych pedagogów, wspomaganych przez psychologa, pedagoga dziecięcego i logopedę.

Przedszkole integracyjne nr 32

ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków, tel. 12 655 35 04
Przedszkole jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych. Powstało w 1987 roku, a od ponad 15 lat zaprasza także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole mieści się w tej chwili w dwóch budynkach. Sześć oddziałów po 25 dzieci znalazło swoje miejsce w budynku głównym, w filli stworzono cztery oddziały integracyjne, każdy z nich liczy po 20 osób. Do dyspozycji każdej grupy pozostaje przestronna, kolorowa sala, umeblowana i wyposażona tak, by spełniać wszystkie potrzeby dzieci. W wizji przedszkola zapisano, że placówka ma być miejscem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i ich rodzicom, a głównym zadaniem ma być wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowanie ich do nauki w szkole.

p>Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 33

ul. Rżącka 1, 30-687 Kraków, tel.12 658 45 64
Przedszkole istnieje od przeszło 40 lat. Mieści się w przedwojennym budynku dawnej szkoły. Historyczne lokum nadaje temu miejscu niepowtarzalny charakter. Sale są duże, przestronne, kolorowe, wyposażone w nowoczesne meble oraz kąciki zainteresowań. Ogromny ogród zapewnia dzieciom zieleń i ciszę. Samo położenie placówki, z dala od ruchliwych ulic sprawia, że edukacja odbywa się w optymalnych warunkach. Przedszkole jest na swój sposób wyjątkowe, gdyż społeczność jest bardzo mocno zintegrowana, a przyjaźń wykracza poza mury placówki. Kadra współpracuje z rodzinami dzieci, ale także wspólnie z nimi kultywuje uroczystości religijne i państwowe. Organizacja pikników i spotkań rodzinnych to stała tradycja placówki.

Przedszkole 34 Sióstr Nazaretanek

ul. Nazaretańska 1, 30-685 Kraków, tel. 12 654 24 40
Przedszkole jest placówką katolicką. Za główny cel postawiło sobie wspieranie w rozwoju dzieci i ich rodzin „na wzór życia i miłości wzajemnej świętej Rodziny”. Program realizowany jest w oparciu u personalizm i pedagogikę chrześcijańską. Wszystkie te zadania wykonuje w ścisłej współpracy z rodzinami dzieci. Jest to placówka publiczna, realizująca założenia podstawy programowej wytyczonej przez MEN. Jednocześnie stara się ją wzbogacać przez organizację wielu zajęć dodatkowych. Dzieci uczestniczą w lekcjach języka angielskiego, spotkaniach z muzyką, gimnastyce, robotyce, tańcach, katechezie i zajęciach kółka plastycznego. Oprócz tego przewidziane są spotkania z psychologiem, logopedą i pedagogiem.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 36

ul. Okólna 18, 31-000 Kraków, tel. 12 651 30 71
Sześciooddziałowe przedszkole mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku z ogrodem. W każdej z grup pracują przynajmniej dwie nauczycielki. Realizują one podstawę programową opracowaną przez MEN. Starają się stosować nowoczesne metody edukacyjne, uwzględniające indywidualne możliwości każdego dziecka, tak, by podopieczni czuli się tu dobrze i jednocześnie, by mogli rozwijać swoje umiejętności, według tempa, które im odpowiada. W realizacji programu placówka chce współpracować z rodzinami dzieci, do dyspozycji pozostaje psycholog dziecięcy, pedagog przedszkolny i logopeda.

Przedszkole nr 51

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, tel. 12 655  20 96
Znajduje się na osiedlu Wola Duchacka, w pięknym pod względem architektonicznym dworku. Otoczone jest dużym blisko hektarowym ogrodem z placem zabaw, z dala od ruchliwych ulic. Przedszkole chce zachęcać do wyboru właśnie tej placówki, oferując prawdziwie rodzinną atmosferę, smaczne, domowe posiłki przygotowywane na miejscu, bogaty program edukacyjny, ale przede wszystkim zaangażowanie, troskę i prawdziwą miłość kadry nauczycielskiej, dla której dzieci zawsze są na pierwszym miejscu.

Przedszkole nr 87

ul. Spółdzielców 7, 31-000 Kraków, tel. 12 655 51 97
Przedszkole znajduje się w centrum spółdzielczego osiedla Na Kozłówce. Funkcjonuje w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Jest on otoczony dużym, zielonym, funkcjonalnym ogrodem, w którym dzieci znajdują wytchnienie i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. W placówce stworzono pięć oddziałów, do każdego z nich uczęszcza 25 dzieci. Misję wychowania i opieki nad dziećmi realizuje się tu przy współpracy z rodzicami, tak, by stworzyć w społeczności przedszkolnej atmosferę jak najbardziej rodzinną. Zajęcia w ramach programu dydaktycznego oraz dodatkowe zajęcia takie jak koło plastyczne, warsztaty z ceramiki czy udział w zespole wokalno-tanecznym „Małe Lajkoniki”. Wszystko to składa się na wszechstronny rozwój podopiecznych. Oprócz tego stworzono tu dwa specjalne programy, program wyrównawczy dla dzieci pracujących w trochę wolniejszym tempie oraz specjalny program dla dzieci zdolnych.

