Przedszkola publiczne Kraków - Nowa Huta - lista placówek

2020-02-04 10:14

Dzielnica XVIII Nowa Huta powstałą zupełnie od nowa w latach powojennych, jako pomysł na wzorcowe miasto socjalistyczne. Powstały tu osiedla i infrastruktura, także przedszkola. W 1951 roku Nowa Huta została wcielona do Krakowa, a w 1990 roku - podzielona na kilka mniejszych dzielnic. Dziś w dzielnicy XVIII znajduje się 5 przedszkoli publicznych. Oto ich lista.

Przedszkola Nowa Huta
Autor: Getty images

Spis treści

 1. Przedszkole nr 19
 2. Przedszkole nr 46
 3. Przedszkole nr 88
 4. Przedszkole nr 94
 5. Przedszkole nr 96
 6. Przedszkole nr 98
 7. Przedszkole nr 99
 8. Przedszkole nr 100 Specjalne
 9. Przedszkole nr 102
 10. Przedszkole nr 104 Integracyjne
 11. Przedszkole nr 107 – Nowa Huta
 12. Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi
 13. Przedszkole nr 110
 14. Sprawdź, co dzieci robią w przedszkolu. WIDEO

Przedszkole nr 19

ul. Romana Prawocheńskiego 7, 31-998 Kraków, tel. 12 645 08 87Przedszkole wchodzi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 9. Jest placówką pięciooddziałową. Bliskość budynku i społeczności szkolnej jest dla dzieci ułatwieniem. Mogą łatwiej się przyzwyczaić do atmosfery panującej w szkole, z mniejszym stresem podchodzić do następnego etapu edukacji. W przedszkolu realizuje się podstawę programową, wzbogaconą o zajęcia dodatkowe: zajęcia taneczne, karate, piłka nożna, zajęcia umuzykalniające, Akademia Przedszkolaka.

Przedszkole nr 46

Osiedle Na Skarpie 46, 31-911 Kraków, tel. 12 644 08 32Przedszkole mieści się w spokojnej okolicy, z dala od ruchliwych ulic. Posiada własny, duży i bezpieczny adres. Sam budynek jest dobrze wyposażony w pomoce naukowe i zabawki. Główną myślą przewodnią pracy z dziećmi jest podmiotowość dziecka oraz jego praw. To wyznacza kierunek działań edukacyjnych. Szacunek do dziecka, dostrzeżenie jego indywidualnych możliwości, tempa pracy i zainteresowań. Patronem przedszkola jest Carl Orff, niemiecki kompozytor i pedagog. Koncepcja pracy Carla Orffa wykorzystuje muzykę i rytm w rozwoju funkcji umysłowych dziecka. To jeden z podstawowych programów wykorzystywanych w placówce. Oferta dydaktyczna jest zresztą bardzo szeroka. Wśród zajęć dodatkowych, których proponuje się tu bardzo dużo, warto wymienić lekcje pływania, niezbyt często oferowane przedszkolakom.

Przedszkole nr 88

Osiedle Wandy 2 31-818 Kraków, tel. 12 644 33 58Najstarsze przedszkole w Nowej Hucie, pracuje nieprzerwanie od 1951 roku. Obecnie jest placówką czterooddziałową. Mieści się w parterowym budynku otoczonym dużym, ładnym ogrodem. Sale w budynku są jasne, przestronne, funkcjonalnie urządzone. Placówka oferuje bogaty program dydaktyczny, a głównym przesłaniem pozostaje wszechstronny rozwój dziecka, z uwzględnieniem jego zainteresowań i talentów. Bezpłatną dodatkową ofertę stanowią zajęcia religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, przejażdżki konne, dogoterapia, taniec towarzyski a także liczne koła zainteresowań. Z przedszkolem współpracuje psycholog i logopeda.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 94

Osiedle Ogrodowe 3, 31-000 Kraków, tel. 12 644 24 46Przedszkole działa od ponad 60 lat. Placówka przedstawia się jako jednostka o profilu artystycznym. By sprostać temu zadaniu aktywnie współpracuje z galeriami, domami kultury i innymi instytucjami kulturalnymi. Także program edukacyjny uwzględnia tę misję. Pod względem lokalowym stoi na wysokim poziomie. Każda z czterech grup ma do dyspozycji własną salę do zabaw. Nowocześnie urządzony ogród przedszkolny jest duży i bezpieczny. Kuchnia przygotowuje zdrowe i smaczne posiłki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dietetycznych dzieci. Poza podstawą programową placówka proponuje liczne zajęcia dodatkowe, ponadto podopieczni uczestniczą w licznych koncertach, wyjazdach na plenery, a rodzice mogą się cieszyć organizowaną cyklicznie prezentacją twórczości artystycznej dzieci.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 96

Os. Zielone 27 31-971 Kraków, tel. 12 644 06 77Przedszkole nosi nazwę Pod Świerkami, bo ogród wokół budynku porośnięty jest świerkami. Jest to miejsce odizolowane od hałaśliwych ulic. Placówka jest lubiana przez rodziców, ma bardzo dobre opinie. Atmosfera jest tu pełna ciepła, przytulności i bezpieczeństwa. Sale są jasne i przestronne, wyposażone w niezbędne akcesoria do zabawy i nauki. Placówka stara się być przedszkolem proekologicznym, pragnie uwrażliwiać dzieci na piękno przyrody i uczyć dbania o środowisko. Przedszkole oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych, a także indywidualne wsparcie dla dzieci wymagających reedukacji oraz szczególnie uzdolnionymi.

