Omdlenia i zawroty głowy w ciąży. Czy trzeba się nimi niepokoić?

Katarzyna Hubicz

Omdlenia i zawroty głowy to dość częste ciążowe przypadłości. Co je wywołuje i kiedy konieczny jest kontakt z lekarzem?