Młodzi Polacy nie chcą ślubów kościelnych. Zatrważające dane GUS

2023-11-27 10:07

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku ponad 50 procent małżeństw nie zostało zawartych w Kościele. Polacy coraz rzadziej legalizują związki w Kościele, a coraz chętniej zawierają małżeństwa cywilne.

Ślub
Autor: Getty Images Coraz więcej Polaków rezygnuje ze związków wyznaniowych

W ubiegłym roku tylko 50,9 procent małżeństw zostało zawartych w Kościele. To zaskakujące dane, ponieważ jeszcze do niedawna ten odsetek wynosił ponad 70 procent. Młodzi Polacy coraz mniej chętnie legalizują związki w Kościele. Częściej decydują się na zawieranie małżeństw w Urzędach Stanu Cywilnego. 

Poradnik Zdrowie: związki - miłość, przyjaźń, małżeństwo

Coraz mniej małżeństw

Liczba zawieranych małżeństw w Polsce systematycznie maleje od końca lat 90. XX wieku. W 2013 roku zawartych zostało ponad 180 tysięcy związków małżeńskich, a w 2022 roku już tylko 155 tysięcy. Maleje nie tylko liczba związków małżeńskich zawieranych w ogóle, ale i liczba małżeństw zawieranych w Kościele.

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, na północy i na zachodzie kraju Polacy chętniej legalizują związki w urzędach niż przed ołtarzem. Jedynie na wschodzie i południu kraju małżeństwa kościelne (tzw. małżeństwa wyznaniowe) wciąż cieszą się popularnością. W niektórych powiatach (np. janowskim) stanowią aż 80 procent wszystkich zawartych małżeństw. 

Więcej małżeństw na wsiach

Najwięcej związków małżeńskich zostało zawartych w województwach małopolskim i pomorskim, a najmniej w opolskim i świętokrzyskim — wynika ze statystyk. Na wsiach, gdzie wiara jest silniejsza niż w miastach, wciąż więcej osób decyduje się przysięgać sobie miłość i uczciwość małżeńską przed Bogiem niż urzędnikiem państwowym. Aż w 80 procentach przypadków związki małżeńskie zawierane są po raz pierwszy. 

Młodzi Polacy nie chcą ślubów  

Zmniejszająca się liczba zawieranych małżeństw wynika z niechęci młodych Polaków do legalizowania związków. Niektórzy młodzi ludzie w ogóle rezygnują z życia w związku, wybierając rozwój osobisty i karierę zawodową. Wzrasta także liczba dorosłych Polaków, którzy wciąż mieszkają z rodzicami.  

Czytaj: Tu rodzi się najwięcej dzieci. Wiemy, gdzie w Polsce rodziny są najliczniejsze