Przedszkole nr 163

ul. Podedworze 2A, 30-658 Kraków, tel. 12 658 27 76
Przedszkole położone jest na terenie osiedla Piaski Nowe. Stworzono tu sześć oddziałów, każdy z nich posiada własną, przestronną, funkcjonalnie wyposażoną salę. Wokół budynku rozciąga się duży (3000 m) ogród z placem zabaw. Znajdziemy tam bogatą roślinność, a także sprzęt do zabaw dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych. Placówka realizuje program edukacyjny stworzony przez MEN, oferuje też zajęcia dodatkowe, z których warto wymienić naukę tańca towarzyskiego, prowadzoną przez profesjonalną instruktorkę.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 179

ul. Sanocka 4, 30-001 Kraków, tel. 12 655 46 18
Siedziba przedszkola to jednopiętrowy budynek otoczony placem zabaw. Placówka znajduje się w środku osiedla, co zapewnia bezpieczną droga do przedszkola oraz dogodne warunki pracy, z dala od ulicznego gwaru. Teren wokół budynku to zielony ogród wyposażony w zabawki i sprzęt rekreacyjny a teren wokół placówki sprzyja spacerom po okolicy. Staraniem kadry nauczycielskiej przedszkole jest miejscem ciepłym, przytulnym, przyjaznym dzieciom. W tych warunkach łatwiej realizować zadania edukacyjne. Program pracy placówki jest bardzo szeroki, obejmuje zajęcia według podstawy programowej oraz zestaw finansowanych przez gminę zajęć dodatkowych, m.in. gimnastykę korekcyjną, religię, taniec towarzyski i rytmikę.

Przedszkole "Bajlandia"

ul. Wojciecha Stattlera 26, 30-666 Kraków, tel. 509 314 999
Bajlandia, to piękne, kolorowe przedszkole z dużymi, świetnie wyposażonymi salami. Dzieci podzielone są na osiem oddziałów, każdy ma do dyspozycji swoją salę. Jest tu faktycznie trochę jak w bajce. Przedszkole jest bardzo lubiane przez dzieci i rodziców. Oferta edukacyjna jest bogata, wśród zajęć dodatkowych warto wymienić zajęcia stymulujące rozwój mowy, wszelkie zajęcia ruchowe, taniec towarzyski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną oraz intelektualne, jak nauka gry w szachy, język angielski czy religia.

Przedszkole "Nasze skarby" – oddział II

ul. Adama Bochenka 10, 30-693 Kraków, tel. 728 995 509
Druga filia przedszkola Nasze skarby. Kameralne przedszkole zapewniające bliski kontakt z dziećmi. Właściciele placówki z tej kameralności, przytulności chcą uczynić główny atut. Tak, żeby podopieczni czuli się tu jak w domu, żeby czuły, że są ważne dla nauczycieli, że poświęca się im wiele uwagi, że mogą tu być rozpoznawalne, zauważalne. Rodzice mogą liczyć, że podstawa programowa będzie realizowana i wzbogacana o wybrane zajęcia dodatkowe. A jest ich sporo, język angielski, rytmika, balet czy karate.

Punkt Przedszkolny „Małe co nieco”

ul. Dauna 97, 30-629 Kraków, tel.  698 304 162
Działające od 3 lat przedszkole, nie bez powodu przyjęło za nazwę słynną z bajki o Kubusiu Puchatku. Właściciele marzą o tym, by było to miejsce zaczarowane, w którym dzieci przeżywałyby rozwój nie tracąc niczego z dziecięcej radości, by to dzieciństwo mogło być nadal beztroskie. Realizując program edukacyjny, szczególny nacisk kładzie się tu na spotkanie z książką. Główną misją pozostaje, by książka stała się na zawsze przyjacielem dziecka, by nawyk czytania stał się naturalnym odruchem dla każdego z podopiecznych. Kadra nauczycielska pragnie budzić w dzieciach ciekawość świata, odkrywać i rozwijać w nich talenty i pasje.

Przedszkole Publiczne „Radość”

ul. Klonowica 17 c, 30-654 Kraków, tel. 12 685 52 23, 510-070-381
Przedszkole istnieje od 1995 roku, znajduje się na terenie osiedla Wola Duchacka. Mieści się w budynku otoczonym ogrodem. Głównym założeniem i jednocześnie atutem pracy w placówce są małe grupy. To zapewnia lepszy kontakt nauczyciela z dziećmi, integrację i wręcz rodzinną atmosferę. Placówka realizuje podstawę programową, ale wzbogaca ją o szereg zajęć dodatkowych. Dzieci mogą więc uczestniczyć w lekcjach religii, języka angielskiego, tańca, w zajęciach rytmicznych i gimnastyce korekcyjnej.

Sprawdź, co dzieci robią w przedszkolu. WIDEO

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W magazynie Dziecko Zakupy i My: ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży, a także inspiracje i porady dla całej rodziny! Sprawdź, jak zadbać o najbliższych!

Pobierz
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE