Przedszkola publiczne Kraków - Podgórze Duchackie - lista placówek

2020-02-04 9:59

Dzielnica XI - Podgórze Duchackie ma kilkanaście przedszkoli publicznych. To i tak mało, biorąc pod uwagę, że na terenie dzielnicy znajduje się wiele osiedli mieszkaniowych, a liczba nowych budynków mieszkalnych ciągle rośnie. Oto lista placówek publicznych, które powinni znać mieszkańcy Dzielnicy XI.

Kraków Podgórze
Autor: Getty images

Spis treści

 1. Przedszkole nr 6
 2. Przedszkole specjalne nr 16
 3. Przedszkole nr 22 "Tajemniczy Ogród"
 4. Przedszkole integracyjne nr 32
 5. Przedszkole nr 33
 6. Przedszkole 34 Sióstr Nazaretanek
 7. Przedszkole nr 36
 8. Przedszkole nr 51
 9. Przedszkole nr 87
 10. Przedszkole nr 163
 11. Przedszkole nr 179
 12. Przedszkole "Bajlandia"
 13. Przedszkole "Nasze skarby" – oddział II
 14. Punkt Przedszkolny „Małe co nieco”
 15. Przedszkole Publiczne „Radość”
 16. Sprawdź, co dzieci robią w przedszkolu. WIDEO

Przedszkole nr 6

ul. Franciszka Bujaka 17, 30-611 Kraków, tel. 12 659 43 11Przedszkole zostało wybudowane wraz z powstaniem osiedla Kurdwanów w 1985 roku. Stanowi jego nieodłączną część. Przez wiele lat służyło głównie jako przedszkole dzieci pracowników huty Sędzimira. Przez lata rozbudowywało się, gdyż rodzin ciągle przybywało. Z czasem placówka zajęła także sąsiedni budynek przy Bujaka 15. W tej chwili przedszkole liczy 18 oddziałów, ponad 400 dzieci ma tu swój drugi dom, a opiekę nad nimi sprawuje 36 nauczycielek. Mimo tego ogromu przedszkole stara się być dla każdego dziecka pomocą w zabawie i rozwoju. Program edukacyjny jest bogaty, nie poprzestaje na podstawie programowej, ale oferuje wiele zajęć dodatkowych. Ciekawym elementem pracy przedszkola jest wprowadzanie i rozwijanie zagadnień samorządności dziecięcej.

Przedszkole specjalne nr 16

ul. Wielicka 265 30-663 Kraków, tel. 12 658 20 11Jest to część Zespołu Szkół Specjalnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Opieką przedszkolną objęte są dzieci od lat trzech, przebywające w oddziałach szpitalnych. Zajęcia realizowane są według podstawy programowej. Nauczyciele wspierają rozwój dzieci, pomagają im uwierzyć we własne możliwości, odkryć je i rozwinąć. Starają się też ułatwić im odnalezienie się w nowym otoczeniu. Całość działań zmierza do tego, by umożliwić dzieciom osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 22 "Tajemniczy Ogród"

ul. Przykopy 10, 30-612 Kraków, tel. 12 655 63 55Nazwa przedszkola nie jest przypadkowa. Budynek jest położony w cichej uliczce i otoczony jest wielkim, zielonym ogrodem, w którym urządzono plac zabaw ze zjeżdżalnią, drabinkami i mini ścianką wspinaczkową, a wszystko to w otoczeniu bujnej roślinności. W przedszkolu istnieją cztery oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nad rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwa zespół doświadczonych pedagogów, wspomaganych przez psychologa, pedagoga dziecięcego i logopedę.

Przedszkole integracyjne nr 32

ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków, tel. 12 655 35 04Przedszkole jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych. Powstało w 1987 roku, a od ponad 15 lat zaprasza także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole mieści się w tej chwili w dwóch budynkach. Sześć oddziałów po 25 dzieci znalazło swoje miejsce w budynku głównym, w filli stworzono cztery oddziały integracyjne, każdy z nich liczy po 20 osób. Do dyspozycji każdej grupy pozostaje przestronna, kolorowa sala, umeblowana i wyposażona tak, by spełniać wszystkie potrzeby dzieci. W wizji przedszkola zapisano, że placówka ma być miejscem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i ich rodzicom, a głównym zadaniem ma być wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowanie ich do nauki w szkole.

