Czym jest tokoliza? Czy można zahamować poród przedwczesny?

Tokolioza to metoda mająca na celu zahamowanie przedwczesnego porodu. Lekarze wykorzystują tokolizę, gdy czynność skurczowa macicy rozpoczyna się kilka tygodni za wcześniej, gdy dziecko nie jest jeszcze w pełni gotowe do przyjścia na świat. Czym jest tokolioza i w jaki sposób można zahamować poród?