Przedszkole nr 98

Osiedle Centrum B 11, 31-928 Kraków, tel. 12 644 26 69Czterooddziałowe przedszkole publiczne. Pierwsze zdanie Misji przedszkola opisanej na stronie internetowej brzmi: "U nas gości piękno, prawda, dobro i miłość". To zdanie jest mottem działania grona pedagogicznego. Zaangażowani, troskliwi nauczyciele dbają o rozwój maluchów zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i radość dzieciństwa. Przedszkole stara się wykraczać poza ramy podstawy programowej i organizuje zajęcia dodatkowe, religię, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, język angielski i taniec towarzyski.

Przedszkole nr 99

Osiedle Stalowe 10, 31-921 Kraków, tel. 12 644 32 05Przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym, zajmując parter i pierwsze piętro. Do przedszkola przynależy duży ogród z ładnie urządzonym placem zabaw. Jest to placówka czterooddziałowa, przedstawiająca się jako przedszkole ekologiczne. Dlatego od kilku lat realizuje program szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Oferta dydaktyczna jest bardzo bogata. Zajęcia dodatkowe realizowane są w ramach kół tematycznych. Są to m.in. koło plastyczne, przyrodnicze, logopedyczne, tańca regionalnego czy kółko o nazwie rycerskość na co dzień. Oprócz tego zaprasza dzieci na gimnastykę korekcyjną, basen, język angielski czy Akademię Przedszkolaka w Tauron Arenie Kraków.

Przedszkole nr 100 Specjalne

Osiedle Urocze 15, 31-000 Kraków, tel. 12 644 36 85Przedszkole wspomaga rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, uszkodzonym narządem ruchu, cechami autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. W placówce sprawują opiekę liczni specjaliści, logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapeuta a także oligofrenopedagodzy. Jest to miejsce, gdzie dziecko otrzymuje pomoc w rozwoju, ciepło, troskę i poczucie bezpieczeństwa. Głównym zadaniem dydaktycznym jest to, by wprowadzać maluchy w świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości.

Przedszkole nr 102

Osiedle Szkolne 31, 31-000 Kraków, tel. 12 644 27 18Przedszkole mieści się w spokojnej okolicy, z dala od ruchu ulicznego. Ogród z placem zabaw otacza budynek placówki. W niej zaś znajdziemy ładne, przestronne sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Podzielono je na kąciki tematyczne, tak, by dzieci mogły bawić się i uczyć w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami. Pracownicy mają świadomość, że głównym priorytetem ich pracy jest zadowolenie rodziców i dzieci, dlatego duży nacisk kładzie się na współpracę z rodzinami, organizowane są tu warsztaty i konsultacje indywidualne z rodzicami. Sama oferta edukacyjna też jest bogata. Poza podstawą programową, dzieci zapraszane są na zajęcia z języka angielskiego, religii, tańcó i rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkole nr 104 Integracyjne

Osiedle Hutnicze 14, 31-918 Kraków, tel. 12 644 32 92Wśród 110 dzieci uczęszczających do przedszkola, jest 18 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka jest specjalnie przystosowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Oprócz sal dydaktycznych posiada trzy pokoje do pracy indywidualnej z dzieckiem, w tym pokój logopedyczny wyposażony w sprzęt do diagnozy i terapii mowy oraz sala integracji sensorycznej (SI). Kadra nauczycielska to wykwalifikowani nauczyciele z wieloma specjalnościami. Pracują tu oligofrenopedagodzy, surdopedagog, neurologopeda, psycholog, logopedzi, fizjoterapeuta, terapeuci SI.

p>Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Przedszkole nr 107 – Nowa Huta

Osiedle Słoneczne 10, 31-957 Kraków, tel. 12 644 07 68Bardzo cenione przez rodziców przedszkole publiczne. Mieści się w parterowym budynku z ogrodem. Sale dydaktyczne są przestronne i jasne. Każda z pięciu grup ma do dyspozycji swoją salę zabaw. Oprócz tego w budynku jest sala gimnastyczna. Kadrę placówki stanowi grupa wykwalifikowanych nauczycielek. Większość może się pochwalić nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy wychowawczo – dydaktycznej. Placówka przedstawia bogatą ofertę dydaktyczną, szereg zajęć dodatkowych, zaprasza też do różnych kół zainteresowań, plastycznego, kulinarnego, czy do „Klubu Młodego Badacza”.

Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi

Osiedle Urocze 9, 31-952 Kraków, tel. 12 644 14 93Przedszkole działa od blisko 60 lat, a od 1993 roku funkcjonuje jako przedszkole integracyjne. Kadrę nauczycielską wspomagają specjaliści, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej, logopeda i psycholog. W budynku są cztery sale dydaktyczne, każdy z czterech oddziałów ma własną salę. Poza tym są tu gabinety do indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych czy psychologicznych. Placówka posiada profesjonalne wyposażenie służące integracji sensorycznej.

Przedszkole nr 110

Osiedle Kolorowe 28, 31-941 Kraków, tel. 12 644 40 43Przedszkole od wielu lat istnieje na mapie Krakowa. Dzięki dobrej współpracy z instytucjami, w uznaniu doskonałej pracy dydaktycznej, uznano przedszkole tzw. placówką wzorcową. Powstała tu baza szkoleniowa dla nauczycieli. Obecnie placówka pracuje zgodnie z najnowszą podstawą programową. Wykorzystuje program „Ku dziecku”. Kadra nauczycielska, to grupa pedagogów z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzinami dzieci. Oprócz siedziby głównej, przedszkole posiada również dwa oddziały terenowe pod adresami: Jana Pawła II 80 i Ciepłownicza 34.

Sprawdź, jakie są przedszkola w dzielnicach:

Sprawdź, co dzieci robią w przedszkolu. WIDEO

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza