500 zł na dziecko, becikowe i inne przywileje, na jakie może liczyć samotna matka

500 zł na dziecko i becikowe to nie są jedyne świadczenia, jakie mogą uzyskać kobiety wychowujące dziecko bez partnera. Sprawdź, do czego masz prawo jako samotna mama.