Wywoływanie porodu - kiedy jest konieczne?

Małgorzata Wójcik

Wywoływanie porodu ma miejsce, kiedy zagrożone jest zdrowie dziecka. Indukcja, czyli sztuczne wywoływanie porodu umożliwia urodzenie dziecka siłami natury. Kiedy i jak wywołuje się poród?