p>Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 33

ul. Rżącka 1, 30-687 Kraków, tel.12 658 45 64Przedszkole istnieje od przeszło 40 lat. Mieści się w przedwojennym budynku dawnej szkoły. Historyczne lokum nadaje temu miejscu niepowtarzalny charakter. Sale są duże, przestronne, kolorowe, wyposażone w nowoczesne meble oraz kąciki zainteresowań. Ogromny ogród zapewnia dzieciom zieleń i ciszę. Samo położenie placówki, z dala od ruchliwych ulic sprawia, że edukacja odbywa się w optymalnych warunkach. Przedszkole jest na swój sposób wyjątkowe, gdyż społeczność jest bardzo mocno zintegrowana, a przyjaźń wykracza poza mury placówki. Kadra współpracuje z rodzinami dzieci, ale także wspólnie z nimi kultywuje uroczystości religijne i państwowe. Organizacja pikników i spotkań rodzinnych to stała tradycja placówki.

Przedszkole 34 Sióstr Nazaretanek

ul. Nazaretańska 1, 30-685 Kraków, tel. 12 654 24 40Przedszkole jest placówką katolicką. Za główny cel postawiło sobie wspieranie w rozwoju dzieci i ich rodzin „na wzór życia i miłości wzajemnej świętej Rodziny”. Program realizowany jest w oparciu u personalizm i pedagogikę chrześcijańską. Wszystkie te zadania wykonuje w ścisłej współpracy z rodzinami dzieci. Jest to placówka publiczna, realizująca założenia podstawy programowej wytyczonej przez MEN. Jednocześnie stara się ją wzbogacać przez organizację wielu zajęć dodatkowych. Dzieci uczestniczą w lekcjach języka angielskiego, spotkaniach z muzyką, gimnastyce, robotyce, tańcach, katechezie i zajęciach kółka plastycznego. Oprócz tego przewidziane są spotkania z psychologiem, logopedą i pedagogiem.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 36

ul. Okólna 18, 31-000 Kraków, tel. 12 651 30 71Sześciooddziałowe przedszkole mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku z ogrodem. W każdej z grup pracują przynajmniej dwie nauczycielki. Realizują one podstawę programową opracowaną przez MEN. Starają się stosować nowoczesne metody edukacyjne, uwzględniające indywidualne możliwości każdego dziecka, tak, by podopieczni czuli się tu dobrze i jednocześnie, by mogli rozwijać swoje umiejętności, według tempa, które im odpowiada. W realizacji programu placówka chce współpracować z rodzinami dzieci, do dyspozycji pozostaje psycholog dziecięcy, pedagog przedszkolny i logopeda.

Przedszkole nr 51

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, tel. 12 655  20 96Znajduje się na osiedlu Wola Duchacka, w pięknym pod względem architektonicznym dworku. Otoczone jest dużym blisko hektarowym ogrodem z placem zabaw, z dala od ruchliwych ulic. Przedszkole chce zachęcać do wyboru właśnie tej placówki, oferując prawdziwie rodzinną atmosferę, smaczne, domowe posiłki przygotowywane na miejscu, bogaty program edukacyjny, ale przede wszystkim zaangażowanie, troskę i prawdziwą miłość kadry nauczycielskiej, dla której dzieci zawsze są na pierwszym miejscu.

Przedszkole nr 87

ul. Spółdzielców 7, 31-000 Kraków, tel. 12 655 51 97Przedszkole znajduje się w centrum spółdzielczego osiedla Na Kozłówce. Funkcjonuje w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Jest on otoczony dużym, zielonym, funkcjonalnym ogrodem, w którym dzieci znajdują wytchnienie i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. W placówce stworzono pięć oddziałów, do każdego z nich uczęszcza 25 dzieci. Misję wychowania i opieki nad dziećmi realizuje się tu przy współpracy z rodzicami, tak, by stworzyć w społeczności przedszkolnej atmosferę jak najbardziej rodzinną. Zajęcia w ramach programu dydaktycznego oraz dodatkowe zajęcia takie jak koło plastyczne, warsztaty z ceramiki czy udział w zespole wokalno-tanecznym „Małe Lajkoniki”. Wszystko to składa się na wszechstronny rozwój podopiecznych. Oprócz tego stworzono tu dwa specjalne programy, program wyrównawczy dla dzieci pracujących w trochę wolniejszym tempie oraz specjalny program dla dzieci zdolnych.

Przedszkole nr 163

ul. Podedworze 2A, 30-658 Kraków, tel. 12 658 27 76Przedszkole położone jest na terenie osiedla Piaski Nowe. Stworzono tu sześć oddziałów, każdy z nich posiada własną, przestronną, funkcjonalnie wyposażoną salę. Wokół budynku rozciąga się duży (3000 m) ogród z placem zabaw. Znajdziemy tam bogatą roślinność, a także sprzęt do zabaw dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych. Placówka realizuje program edukacyjny stworzony przez MEN, oferuje też zajęcia dodatkowe, z których warto wymienić naukę tańca towarzyskiego, prowadzoną przez profesjonalną instruktorkę.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 179

ul. Sanocka 4, 30-001 Kraków, tel. 12 655 46 18Siedziba przedszkola to jednopiętrowy budynek otoczony placem zabaw. Placówka znajduje się w środku osiedla, co zapewnia bezpieczną droga do przedszkola oraz dogodne warunki pracy, z dala od ulicznego gwaru. Teren wokół budynku to zielony ogród wyposażony w zabawki i sprzęt rekreacyjny a teren wokół placówki sprzyja spacerom po okolicy. Staraniem kadry nauczycielskiej przedszkole jest miejscem ciepłym, przytulnym, przyjaznym dzieciom. W tych warunkach łatwiej realizować zadania edukacyjne. Program pracy placówki jest bardzo szeroki, obejmuje zajęcia według podstawy programowej oraz zestaw finansowanych przez gminę zajęć dodatkowych, m.in. gimnastykę korekcyjną, religię, taniec towarzyski i rytmikę.

Przedszkole "Bajlandia"

ul. Wojciecha Stattlera 26, 30-666 Kraków, tel. 509 314 999Bajlandia, to piękne, kolorowe przedszkole z dużymi, świetnie wyposażonymi salami. Dzieci podzielone są na osiem oddziałów, każdy ma do dyspozycji swoją salę. Jest tu faktycznie trochę jak w bajce. Przedszkole jest bardzo lubiane przez dzieci i rodziców. Oferta edukacyjna jest bogata, wśród zajęć dodatkowych warto wymienić zajęcia stymulujące rozwój mowy, wszelkie zajęcia ruchowe, taniec towarzyski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną oraz intelektualne, jak nauka gry w szachy, język angielski czy religia.

Przedszkole "Nasze skarby" – oddział II

ul. Adama Bochenka 10, 30-693 Kraków, tel. 728 995 509Druga filia przedszkola Nasze skarby. Kameralne przedszkole zapewniające bliski kontakt z dziećmi. Właściciele placówki z tej kameralności, przytulności chcą uczynić główny atut. Tak, żeby podopieczni czuli się tu jak w domu, żeby czuły, że są ważne dla nauczycieli, że poświęca się im wiele uwagi, że mogą tu być rozpoznawalne, zauważalne. Rodzice mogą liczyć, że podstawa programowa będzie realizowana i wzbogacana o wybrane zajęcia dodatkowe. A jest ich sporo, język angielski, rytmika, balet czy karate.

Punkt Przedszkolny „Małe co nieco”

ul. Dauna 97, 30-629 Kraków, tel.  698 304 162Działające od 3 lat przedszkole, nie bez powodu przyjęło za nazwę słynną z bajki o Kubusiu Puchatku. Właściciele marzą o tym, by było to miejsce zaczarowane, w którym dzieci przeżywałyby rozwój nie tracąc niczego z dziecięcej radości, by to dzieciństwo mogło być nadal beztroskie. Realizując program edukacyjny, szczególny nacisk kładzie się tu na spotkanie z książką. Główną misją pozostaje, by książka stała się na zawsze przyjacielem dziecka, by nawyk czytania stał się naturalnym odruchem dla każdego z podopiecznych. Kadra nauczycielska pragnie budzić w dzieciach ciekawość świata, odkrywać i rozwijać w nich talenty i pasje.

Przedszkole Publiczne „Radość”

ul. Klonowica 17 c, 30-654 Kraków, tel. 12 685 52 23, 510-070-381Przedszkole istnieje od 1995 roku, znajduje się na terenie osiedla Wola Duchacka. Mieści się w budynku otoczonym ogrodem. Głównym założeniem i jednocześnie atutem pracy w placówce są małe grupy. To zapewnia lepszy kontakt nauczyciela z dziećmi, integrację i wręcz rodzinną atmosferę. Placówka realizuje podstawę programową, ale wzbogaca ją o szereg zajęć dodatkowych. Dzieci mogą więc uczestniczyć w lekcjach religii, języka angielskiego, tańca, w zajęciach rytmicznych i gimnastyce korekcyjnej.

Sprawdź, co dzieci robią w przedszkolu. WIDEO

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza