Okresy porodu: co się będzie działo, co będziesz czuła w kolejnych fazach porodu?

Małgorzata Wójcik

Wyróżniamy trzy okresy porodu. Sprawdź, co się będzie działo podczas poszczególnych okresów porodu, przygotuj się na to, co cię czeka i jakie emocje się u ciebie pojawią. Świadomie przeżyj swój poród - każdą jego fazę.