DZIEŃ PAPIESKI 2014: Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" organizuje zbiórkę pieniędzy na program stypendialny

2014-09-04 11:16

Tegoroczny XIV Dzień Papieski będzie obchodzony w niedzielę, 12 października. Podczas Dnia Papieskiego pod hasłem "Świętymi bądźcie" odbędzie się zbiórka pieniędzy na program stypendialny.

DZIEŃ PAPIESKI 2014: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia organizuje zbiórkę pieniędzy na program stypendialny
Autor: materiały prasowe Dzień Papieski jest organizowany już po raz 14.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" już od 14 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku fundacja obejmie pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski. W tym celu organizuje XIV Dzień Papieski pod hasłem "Świętymi bądźcie", który będzie obchodzony 12 października.

Podczas Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka pieniędzy na program stypendialny. Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp.

Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 480 zł (szkoły wyższe). W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 6,8 mln zł. W tej chwili stypendia otrzymuje 2500 osób.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" jest wspierana przez fundację Św. Mikołaj i Starcom.