Opiekunowie żłobkowi w końcu dostrzeżeni. "To z całą pewnością jest zawód zaufania publicznego"

2024-04-08 13:15

Opiekują się naszymi dziećmi, gdy musimy wrócić do pracy. Karmią, przewijają, układają do snu, wspierają rozwój i dbają o bezpieczeństwo. Jednak ich praca wciąż nie kojarzy się z prestiżowym zajęciem. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zapowiedziała zmiany w zawodzie opiekuna żłobkowego.

Opiekunowie żłobkowi w końcu dostrzeżeni. To z całą pewnością jest zawód zaufania publicznego
Autor: Getty Images Opiekunowie żłobkowi w końcu dostrzeżeni. "To z całą pewnością jest zawód zaufania publicznego"

O żłobkach często słyszymy w kontekście dzieci i ich rodziców - o rekrutacji, braku miejsc, dofinansowaniu, żywieniu itp., rzadko mówi się o opiekunach. A to oni tworzą fundament, bez nich nie byłoby tych placówek.

My, mamy, ufamy opiekunom w żłobkach i doceniamy ich pracę. W końcu to w ich ręce trafia nasz największy skarb, nasze dziecko. Nadszedł moment, gdy nie tylko wracający do pracy rodzice dostrzegają, jak wiele - nie tylko dla rodzin, ale i w szerszej perspektywie - znaczą pracownicy żłobków.

Spis treści

  1. 1000 zł to początek zmian
  2. Nowe święto w kalendarzu
  3. Kto może opiekować się małymi dziećmi?
Plac zabaw: “Idealny tata? To mój mąż” - jak kobiety postrzegają partnerów jako ojców

1000 zł to początek zmian

Pracownicy gminnych instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł - to już pewne, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. To nie koniec zmian.

Opieka nad małym dzieckiem to wsparcie dla rodziny, to wsparcie dla rodziców przy powrocie na rynek pracy. To troska o rozwój tych najmłodszych, przyszłych pokoleń - mówiła w zeszłym tygodniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa resortu zapowiedziała planowane zmiany w zawodzie opiekuna żłobkowego, które mają przede wszystkim podnieść prestiż tego stanowiska. Działania mają na celu również stworzenie jak największej liczby miejsc w żłobkach i zapewnienie najwyższej jakości opieki.

Co się zmieni?

  • Opiekunowie w żłobkach będą funkcjonariuszami publicznymi.

Gdy uprawnienia zostaną naruszone, ich pracodawcy będą zobowiązani z urzędu występować w ich obronie.

  • Opiekunowie otrzymają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Po pięciu latach zatrudnienia będą to dwa dni, wymiar będzie wzrastał aż do osiągnięcia 10 dni (o dwa dni za każde przepracowane pięć lat).

  • Opiekunowie będą odbywać szkolenia podnoszące ich kwalifikacje i kompetencje

W tym celu pracodawcy będą musieli zwolnić ich na osiem godzin w roku od konieczności sprawowania opieki nad dziećmi.

Przeczytaj także: Wybierasz żłobek lub przedszkole? Lekarka radzi, na co zwrócić uwagę

Nowe święto w kalendarzu

Zmiany to także ustanowienie nowego święta - 4 kwietnia ma stać się Dniem Opiekuna Małego Dziecka. Opiekunowie mieliby być wtedy dodatkowo nagradzani, medalami o różnym stopniu. Złoty Medal Opiekuna Małego Dziecka będzie wręczany przez ministra ds. rodziny, srebrny - przez marszałka województwa, a  brązowym będzie nagradzał wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przypomniała na konferencji, że dzieckiem nie opiekuje się sala czy budynek.

Opieką zajmują się ludzie, opiekunki, opiekunowie, osoby, które każdego dnia idą do pracy po to, żeby zajmować się naszymi dziećmi, żeby wspomagać je w rozwoju, żeby uczyć je podstawowych czynności, żeby otaczać je troską i dbać o ich bezpieczeństwo. To z całą pewnością jest zawód zaufania publicznego - podkreślała ministra.

Przeczytaj także: Babcia czy żłobek: pod czyją opieką pozostawić dziecko?

Kto może opiekować się małymi dziećmi?

O tym, kto może zostać opiekunem w żłobku mówi art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przeczytamy w nim, że opiekunem może być m.in. osoba, która ma określone kwalifikacje (np. pielęgniarki, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub terapeuty pedagogicznego), albo która ukończyła studia na określonym kierunku, np. psychologia dziecięca, edukacja prorozwojowa. Zaznaczono także, że opiekunowie muszą systematycznie aktualizować swoją wiedzę i umiejętności.

Przeczytaj także: Dlaczego warto wysłać dziecko do żłobka? Oto korzyści, jakie daje żłobek